Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
335 s. ; 21 cm

ISBN 80-7178-976-3 (váz.)
francouzština
Obsahuje bibliografii na s. 329-330, rejstřík
Sociologie - výklady populární
000084252
Obsah // Předmluva k českému vydání... 9 // Předmluva...12 // ČÁST 1 // Sociologie a sociologické metody...13 // 1 Společenské vědy...14 // 2 Sociologická vysvětleni’...17 // 3 Etapy sociologického výzkumu...20 // 4 Kvantitativní a kvalitativní metody...23 // 5 Sociální jednání, sociální fakta...26 // ČÁST II // Zakladatelé sociologie...29 // 6 Tocqueville: rovnost podmínek...30 // 7 Comte: pozitivismus...33 // 8 Marx: historický materialismus...36 // 9 Marx: třídy a stát...39 // 10 Durkheim: pravidla sociologické metody...42 // 11 Durkheim: společnost...45 // 12 Weber: chápající sociologie...48 // 13 Weber: racionalizace...51 // 14 Simmel: jedinec a formy zespolečenštění...54 // 15 Pareto: nelogické jednání...57 // ČÁST III // Proudy současného sociologického myšlení...61 // 16 Kulturní antropologie...62 // 17 Chicagská škola...65 // 18 Funkcionalismus...68 // 19 Strukturalismus Clauda Lévi-Strausse...71 // 20 1 nterakcionismus...74 // 21 Alain Touraine...77 // 22 Crozierova strategická analýza...80 // 23 Frankfurtská škola...83 // 24 Metodologický individualismus... 86 // 25 Pierre Bourdieu a sociologie habitu... 89 // Část IV // Socializace... 93 // 26 Jedinec... 94 // 27 Normy a hodnoty... 97 // 28 Role a status...100 // 29 Rituály a symboly...103 // 30 Kultura...106 // 31 Socializace...109 // 32 Socializační činitele...112 // 33 Skupina členská a skupina referenční...115 // 34 Sociální kontrola...118
// 35 Deviace...121 // ČÁST v // Společnost...125 // 36 Pospolitost a společnost...126 // 37 Společnost...129 // 38 Společenský systém...132 // 39 Primitivní společnost...135 // 40 Tradiční společnost...138 // 41 Třídní společnost...141 // 42 Průmyslová společnost...144 // 43 Postindustriální společnost...147 // 44 Konzumní společnost...149 // 45 Informační společnost...152 // Část VI // Sociální změny...1-55 // 46 Faktory a aktéři sociální změny...156 // 47 Ekonomika a sociální změna...159 // 48 Technologie a sociální změna...162 // 49 Demografie a sociální změna...165 // 50 Ideologie a sociální změna...168 // 51 Náboženské hodnoty a sociální změna...171 // 52 Konflikt a sociální změna...174 // 53 Sociální skupiny a sociální změna...177 // 54 Elity a sociální změna...180 // 55 Kolektivní jednání...182 // ČÁST Vil // Sociální skupiny, exkluze a solidarita...185 // 56 Sociální skupiny...186 // 57 Sociální struktura...189 // 58 Socioprofesní kategorie...192 // 59 Dělnická třída...195 // 60 Střední třídy...198 // 61 Osoby samostatně výdělečně činné...201 // 62 Sociální mobilita...204 // 63 Homogamie...207 // 64 Chudoba a exkluze...210 // 65 Faktory sociální integrace...213 // ČÁST VIII // Práce a profesní vztahy...217 // 66 Od sociologie práce k sociologii pracujících...218 // 67 Sociologie nezaměstnanosti...221 // 68 Racionalizace organizace práce: taylorismus...224 // 69
Posttaylorismus: zohlednění lidského faktoru...227 // 70 Motivace: nové formy organizace práce...230 // 71 Odbor)’ a sociální hnutí...233 // 72 Krize odborů a ztráta legitimity kolektivní akce...236 // 73 Krize francouzského odborového hnutí...239 // 74 Segmentace pracovního trhu...242 // 75 Flexibilita práce...245 // ČÁST IX // Práce a vzdělání...249 // 76 Status vyplývající z povolám a sociální status...250 // 77 Společnost zaměstnanců...253 // 78 Typická a atypická zaměstnání...256 // 79 Produktivní chování...259 // 80 Trh práce a mladí...262 // 81 Profesní vzdělávání...266 // 82 Škola: integrační činitel. // anebo prostředek reprodukce sociálních nerovností?...269 // 83 Demokratizace vzdělávání...272 // 84 Sociální nerovnost ve škole...275 // 85 Úroveň vzdělání a negramotnost...278 // ČÁST X // Rodina, spotřeba a životní styl...281 // 86 Formy rodinného soužití...282 // 87 Funkce rodiny...285 // 88 Manželství ve Francii...288 // 89 Manželství: spolupráce, anebo závislost...291 // 90 Krize rodiny...294 // 91 Determinanty spotřeby...297 // 92 Proměny spotřebních vzorců...300 // 93 Homogenizace či diverzifikace spotřeby...303 // 94 Sekularizace a krize náboženství...306 // 95 Mentalita a životní styl...309 // ČÁST XI // Moc, stát a politika...313 // 96 Moc...314 // 97 Stát...317 // 98 Národ a občanství...320 // 99 Volební chování...323 // 100 Občanství...326 // Literatura...329
// Jmenný rejstřík...331 // Věcný rejstřík...333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC