Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:30x 
BK
Příručka
1. vyd.
Hradec Králové : Kotva, 2002
355 s. : il.

ISBN 80-902210-1-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, resumé česky, anglicky, německy, francouzsky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 321-339
Žáci - diagnostika psychologická - příručky
000084170
I. ÚVOD, ZAKLADNI PROBLÉMY A CÍL ...5 // II. NĚKTERÉ PROBLÉMY DIAGNOSTIKOVÁNÍ ...9 // III. PŘEHLED BĚŽNÝCH POSTUPŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁKŮ 16 // IV. UKÁZKA DOTAZNÍKU PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ // ŽÁKŮ ...26 // V. POZNÁMKY К JEDNOTLIVÝM BODŮM DOTAZNÍKU 47 // 1. Vnější vlivy ...47| // Rodinná výchova ...47 j // Vlivy mimorodinné a mimoškolní ...49. // Zevnějšek ...50 // 2. Prospěch a zájem o učení ...51 // Prospěch ...51 // Zájem o učení ...5_6 // 3. Chování a mravní úroveň ...57 // Chování ve škole ...57 // Společenské chování ...60 // Chování na veřejnosti ...61 // Etická úroveň ...62 // 4. Mentální oblast a pozornost ...63j // Předpokládaná inteligence ...63 // Myšlení ...68 // Paměť ...70 // Pozornost // 5. Vůle // 6. Řeč, písmo, kresba // Řeč ...78 // Písmo ...79 // Kresba ...86 // 7. Motorika a tempo ...99 // Motorika (hybnost) ...99 // Tempo ...98 // 8. Emoce a temperament // 9. Zájmy, ideály, životní zaměření a cíl // Zájmy a ideály ...98 // Životní zaměření a cíl // 3 // 10. Ctižádost (ambicióznost), seberealizace, sebevědomí a // odvážnost // Ctižádost (ambicióznost) a seberealizace // Sebevědomí // Odvážnost // 11. Žák ve skupině // 12. Povaha // 13. Smyslové poruchy // Zrakové poruchy // Sluchové poruchy // 14. Tělesné poruchy // 15. Psychologický přístup к jedincům se smyslovými a tělesnými nedostatky // 16. Nadání // 17. Dominantní rysy osobnosti //
VI. DIAGNOSTICKÉ TABULKY NĚKTERÝCH VLASTNOSTÍ A ZNAKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍČINY A VÝCHOVNÉ POSTUPY // VII. DIAGNOSTICKÉ TABULKY U NEPROSPÍVAJÍCÍCH ŽÁKŮ // VIII. DIAGNOSTICKÉ TABULKY U ŽÁKŮ S NEDOSTATKY V CHOVÁNÍ // IX. VÝVOJOVÉ TABULKY U NORMÁLNÍCH DĚTÍ A MLADISTVÝCH VE VĚKU OD 4 DO 18 (19-20)LET // X. DIAGNOSTICKÉ MODELY VE FORMĚ DIAGNOSTICKÝCH KLÍČŮ // 1. Diagnostický klíč pro určování příčin vlastností osobnosti z hlediska výchovných faktorů // 2. Diagnostický klíč pro určování diagnóz u problémových žáků // XI. DISKUSE // Použitá literatura // Přehled autorových statí, monografií a obhájených vědeckých prací v oboru psychologie // Résumé (v češtině, angličtině, němčině a francouzštině) // Stručně o autorovi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC