Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.6) Půjčeno:37x 
BK
1. vyd. v ČR
Jinočany : H & H, 1995
xiii,681 s. : il.

ISBN 80-85787-36-9 (váz.)
angličtina
Dotisk 1999
Obsahuje rejstřík
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000084125
Obsah // Předmluva ...xii // SEKCE I ÚVOD ...1 // 1. Obecný a buněčný základ lékařské fysiologie ...1 (přeložila RNDr. Jana Novotná, CSc) // Úvod ...1 // Oddíly tělesných tekutin ...1 // Jednotky používané pro měření koncentrace // roztoků ...3 // Funkční morfologie buněk ...4 // Transport přes buněčnou membránu a membránový potenciál ...18 // Síly vyvolávající pohyb látek přes buněčnou membránu ...23 // Stěna kapiláry ...27 // Distribuce sodíku a draslíku a celková osmolarita ...27 // Mezibuněčné komunikace ...28 // Stárnutí ...37 // SEKCE II FYSIOLOGIE NERVOVÝCH A SVALOVÝCH BUNĚK ...39 // 2. Dráždivá tkáň: nerv. ...39 (přeložil doc. MUDr. Jan Mareš, CSc) // Úvod ...39 // Nervové buňky ...39 // Excitace a vedení ...41 // Měřeni elektrických dějů ...41 // Iontová podstata excitace a vedení ...46 // Vlastnosti smíšených nervů ...47 // Typy a funkce nervových vláken ...47 // Nervový růstový faktor ...49 // Glie ...50 // 3. Vzrušivé tkáně : svaly ...51 (přeložil doc.MUDr. Martin Vížek, CSc) // Úvod ...51 // Kosterní sval ...51 // Morfologie ...51 // Elektrické jevy a přesuny iontů ...53 // Kontraktil ní odpovědi ...54 // Zdroje energie a metabolismus ...57 // Vlastnosti svalů v intaktním organismu ...59 // iv / OBSAH // Srdeční sval ...61 // Morfologie ...61 // Elektrické vlastnosti ...61 // Mechanické vlastnosti ...61 // Metabolismus ...64 // Hladký sval ...64 // Morfologie ...64 // Útrobní hladký sval ...64 // 4. Synaptický a junkční přenos ...67 (přeložil doc.MUDr. Jan Mareš, CSc) // Úvod ...67 // Synaptický přenos ...67 // Funkční anatomie .... . . . 67 // Elektrické děje na synapsích ...69 // Inhibice a facilitace na synapsích ...72 // Chemický přenos synaptické aktivity ...75 // Synaptická plasticita a učení ...89 // Nervosvalový přenos ...90 // Nervosvalové spojení ...90 //
Nervová zakončení v hladkém a srdečním svalu ...91 // Denervační hypersenzitivita ...92 // 5. Vznik impulsů ve smyslových orgánech ...94 (přeložil prof.MUDr. Pavel Mareš, DrSc) // Úvod ...94 // Smyslové orgány a receptory ...94 // Smysly ...94 // Elektrické a iontové děje v receptorech ...95 // Iontový podklad excitace ...97 // Kódování smyslových informací ...98 // SEKCE III FUNKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU ...101 // 6. Reflexy ...101 (přeložil prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc) // Úvod ...101 // Monosynaptické reflexy: napínací reflex ...101 // Polysynaptické reflexy: obranný reflex ...106 // Obecné vlastnosti reflexů ...107 // 7. Kožní, hluboké a viscerální čití ...109 (přeložil prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc) // Úvod ...109 // Dráhy ...109 // Dotyk ...112 // Propriocepce ...112 // Tepelné čití ...112 // Bolest ...113 // Rozdíly mezi somatickým a viscerálním čitím ...114 // Viscerální bolest ...115 // Přenášení bolesti ...116 // Inhibice a facititace bolesti ...117 // Ostatní druhy čití ...118 // 8. Zrak. 121 (přeložil doc. MUDr. Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...121 // Anatomické poznámky ...121 // Mechanismus vzniku obrazu ...124 // Mechanismus fotorecepce: vznik vzruchové aktivity ...127 // Elektrické odpovědi retinálních buněk ...127 // Aktivita v optické dráze a v korových oblastech ...131 // Barevné vidění ...133 // Jiné aspekty zrakových funkcí ...134 // Oční pohyby ...137 // 9-Sluch a rovnováha ...139 (přeložil doc. MUDr. Jan Mareš, CSc) // Úvod ...139 // Anatomické poznámky ...139 // Vláskové buňky ...143 // Sluch ...144 // Vestibulární funkce ...149 // 10. Čichachuť ...151 (přeložil doc. MUDr. Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...151 // Čich ...151 // Receptory a dráhy ...151 // Fysiologie čichu ...152 // Chuť ...154 // Receptorové orgány a nervové dráhy ...154 // Fysiologie chuti ...155 //
11. Probouzecí mechanismy, spánek, elektrická aktivita mozku ...158 (přeložil prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc) // Úvod ...158 // Retikulární formace a retikulární aktivační systém ...158 // Thalamus a mozková kůra ...158 // Korové evokované potenciály ...159 // Elektroencefalogram ...160 // Fysiologieké základy EEG, bdění, a spánku ...162 // 12. Kontrola polohy těla a pohybu ...167 (přeložil doc. MUDr. Jan Mareš, CSc) // Úvod ...167 // Obecné principy ...167 // Kortikospinální a kortikobulbální systém ...168 // Anatomie ...168 // Funkce ...170 // Systémy regulující polohu ...171 // Míšní integrace ...171 // Podíl podloužené míchy ...173 // Podíl středního mozku ...175 // Podíl kůry ...175 // Bazálni ganglia ...176 // Mozeček ...179 // 13. Autonomní nervový systém ...184 (přeložil prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc) // Úvod ...184 // Anatomická organizace autonomních výstupů ...184 // Chemický proces na autonomních spojeních (synapsích) ...186 // Reakce výkonných orgánů na vzruchy z autonomního nervstva ...186 // Cholinergní vzruchová aktivita ...188 // 14. Centrální řízení viscerálních funkcí ...191 (přeložil doc. MUDr. Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...191 // Prodloužená mícha ...191 // Hypothalamus ...192 // Anatomické poznámky ...192 // Funkce hypothalamu ...193 // Vztah ? autonomním funkcím ...193 // Vztah k spánku ...194 // Vztah k biologickým rytmům ...194 // Hlad ...195 // Žizeň ...198 // Řízené sekrece zadního laloku hypofýzy ...199 // Řízené sekrece předního laloku hypofýzy ...204 // Řízení tělesné teploty ...206 // 15. Neurofysiologický základ instinktivního chování a emocí ...212 (přeložil doc.MUDr.Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...212 // Anatomické poznámky ...212 // Funkce limbického systému ...213 // Sexuální chovaní ...213 // Strach a zuřivost ...215 //
Motivace ...216 // Chemické procesy v mozku,chování a synaptický přenos // v centrálním nervovém systému ...217 // 16. "Vyšší nervová činnost" : podmíněné reflexy, učení a příbuzné jevy ...221 (přeložil doc. MUDr. Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...221 // Metody ...221 // Učení a paměť ...221 // Neokortikální funkce ...226 // SEKCE IV ENDOKRINOLOGIE, METABOLISMUS A REPRODUKČNÍ FUNKCE ...232 // 17. Energetická bilance, metabolismus a výživa ...232 (přeložila RNDr. Jana Novotná, CSc) // Úvod ...232 // Energetický metabolismu ...232 // Intermediální metabolismu ...235 // Metabolismus cukrů ...238 // Metabolismus proteinů ...244 // Metabolismus tuků ...249 // Výživa ...259 // 18. Štítná žláza ...264 (přeložil prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc) // Úvod ...264 // Anatomické údaje ...264 // Tvorba a sekrece hormonů štítné žlázy ...264 // Transport a metabolismus hormonů štítné žlázy ...267 // Účinky thyroidálnich hormonů ...269 // Regulace thyroidální sekrece ...272 // Klinické koreláty ...273 // 19. Endokrinní funkce pankreatu a regulace metabolismu sacharidů ...278 (přeložil prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc) // Úvod ...278 // Struktura buněk ostrůvků ...278 // Struktura, biosyntéza a sekrece insulinu ...279 // Osud secernovaného insulinu ...280 // Účinky insulinu ...280 // Mechanismus účinku insulinu ...282 // Následky nedostatku insulinu ...284 // Nadbytek insulinu ...288 // OBSAH / vii // Regulace sekrece insulinu ...289 // Glukagon ...291 // Ostatní ostrůvkové hormony ...293 // Endokrinní regulace sacharidového metabolismu ...294 // Hypoglykémie a diabetes mellitus u lidí ...295 //
20. Dřeň a kůra nadledvin ...298 (přeložil prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc) // Úvod ...298 // Morfologie nadledvin ...298 // Dřeň nadledvin ...300 // Struktura a funkce dřeňových hormonů ...300 // Regulace sekrece dřeně nadledvin ...302 // Kůra nadledvin ...302 // Struktura a biosyntéza adrenokortikálních hormonů ...302 // Účinek ACTH ...305 // Transport,metabolismus a sekrece adrenokortikálních hormonů ...307 // Účinky adrenálních androgenů a estrogenů ...308 // Fysiologieké účinky glukokortikoidů ...309 // Farmakologické a patologické účinky glukokortikoidů ...310 // Regulace sekrece glukokortikoidů ...312 // Účinky mineralokortikoidů ...315 // Regulace sekrece aldosteronu ...316 // Úloha mineralokortikoidů v regulaci solné rovnováhy ...319 // Souhrn následků adrenokortikální hyper- a hypofunkce u lidí ...319 // 21. Hormonální řízení metabolismu vápníku a fysiologie kostí ...321 (přeložil prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc) // Úvod ...321 // Metabolismus vápníku a fosforu ...321 // Fysiologie kostí ...322 // Vitamin D a hydroxycholekalciferoly ...325 // Příštitná tělíska ...328 // Kalcitomin ...330 // Účinky jiných hormonů a humorálních faktorů na metabolismus vápníku ...331 // 22. Hypofýza ...333 (přeložil prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc // Úvod ...333 // Hormony středního laloku ...335 // Růstový hormon ...336 // Fysiologie růstu ...340 // Hypofyzární insuficience u lidí ...345 // 23. Gonády: vývoj a funkce reprodukčního systému ...347 (přeložil MUDr. Michal Schreiber,CSc) ...347 // Úvod ...347 // Pohlavní diferenciace a vývoj ...347 // Embryologie lidského reprodukčního systému ...349 // Abnormální sexuální diferenciace ...349 // Puberta ...354 // Předčasná a zpožděná puberta ...355 // Menopauza ...356 // Hypofyzární gonadotropiny a proláklin ...356 //
Mužský reprodukční systém ...358 // Struktura ...358 // Gametogeneze a ejakulace ...358 // Endokrinní funkce varlat ...361 // Řízení funkce varlat ...364 // Poruchy funkce varlat ...365 // Ženský reprodukční systém ...366 // Menstruační cyklus ...366 // Vaječníkové hormony ...369 // Řízení funkce vaječníků ...374 // Poruchy funkce vaječníků ...376 // Těhotenství ...377 // Laktace ...379 // 24. Další endokrinní orgány ...382 (přeložil MUDr. Michal Schreiber, CSc) // Úvod ...382 // Renin-angiotensinový systém ...382 // Erytropoetin ...386 // Endokrinní funkce srdce:atriový natriuretický peptid ...388 // Šišinka ...389 // SEKCE V. FUNKCE TRÁVÍCÍHO ÚSTROJÍ ...393 // 25. Trávení a vstřebávání ...393 (přeložil doc. MUDr. Gustav Brožek, DrSc) // Úvod ...393 // Sacharidy ...393 // Bílkoviny a nukleové kyseliny ...397 // Lipidy ...398 // Vstřebávání vody a elektrolytů ...400 // Vstřebávání vitaminů a minerálů ...401 // 26. Řízení funkcí trávicího ústrojí ...403 (přeložil MUDr. Otomar Kittnar.CSc) ...403 // Úvod ...403 // Obecné poznámky ...403 // Gastrointestinální hormony ...404 // Dutina ústní a jícen ...409 // Žaludek ...411 // Exokrinní část pankreatu ...416 // Játra a žlučový systém ...418 // Tenké střevo ...423 // Tračník ...425 // SEKCE VI CIRKULACE ...431 // 27. Cirkulující tělesné tekutiny ...431 (přeložil doc. MUDr. Martin Vížek, CSc) // Úvod ...431 // Krev ...431 // Kostní dřeň ...431 // Bílé krvinky ...433 // Imunitní mechanismy ...435 // Destičky ...442 // Červené krvinky ...442 // Krevní skupiny ...446 // Plasma ...448 // Hemostáza ...449 // Lymfa .... 452 // 28. Srdeční automacie a elektrická činnost srdce ...453 (přeložil prof. MUDr. Pavel Bravený, DrSc) // Úvod ...453 // Původ a šíření srdečního vzruchu ...453 // Elektrokardiogram ...456 // Srdeční arytmie ...459 //
Elektrokardiografický obraz u jiných srdečních a systémových onemocnění . . . 465 // 29. Srdce jako čerpadlo ...467 (přeložil prof. MUDr. Pavel Bravený, DrSc) // Úvod ...467 // Mechanické děje během srdečního cyklu ...467 // Srdeční výdej ...471 // 30. Dynamika krevního a lymfatického oběhu ...477 (přeložil prof. MUDr. Bohumil Ošfádal, DrSc) // Úvod ...477 // Anatomické poznámky ...477 // Biofyyzikální úvahy ...479 // Arteriální a arteriolární cirkulace ...484 // Kapilární cirkulace ...487 // Lymfatická cirkulace a objem intersticiální tekutiny ...489 // Venózní cirkulace ...490 // 31. Kardiovaskulární regulační mechanismy ...492 (přeložil prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc) // Úvod ...492 // Lokální regulační mechanismy ...492 // Látky vylučované endotelem ...493 // Systémová regulace hormony ...494 // Systémová regukace nervovým systémem ...496 // 32. Krevní oběh orgány ...504 (přeložil doc. MUDr. Martin Vížek, CSc) // Úvod ...504 // Krevní oběh mozkem ...504 // Anatomické poznámky ...504 // Mozkomíšní mok ...504 // Hematoencefalická bariéra ...506 // Průtok krve mozkem ...508 // Regulace oběhu krve mozkem ...509 // Metabolismus mozku a požadavky na dodávku kyslíku ...511 // Koronární oběh ...512 // Oběh splanchnickou oblastí ...515 // Krevní oběh kůží ...516 // Oběh krve placentou a fetální oběh ...517 // 33. Kardiovaskulární homeostáza ve zdraví a v nemoci ...521 (přeložil doc. MUDr. Martin Vížek, CSc) // Úvod ...521 // Kompenzace vlivu gravitace ...521 // Tělesná námaha ...523 // Zánět a hojení ran ...525 // Šok ...526 // Hypertenze ...530 // Srdeční selhání ...532 //
SEKCE VII DÝCHÁNÍ ...535 // 34. Plicní funkce ...535 (přeložil prof. MUDr. Jan Herget, DrSc) // Úvod ...535 // Vlastnosti plynů ...535 // Anatomie plic ...536 // Mechanika dýchání ...536 // Výměna plynů v plicích ...545 // Plieni cirkulace ...546 // Ostatní funkce respiračního systému ...549 // 35. Transport plynů mezi plícemi a tkáněmi ...550 (přeložil prof. MUDr. Jan Herget, DrSc) // Úvod ...550 // Transport kyslíku ...550 // Nárazníkové systémy ...553 // Transport oxidu uhličitého ...555 // 36. Regulace dýchání ...557 (přeložil prof.MUDr. Jan Herget, DrSc) // Úvod ...557 // Nervová regulace dýchání ...557 // Regulace respirační aktivity ...559 // Chemické regulace dýchání ...559 // Jiné než chemické vlivy na dýchání ...563 // 37. Adaptace dýchání ve zdraví a nemoci ...566 (přeložil prof. MUDr. Jan Herget, DrSc) // Úvod ...566 // Vliv tělesné námahy ...566 // Hypoxie ...568 // Hypoxická hypoxie ...569 // Ostatní formy hypoxie ...574 // Léčba kyslíkem ...574 // Toxicita kyslíku ...575 // Hyperkapnie a hypokapnie ...575 // Vliv zvýšeného barometrického tlaku ...576 // SEKCE Vlil TVORBA A VYLUČCOVÁNÍ MOČI ...580 // 38. Funkce ledvin a močení ...580 (přeložil prof. MUDr. Jiří Heller, CSc) // Úvod ...580 // Funkční anatomie ...580 // Renální cirkulace ...584 // Glomerulární filtrace ...585 // Tubulární funkce ...588 // Vylučování vody ...592 // Acidifilace moči a vylučování bikarbonátu ...597 // Řízené vylučování Na+ ? ?? ...600 // Řízené vylučování K+ ...601 // Diuretika ...601 // Následky poruch renálních funkcí ...601 // Plnění močového měchýře ...603 // Vyprazdňování močového měchýře ...603 // 39. Řízení složení a oběhu extracelulární tekutiny ...605 (přeložil prof. MUDr. Jiň Heller, CSc) // Úvod ...605 // Ochrana tonicity ...605 // Ochrana objemu ...605 //
Ochrana specifického iontového složení ...605 // Ochrana koncentrace H+ ...606 // APENDIX ...613 // Normální hodnoty a statistické zpracování výsledků ...613 (přeložil doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc) // Některé symboly užívané v respiraci . (přeložil prof. MÚDr, Jan Herget, DrSc) // 615 // OBSAH / xi // Převod metrických jednotek a jednotek užívaných v USA a v Britanii.615 // (uspořádal prof. MUDr. Jan Herget, DrSc) // Řecká abeceda ...616 // SAMOSTATNÉ STUDIUM // Cíle studia, jednoduché otázky, otázky s výběrem odpovědí ...617 // Odpovědi na otázky ...669 // REJSTŘÍK ...673
(OCoLC)85667173
cnb000105022

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC