Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
167 s.

objednat
ISBN 80-7178-806-6 (brož.)
Filozofie
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, úvod, slovníček, chronologický přehled filosofů, rejstřík, údaje o autorovi
Etika - přehledy
000084090
Obsah // Předmluva...9 // Kapitola 1 // Úvod...11 // 1. Čtyři základní přístupy...11 // 2. Historický přehled...13 // 3. Úkoly etiky...14 // Kapitola 2 // Etické argumenty...17 // 1. Předložení etického argumentu...17 // 2. Tři základní pojetí...19 // 3. Teorie a praxe...20 // 4. Práva a povinnosti...24 // Kapitola 3 // Co umožňuje morálku?...27 // 1. Tři základní požadavky...27 // 2. Příčiny a podmíněnost...29 // 3. Jak velkou svobodu potřebuji?...32 // 4. Co Je“ a co „má být“...35 // 5. Absolutní a relativní mravní principy...37 // Kapitola 4 // Jazyk morálky...41 // 1. Některé pojmy z etiky...42 // 2. Je možné odůvodnit mravní tvrzení?...45 // Kapitola 5 ’ // Platón a hledání spravedlnosti...53 // 1. Úvod...53 // 2. Ústava...55 // 3. Ideální vládce...56 // 5 // 4. Podobenství o jeskyni...57 // 5. Ideální stát...59 // 6. Proč je lepší být spravedlivý než nespravedlivý?...61 // Kapitola 6 // Aristoteles a štěstí...65 // 1. Eudaimonia...65 // 2. Střed...68 // 3. Epikurejci...71 // 4. Stoikové...72 // Kapitola 7 // Tomáš Akvinskýa přirozený zákon...75 // 1. Dvě pojetí křesťanské morálky...75 // 2. Účel...76 // 3. Vlastnosti přirozeného zákona...78 // Kapitola 8 // Co je základem morálky?...85 // 1. Thomas Hobbes (1588-1679)...85 // 2. John Locke (1632-1704)...87 // 3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)...87 // 4. Moderní smlouva a lidská práva...88 // 5. Emoce...89 // Kapitola 9
Utilitarismus...93 // 1. Jeremy Bentham (1748-1832)...93 // 2. John Stuart Mill (1806-1873)...94 // 3. Utilitarismus preferencí a motivace...96 // 4. Utilitarismus v praxi...97 // 5. Kritika utilitarismu...98 // Kapitola 10 // Kant a mravní volba...105 // 1. Mravní závazek...105 // Osobnost: Immanuel Kant (1724-1804)... 107 // 2. Svoboda, Bůh a nesmrtelnost...109 // 3. Kategorický imperativ...110 // 4. Vůle...113 // 5. Absolutní, či relativní?...113 // Osobnost: Arthur Schopenhauer (1788-1860)... 115 // 6 // Rapitola 11 // Morálka a moc...119 // 1. Úvod...119 // 2. Bůh je mrtev...120 // 3. Vůle a nadčlověk...121 // 4. Morálka pána a morálka otroka...121 // 5. Hrozba křesťanské askeze...122 // 6. Věčný návrat...124 // 7. Výzva a problém...125 // Kapitola 12 // Existenciálni přístup...127 // 1. Úvod...127 // 2. Sören Kierkegaard (1813-1855)... 129 // 3. Martin Heidegger (1889-1976)... 130 // 4. Jean-Paul Sartre (1905-1980)... 131 // 5. Etické důsledky existencialismu...133 // Kapitola 13 // Situační etika...137 // 1. Úvod...137 // 2. Význam „lásky“...138 // 3. Zhodnocení situační etiky...139 // Kapitola 14 // Náboženství a etika...143 // 1. Úvod...143 // 2. Vztah mezi morálkou a náboženstvím...144 // 3. Náboženská autorita...147 // Kapitola 15 // Svědomí...151 // 1. Křesťanské pojetí...151 // 2. Světské svědomí...152 // Kapitola 16 // Jak dál?...157 // Slovníček...161 // Chronologický přehled filozofů...163
// Rejstřík...165 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC