Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1998
328 s. : il.

ISBN 80-210-1991-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie na obrazové příloze (118 s. textu, s. 119-328 obrazová příloha), úvod
Bibliografie: s. 117-118
Geologie - Země - učebnice vysokošk.
Země - geologie - učebnice vysokošk.
000084158
Obsah // Úvod ...5 // Část I. Geologie zemského povrchu // 1. Geologie zemského povrchu ...6 // 1.1. Principy regionální geologie ...6 // 1. 2. Základní geologické členění povrchu Země, druhy zemské kůry...9 // 1.3. Litosférové desky...11 // 1. 4. Cykličnost ve vývoji Země...13 // 2. Regionální geologie oceánské kůry...17 // 2. 1. Morfologické jednotky dna oceánů...17 // 2. 2. Geologické jednotky dna oceánů ...18 // 2. 3. Přehled geologie současných oceánů: Tichý oceán, Atlantický oceán, // Středozemní moře, Mexický záliv a Karibské moře, Indický oceán, // Arktický (Severní ledový) oceán ...18 // 3. Regionální geologie kontinentální kůry ...22 // 3.1. Druhy kontinentální kůry a její stavební jednotky...23 // 3. 2. Přehled regionální geologie gondwanských kontinentů: Afrika, // Antarktida, Austrálie, Indický poloostrov, Jižní Amerika...27 // 3. 3. Přehled regionální geologie kontinentů Laurasie: Severní Amerika, // Grónsko, Střední Amerika a Karibská oblast, Euroasie ...37 // Část II. Vnitřní geologická stavba Země // 4. Geofyzikální poznatky o vnitřní stavbě Země...66 // 4. 1. Seismologické a seismické údaje ...:...66 // 4. 2. Tíhová data...71 // 4. 3. Geotermální údaje...74 // 4. 4. Elektrické a magnetické údaje ...76 // 5. Vrty a důlní díla...77 // 5. 1. Výsledky vrtného výzkumu v oceánské kůře...78 // 5. 2. Výsledky vrtného výzkumu v kontinentální kůře ...79
// 5. 3. Hluboké vrty v České republice...86 // 6. Horniny jako zdroj informací o hlubinné stavbě Země...88 // 6. 1. Petrologické modely litosféry ...88 // 6. 2. Srovnání složení Země s jinými kosmickými tělesy ...94 // 6. 3. Petrologie hornin hlubinného původu...97 // 7. Vznik a vývoj litosféry ...108 // 7. 1. Vznik a vývoj oceánské a kontinentální litosféry ...108 // 7. 2. Předpoklady dalšího geologického vývoje Země...114 // Výběr z literatury ...117 // Obrazová příloha ...119 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC