Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2002
199 s. : il.

ISBN 80-86073-99-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, přílohy (Lékárničky první pomoci podle ON 84 6635, Záchranný bezpečnostní systém hlavního města Prahy)
Bibliografie: s. 190
První pomoc - učebnice středošk.
000084165
Obsah // Úvodem ...11 // 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci ...13 // 1.1 Předlékařská první pomoc ...13 // 1.2 Záchranné složky ...14 // 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného systému...14 // 1.4 Dodržování bezpečnosti v případě nehody ...19 // 1.5 Linky tísňového volání ...19 // Kontrolní otázky ...21 // 2 Základní druhy obvazů ...22 // 2.1 Materiál ke krytí ran ...23 // 2.2 Obvazy hlavy ...23 // 2.3 Obvazy horní končetiny...25 // 2.4 Obvazy dolní končetiny ...29 // 2.5 Náplasťové obvazy ...30 // Kontrolní otázky ...32 // 3 Příruční lékárna ... 33 // 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny ...34 // Kontrolní otázky ...36 // 4 Orientace v závažnosti nehody ...37 // 4.1 Orientační posouzení tělesného a duševního stavu // postiženého ...37 // Kontrolní otázky ...41 // 5 Polohování a transport raněných ...42 // 5.1 Manipulace s postiženým ...42 // 5.2 Základní polohy při ošetřování raněných ...45 // 5.3 Ukládání postiženého na nosítka ...50 // Kontrolní otázky ...’. ... 52 // 6 Neodkladná resuscitace ...53 // 6.1 Poruchy průchodnosti dýchacích cest a dýchání...54 // 5 // 6.2 Zástava krevního oběhu ...66 // 6.3 Etické aspekty neodkladné resuscitace ...73 // Kontrolní otázky ...74 // 7 Krvácení ...75 // 7.1 Zevní krvácení...75 // 7.2 Vnitřní krvácení ...81 // 7.3 Krvácení z přirozených tělních otvorů ...82 // Kontrolní otázky ...85
8 Šok ...86 // 8.1 Druhy šoků ...86 // 8.2 Příznaky šoku ...86 // 8.3 Protišoková opatření ...87 // Kontrolní otázky ...87 // 9 Bezvědomí ...88 // 9.1 Kvalitativní poruchy vědomí ...88 // 9.2 Kvantitativní poruchy vědomí ...88 // 9.3 Mdloba, kolaps ...89 // Kontrolní otázky ...90 // 10 Úrazy teplem a chladem ...91 // 10.1 Popálení ...91 // 10.2 Úpal - celkové přehřátí ...93 // 10.3 Úžeh - popálení sluncem...94 // 10.4 Podchlazení ...94 // 10.5 Sněžná slepota ...95 // 10.6 Omrzliny ...95 // Kontrolní otázky ...96 // 11 Poleptání...97 // 11.1 Poleptání rohovky a spoj i vek...97 // 11.2 Poleptání kůže a sliznic ...97 // Kontrolní otázky ...99 // 12 Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem ...100 // 12.1 Nízké napětí do 1 000 V...100 // 12.2 Vysoké napětí nad I 000 V ...100 // 12.3 Zasažení bleskem ...101 // Kontrolní otázky ...101 // 6 // 13 Rány ...102 // 13.1 Druhy ran ...102 // 13.2 Čisté rány ...102 // 13.3 Znečištěné rány ...103 // 13.4 Rozsáhlé odřeniny ...103 // 13.5 Rány s cizím tělesem ...103 // 13.6 Cizí těleso v tělních otvorech...104 // 13.7 Částečná nebo úplná amputace končetin, // skalpace...106 // 13.8 Poranění zvířaty ...106 // Kontrolní otázky ...108 // 14 Poranění kostí a kloubů ...109 // 14.1 Zavřené zlomeniny ...109 // 14.2 Otevřené zlomeniny ...116 // 14.3 Zavřená poranění kloubů ...117 // 14.4 Otevřená poranění kloubů ...119 // Kontrolní
otázky ...119 // 15 Poranění hlavy ...120 // 15.1 Poranění hlavy se zachováním vědomí ...120 // 15.2 Poranění hlavy doprovázené bezvědomím ...120 // 15.3 Otevřená mozkolebeční poranění ...121 // 15.4 Poranění obličejové části hlavy ...121 // Kontrolní otázky ...122 // 16 Poranění páteře...123 // 16.1 Podezření na zlomeninu krční páteře ...123 // 16.2 Podezření na poranění hrudní a bederní páteře ...125 // Kontrolní otázky ...125 // 17 Poranění hrudníku ...126 // 17.1 Zavřená poranění hrudníku ...126 // 17.2 Otevřená poranění hrudníku...126 // Kontrolní otázky ...127 // 18 Poranění břicha...128 // 18.1 Krytá poranění břicha ...128 // 18.2 Otevřená poranění břicha ...128 // 18.3 Náhlé bolesti břicha...129 // Kontrolní otázky ...129 // 7 // 19 Polytraumata - mnohočetná poraněni ...130 // 19.1 Crush syndrom - poranění zaklíněním, // zasypáním, stlačením ...130 // Kontrolní otázky ...131 // 20 Překotný porod ...132 // 20.1 Příprava na porod ...132 // 20.2 Vlastní porod ...132 // 20.3 Ošetření novorozence ...133 // 20.4 Poporodní péče o rodičku ...135 // Kontrolní otázky ...135 // 21 Otravy...136 // 21.1 Otrava potravinami včetně hub ...136 // 21.2 Otrava léky ...136 // 21.3 Otrava alkoholem ...137 // 21.4 Požití jiných otravných látek ...138 // 21.5 Otrava oxidem uhelnatým ...138 // Kontrolní otázky ...139 // 22 Speciální první pomoc při zásahu toxickými látkami
...140 // Kontrolní otázky ...143 // 23 Náhlé stavy při základních onemocněních ...144 // 23.1 Náhlá nedokrevnost končetin ...144 // 23.2 Náhlá žilní trombóza ...144 // 23.3 Náhlá bolest na hrudi - infarkt myokardu ...144 // 23.4 Náhlá dušnost ...145 // 23.5 Křeče ...145 // 23.6 Naléhavé stavy při cukrovce ...147 // 23.7 Nevolnost nejasného původu ...148 // 23.8 Náhlé průjmy ...148 // 23.9 Agresivní stavy postižených ...149 // Kontrolní otázky ...149 // 24 První pomoc při onemocnění z ozáření ...150 // Kontrolní otázky ...151 // 25 Modelové situace ...152 // 25.1 Stav po tonutí ...152 // 25.2 Tržná rána levé paže s tepenným krvácením ...153 // 8 // 25.3 Sečná rána levého bérce ...155 // 25.4 Hluboké bezvědomí se zástavou dýchání ...156 // 25.5 Popáleniny I. a II. stupně ...157 // 25.6 Popálenina III. stupně ...158 // 25.7 Poleptání neznámou žíravinou ...159 // 25.8 Zasažení elektrickým proudem ...160 // 25.9 Řezná rána na pravé dlani s úlomky skla ...161 // 25.10 Ztrátové poranění prstů ruky ...162 // 25.11 Rozdrcení levé ruky ...163 // 25.12 Zlomenina pravého zápěstí ...164 // 25.13 Zavřená zlomenina pažní kosti...166 // 25.14 Zlomenina levé klíční kosti ...167 // 25.15 Zavřená zlomenina levé stehenní kosti ...168 // 25.16 Zavřená zlomenina pánve s podezřením na vnitřní krvácení ... 169 // 25.17 Otevřená zlomenina levé kosti stehenní // s tepenným krvácením
...170 // 25.18 Otevřená zlomenina levého předloktí ...172 // 25.19 Podvrtnutí levého kotníku ...173 // 25.20 Vymknutí levého ramene ...174 // 25.21 Vymknutí levého lokte ...175 // 25.22 Podezření na zlomeninu spodiny lebeční ...176 // 25.23 Cizí těleso v oku ...177 // 25.24 Deformace nosu s krvácením ...178 // 25.25 Podezření na zlomeninu krční páteře ...179 // 25.26 Podezření na zlomeninu hrudní páteře ...180 // 25.27 Pohmoždění hrudníku ...181 // 25.28 Otevřený pneumotorax ...182 // 25.29 Pneumotorax s cizím tělesem v ráně ...183 // 25.30 Otevřené poranění břicha s vyhřezlou střevní kličkou ...184 // 25.31 Otřes mozku s tržnou ránou na pravém spánku ...185 // 25.32 Otrava léky ...186 // 25.33 Podezření na otravu oxidem uhelnatým ...187 // 25.34 Podezření na akutní infarkt myokardu ...188 // 25.35 Stržení nehtu s neúměrnou duševní reakcí ...189 // Seznam použité literatury ...190 // příloha 1 ...191 // Příloha 2 ...194 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC