Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
132 s.

ISBN 80-7192-499-7 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 16
České katolické biblické dílo ; [vol.] 22
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
List Judův
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, dodatky, údaje o autorce
Bibliografie: s. 129-130
List Judův (Bible) - výklady a exegeze
Listy Petrovy (Bible) - výklady a exegeze
000084300
OBSAH // PRVNÍ LIST PETRŮV // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Adresáti...11 // 2. Podnět k sepsání...11 // 3. Čas a místo vzniku...12 // 4. Autor...13 // 5. Pseudepigrafie...14 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Milost vyvolení (1,1-12)...17 // 1. Pozdrav vyvoleným (1,1-2)...17 // 2. Znovuzrození (1,3-5)...19 // 3. Nevidět a přesto věřit (1,6-9)...20 // 4. Touha proroků - radost andělů (1,10-12)...21 // II. Milost spásy jako dar a úkol (1,13-2,10)...23 // 1. Buďte svati, protože Bůh je svaty (1,13-16)...23 // 2. Draze vykoupeni (1,17-21)...24 // 3. Milujte se navzájem z upřímného srdce (1,22-25)... 26 // 4. Kristus, duchovní životní síla (2,1-3)...27 // 5. Kristus, úhelný kámen - církev, dům Boží; // „Ne-lid“ - nyní lid Boží (2,4-10)...27 // III. Křesťan ve světě (2,11-3,12)...30 // 1. Svědectví mezi pohany (2,11-12)...30 // 2. Křesťané ve státě (2,13-17)...31 // 3. Služba otroků - služba „pánům“ (2,18-25)...32 // 4. Křesťanská svoboda v manželství (3,1-7)...35 // 5. Láska k bližnímu K k nepříteli (3,8-12)...37 // IV. Utrpení ve světě nepřátelském ke Kristu (3,13-4,11)...39 // 1. Nebojte se! (3,13-17)...39 // 2. S Kristem skrze utrpení ke slávě (3,18-22)...40 // 3. Utrpení osvobozuje od hříchu (4,1-6)...45 // 4. Očekávání konečné spásy (4,7-11)...47 // V. Církev během pronásledování (4,12-5,11)...49 // 1. Pronásledování jako osud křesťanů (4,12-19)...49 // 2. Vzory Kristova
zástupu (5,1-7)...53 // 3. Výzva k bdělosti a pevnosti ve víře ve chvílích // utrpení (5,8-11)...56 // VI. Bratrské pozdravy na rozloučenou (5,12-14)...58 // 5 // DRUHÝ LIST PETRŮV PRVNl ČÁST: ÚVOD // 1. Podnět k sepsání...63 // 2. Autor...64 // 3. Doba a místo vzniku, adresáti...65 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Pozdrav a požehnání (1,1-2)...67 // II. Poznání a skutek (1,3-21)...70 // 1. Boží zaslíbení (1,3-4)...70 // 2. Osvědčení víry (1,5-11)...71 // 3. Apoštolská závěť (1,12-15)...72 // 4. Oslavení Krista jako záruka jeho opětovného // příchodu (1,16-21)...74 // III. Bludaři (2,1-22)...78 // 1. Varování (2,1-3)...78 // 2. Spravedlivé Boží tresty (2,4-10a)...82 // 3. Domýšlivost (2,10b-13a)...84 // 4. Pohoršení (2,13b-22)...85 // IV. Kristův opětovný příchod (3,1-18)...91 // 1. Bludaři (3,1-4)...91 // 2. Protiargumenty (3,5-7)...94 // 3. Příchod Krista nelze stanovit (3,8-113)...98 // 4. Závěrečná varování (3,14-18)...102 // LIST JUDŮV PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Autor...107 // 2. Adresáti...108 // 3. Charakter listu...108 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁR // I. Pozdrav a žehnání (1-2)...111 // II. Bludaři (3-16)...113 // 1. Motiv (3-4)...113 // 2. Bůh nedopustí potupu svého lidu (5-7)...115 // 3. Blouznivci (8-10)...117 // 4. „Běda“ (11-16)...119 // 6 // III. Osvědčení věřících (17-23)...124 // 1. Osvědčení ve víře (17-21)...124 // 2. Obstát v lásce (22-23)... 125 // IV. Závěrečné
chvály (24-25)...127 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura...129 // 2. Otázky pro práci s Biblí...131 // SEZNAM EXURZÚ // Sestup do podsvětí...41 // Septuaginta (= 70; LXX)...50 // Gnóze (poznání)...68 // Motiv cesty...80 // Opoždění parúsie...92 // Požár světa...96 // Víra ...113 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC