Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
149 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-1079-2 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000084168
Obsah // Předmluva redakce...8 // Úvod (Skalická H.)...9 // 1 Úvodní část (ŠturmaJ.)...11 // 1.1 Perioperační mortalita, morbidita - základní pojmy, // přehled a úskalí posuzování...11 // 1.2 Kardiovaskulární onemocnění, indikátor kardiálního rizika 18 // 2 Společné aspekty předoperačního období (Šturma J., Skalická H.) . . 21 // 2.1 Faktor času - urgentní výkon verzus plánovaná operace...21 // 2.2 Věk a operační výkon...23 // 2.3 Funkční zdatnost...28 // 2.4 Výživa...29 // 2.5 Lékové interakce ...30 // 2.6 Infekce dýchacích cest...31 // 3 Interní péče o nemocného v předoperačním období (Skalická H.) ... 33 // 3.1 Základní predoperační vyšetření...33 // 3.2 Vlastní klinické vyšetření obvykle 1 až 4 týdny před výkonem ... 33 // 4 Nemocný s kardiálním onemocněním a potřeba operace // (Skalická H.)...35 // 4.1 Kardiologie, vyšetřovací metody v rámci predoperační // přípravy...36 // 4.1.1 Algoritmus predoperační přípravy kardiaků...38 // 4.2 Vybrané klinické formy kardiálních onemocnění // vyžadující individuální přístup v predoperační přípravě...47 // 4.2.1 Nemocní s ischemickou chorobou srdeční...47 // 4.2.2 Nemocní s angínou pectoris ...50 // 4.3 Hypertenze a plánovaný chirurgický výkon ...52 // 4.4 Chlopenní vady a operační výkon...58 // 4.5 Další kardiovaskulání choroby v predoperační přípravě...62 // 5 Pneumologie (Susa Z.)...66 // 5.1 Pneumologické
vyšetření v rámci predoperační přípravy ...66 // 5.1.1 Indikace pomocných vyšetření z oblasti pneumologie ... 67 // 5.1.2 Predoperační vyšetření před plicní resekcí...69 // 5.2 Vybrané klinické formy plicních onemocnění...70 // 6 Nefrologie - predoperační příprava (Teplán V.)...74 // 6.1 Vyšetření nemocných v rámci predoperační přípravy // s ohledem na onemocnění ledvin...74 // 6.1.1 Vyšetření moči a močového sedimentu...75 // 6.1.2 Vyšetření funkce ledvin...80 // 6.2 Predoperační příprava u nemocných se sníženou funkcí // ledvin ...84 // 6.3 Predoperační příprava nemocných v dialyzačním programu...85 // 7 Vybraná interní problematika (Skalická H.)...89 // 7.1 Diabetes mellitus ...89 // 7.2 Poznámky z gastroenterologie ...90 // 7.3 Hematologie a operační výkon...91 // 7.4 Profylaxe infekčních onemocnění...91 // 7.5 Onkologický a geriatrický nemocný...92 // 8 Prevence tromboemboiické nemoci, antikoagulační terapie // a operační výkon (Skalická H„ Šturma J.)...93 // 8.1 Riziko tromboembolických komplikací (TEN)...94 // 8.2 Chronická antikoagulační léčba a příprava k výkonu...94 // 8.2.1 Chronická antikoagulační léčba v lékařské praxi...94 // 8.2.2 Úprava antikoagulační terapie před výkonem...95 // 8.2.3 Chirurgické výkony bez nutnosti přerušit antikoagulační // léčbu...95 // 8.2.4 Nezbytné přerušení antikoagulační terapie...96 // 8.3 Profylaktické podávání
nízkomolekulárního heparinu nebo // frakcionovaného heparinu...98 // 9 Minimum anesteziologie pro lékaře neanesteziologa (Šturma J.). . . 100 // 9.1 Základní pojmy oboru anesteziologie a resuscitace... 100 // 9.2 Úloha anesteziologa před vlastním výkonem... 100 // 9.2.1 Předanestetické vyšetření anesteziologem... 101 // 9.2.2 Anestezie jako součást operačního výkonu... 104 // 9.2.3 Poznámka týkající se ambulantně a semiambulantně // prováděných výkonů... 107 // 9.3 Co očekává anesteziolog od předoperačního vyšetření... 107 // 9.4 Anestezie ... 109 // 9.4.1 Vedení celkové anestezie - používaná anestetika 111 // 9.4.2 Anestezie regionální ... 116 // 9.4.3 Vztah celkové anestezie a regionální anestezie... 118 // 9.4.4 Kombinovaná anestezie... 119 // 9.5 Právní rizika práce anesteziologa... 119 // 10 Chirurgický výkon a predoperační příprava (Křikava K.)... 122 // 10.1 Chirurg ve vztahu k interní predoperační přípravě... i 22 // 10.2 Chirurgický výkon s odhadem míry operačního rizika... 123 // 10.2.1 Co jsou výkony s obecně nízkým operačním rizikem ... 123 // 10.2.2 Výkony se středním operačním rizikem... 124 // 10.2.3 Operační výkony s vysokým rizikem... 125 // 10.2.4 Polytraumata - zvláštní riziková skupina... 126 // 10.3 Současná chirurgie a charakter prováděných výkonů... 127 // 11 Tabulky rozhodovací ... 129 // 11.1 Souhrn připojených tabulek... 130 // 12 Dodatky... 136
12.1 Poučení pacienta před anestezií... 136 // 12.2 Informovaný souhlas pacienta... 138 // 12.3 Informovaný souhlas zákonného zástupce... 140 // Příloha ... 142 // Přehled tabulek ... 142 // Doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony operační i neoperační povahy s požadavkem anesteziologické // péče (tzv. předanestetické vyšetření prováděné anesteziologem) 143 // Vyšetření dětského pacienta před výkonem v celkové anestezii 146 // Rejstřík... 147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC