Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004
387 s.

ISBN 80-7212-280-0 (brož.)
Prostředí životní - právo - Česko - Evropská unie - sborníky
000084089
OBSAH // A. PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍHO PRÁVA ES ...3 // A.l Předpisy politického charakteru...4 // A.2 Horizontální opatření... *...12 // A.3 Kvalita vod, vodní hospodářství...15 // A.4 Kvalita ovzduší, ochrana ovzduší...19 // A.5 Ochrana přírody a krajiny...21 // A.6 Nakládání s odpady...28 // A.7 Nakládání s chemickými látkami...29 // A.8 Průmyslové zneřištění, management rizik ...33 // A.9 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO)...38 // A.10 Ochrana proti hluku...39 // A.ll Jaderná bezpečnost a radiační ochrana...42 // A.12 Změna klimatu...45 // A.13 Civilní ochrana...45 // B. PŘEHLED HLAVNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISU A ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...47 // B.l Obecné právní předpisy v oblasti životního prostředí...47 // B.2 Vodní hospodářství...63 // B.3 Ochrana ovzduší...124 // B.4 Ochrana přírody a krajiny. ...150 // B.5 Ochrana zemědělského půdního fondu .’...219 // B.6 Lesní hospodářství...235 // B.7 Ochrana horninového prostředí...248 // B.8 Odpadové hospodářství... 260 // B.9 Nakládání s chemickými látkami...275 // B.10 Prevence závažných havárií.’...280 // B.ll Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty...282 // OBLASTI SOUVISEJÍCÍ // B.12 Ochrana zdraví a hygiena...290 // B.13 Jaderná bezpečnost...’...338 // B.14 Územní plánování a stavební řád...355 // C. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČR 370 // D. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA č. 71/1967 Sb., O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (SPRÁVNÍ ŘÁD) // ...386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC