Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

jva (@@20120924-23:23:08@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(28.1) Půjčeno:197x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2004
223 s. ; 17 cm

ISBN 80-7254-474-8 (brož.)
První pomoc pro pedagogy ; 1
Obsahuje bibliografii na s. 212-223
000084387
Obsah // 1. ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL ... 13 // Kdo je začínajícím učitelem // (vymezení pojmu)...14 // Začátek a konec pracovního poměru ...21 // 2. NĚKOLIK PRVNÍCH PŘEKVAPENÍ ...26 // Obsah školního předmětu a jeho uspořádání ...27 // Různost školních programů ...28 // Složení úvazku a rozvrh hodin ...29 // Přístup uvádějícího uěitele ...30 // Rozdíl mezi vlastními metodami // a postupy starších učitelů...31 // Stav materiálního vybavení školy...32 // Rozsah administrativních a jiných povinností ...33 // Neznalost pracovního řádu, právních // a bezpečnostních předpisů...34 //  Časová náročnost učitelské práce ...35 // Zaměstnávání učitelů v době školních prázdnin ...37 // Vztahy na pracovišti ...38 // Výše učitelského platu a jeho skladba...39 // Změněná kvalita kázně dnešních žáků, nekázeň...41 // Postoj rodičů ke škole ...41 // Vyšší výskyt minorit a integrovaných žáků...42 // Formulační neobratnost a první učitelské „nehody"...45 // Celková odlišnost školní skutečnosti od představ ...46 // 3. POMOC UVÁDĚJÍCÍHO UČITELE // A OSTATNÍCH KOLEGŮ ...48 // S čím pomůže uvádějící učitel ...51 // Seznámení s provozem školy...51 // Pomoc při přípravě a realizaci výuky ...51 // Seznámení s prací třídního učitele // a s výchovnou prací školy ...52 // Pomoc v oblasti rozvíjení vztahů s rodiči ...53 // Informace o ostatních okolnostech práce
// a provozu školy ...53 // Formy spolupráce začínajícího // a uvádějícího učitele ...55 // Možné metody práce uvádějícího učitele ...56 // Pomoc ostatních učitelů ...58 // 4. PŘÍPRAVA ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE // NA VYUČOVÁNÍ...64 // Výhody písemné přípravy pro učitele ...67 // Obsahová stránka přípravy na vyučování...68 // Formální stránka přípravy na vyučování ...76 // Práce s přípravou na vyučování ...77 // 5. VEDENÍ ŽÁKŮ A ŘÍZENÍ HODINY ...80 // Zahájení a zakončení hodiny ...80 // Práce s cíli hodiny ...82 // Plynulost, spád a tempo hodiny ...84 // Organizační pokyny ...85 // Sledování činností žáků ...86 // Aktivizace žáků během hodiny ...88 // 6. AUTORITA UČITELE // A KÄZEŇ VE VYUČOVÁNÍ ...89 // Výchovné styly...91 // Nekázeň ve vyučování...94 // Příčiny vzniku nekáznč ...96 // Postup učitele při projevech nekázně ...97 // Konfrontace mezi učitelem a žákem ...99 // Prevence nekáznč ...10() // 7. SEBEREFLEXE V PRÁCI UČITELE...105 // Otázky k nácviku sebereflexe ...108 // 8. UČITEL A INSPEKCE ... 114 // Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání... 121 // Hodnocení podmínek vzdělávání ...127 // Týpy inspekcí ...133 // 9. TŘÍDNÍ UČITEL... 137 // Funkce třídního učitele...137 // Povinnosti a činnosti třídního učitele ...140 // Diagnostická činnost ... 140 // Administrativní činnost ...142 // Informační činnost ...146 // 10. VÝCHOVNÝ
PORADCE, // ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE, // ROMSKÝ ASISTENT ... 151 // Výchovný poradce ...151 // Školní metodik prevence ... 153 // Romský pedagogický asistent ...155 // 11. DOKUMENTACE ŠKOLY... 157 // 12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLE ... 161 Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vyučování . 161 // Třídní učitel a bezpečnost ...162 // Vyučující jednotlivých předmětů a bezpečnost ... 164 // Dozor a bezpečnost ...164 // Dohled a bezpečnost ...165 // Počty žáků a bezpečnost...166 // Rodiče a bezpečnost...167 // Oznamovací povinnost...169 // Právní odpovědnost dětí a mladistvých... 170 // 13. PRACOVNÍ ŘÁD ... 173 // Míra vyučovací povinnosti a výchovné práce ... 177 // 14. MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ... 180 // Sebevzdělávání ... 183 // 15. ŠKOLA A UČITEL V BUDOUCNOSTI ... 189 // Škola v budoucnosti ...191 // Učitel budoucnosti ...197 // Učitelovo pedagogické myšlení ...202 // Prestiž učitelské profese ...204 // Úkoly pro učitele budoucnosti ...204 // Metody „výuky budoucnosti“...206 // Některé další metody a prostředky // k „výuce budoucnosti“ ...207 // Literatura ...212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC