Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000
74 s. ; 20 cm

ISBN 80-7192-439-3 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 12
České katolické biblické dílo ; [vol.] 16
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, dodatky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 71-72
Listy Soluňanům (Bible) - výklady a exegeze
000084301
Předmluva k českému vydání ...5 // Obsah...7 // PŘEDMLUVA...9 // ÚVOD: OBECNÉ OTÁZKY...11 // 1. Město Soluň (Thessaloniké) a vznik křesťanské obce...11 // 2. Problém listů apoštola Pavla soluňské obci...14 // PRVNÍ LIST SOLUŇANŮM // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Jednotnost listu...17 // 2. Stavba a zvěst listu...17 // KOMENTÁŘ // I. Nadpis a pozdrav (1,1)...19 // II. Apoštol a obec (1,2-3,13)...22 // 1. Křesťané v Soluni - vzor pro všechny // pohanokřesťany (1,2-10)...22 // 2. Zpětný pohled na apoštolovo první působení (2,1-12)...26 // 3. Přijetí evangelia obcí (2,13-16)...28 // 4. Zmařená návštěva (2,17-20)...35 // 5. Vyslání Timotea (3,1-5)...35 // 6. Apoštolova radost a požehnání (3,6-13)...36 // III. Pokyny pro křesťanský život (4,1-5,22)...38 // 1. Výzva k posvěcení života (4,1-12)...38 // 2. Naděje křesťanů (4,13-18)...40 // 3. Výzva k připravenosti pro den Páně (5,1-11)...44 // 4. Pokyny pro život obce (5,12-22)...47 // IV. Závěr listu: Požehnání a pozdrav (5,23-28)... 50 // 6 // DRUHÝ LIST SOLUŇANŮM // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Zvláštnost listu...55 // 2. Stavba a zvěst listu...56 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Nadpis a pozdrav (1,1-2)...59 // II. Apoštolova starost o církevní obec (1,3-12)...59 // 1. Tíseň Soluňanů a spravedlivý soud Boží (1,3-10)...59 // 2. Apoštolova přímluva (1,11-12)...61 // III. Křesťanská naděje a den Páně (2,1-17)...62 // 1. Znamení poslední doby (2,1-2)...62 // 2. Povzbuzení věřících a apoštolovo požehnání (2,13-17)...67 // IV. Pokyny obci (3,1-15)...68 // 1. Prosba o modlitbu obce (3,1-5)...68 // 2. Pokárání zahálečů a napomenutí všem (3,6-15)...68 // V. Závěr listu (3,16-18)...70 //
TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura...73 // 2. Otázky pro práci s Biblí...75 // SEZNAM EXKURZŮ // Prvek napodobení (mimese) u Pavla...26 // Evangelium (Boží, Kristovo)...30 // Pavel a Izrael...33 // Křesťanská naděje ve vzkříšení...42 // Chvíle parúsie...45 // Protivník, antikrist, satanská protibožská síla v poslední době ... 64 // 7
(OCoLC)76404574
cnb000995166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC