Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
122 s. ; 20 cm

ISBN 80-7192-431-8 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 13
České katolické biblické dílo ; [vol.] 19
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
List Titovi
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, dodatky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 119-120
List Titovi - výklady a exegeze
Listy Timoteovi - výklady a exegeze
000084427
PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Neznámý autor...9 // 2. Pod Pavlovým jménem...12 // 3. Oč autorovi v zásadě šlo?...13 // 4. Těžiště hlásání...16 // PRVNÍ LIST TIMOTEOVI DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Adresa a pozdrav (1,1-2)...21 // II. Základní výpovědi (1,3-20)...23 // 1. Úkol poučování ve víře (1,3-7)...23 // 2. Význam Zákona (1,8-11)...25 // 3. Dík za povolání k apoštolátu (1,12-17)...27 // 4. Timoteova zodpovědnost (1,18-20)...29 // III. Správný způsob života v obci Boží (2,1-3,16)...31 // 1. Modlitba za všechny (2,1-7)...31 // 2. Muži a ženy (2,8-15)...33 // 3. Biskup (3,1-7)...36 // 4. Jáhni (3,8-13)...40 // 5. Církev - základ Boží pravdy (3,14-16)...42 // IV. Horlivost pro dobrou nauku (4,1-16)...44 // 1. Chybné postoje (4,1-5)...44 // 2. Správná stupnice hodnot (4,6-11)...45 // 3. Pokyny Timoteovi (4,12-16)...47 // V. Správný styl s věřícími (5,1-6,2a)...49 // 1. S každým jednej s úctou a láskou! (5,1-2)...49 // 2. Stav a úkol vdov (5,3-16)...49 // 3. Dvojí uznání dobrých představených (5,17-19)...53 // 4. O zacházení s hříšníky (5,20-25)... 55 // 5. Slovo otrokům (6,1-2a)...57 // VI. Pravé bohatství (6,2b-19)...58 // 1. Varování před bludem a hrabivostí (6,2b-10)...58 // 2. Výzva Timoteovi (6,11-16)...59 // 3. Pastorace bohatých (6,17-19)...63 // VII. Závěr listu (6,20-21)...64 // 5 // DRUHÝ LIST TIMOTEOVI //
DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Adresa a pozdrav (1,1-2)...67 // II. Slovo povzbuzení pro Timotea (1,3-18)...68 // 1. Apoštolova děkovná modlitba (1,3-5)...68 // 2. Výzva Timoteovi (1,6-14)...69 // 3. Chování Pavlových protivníků a přátel (1,15-18)...72 // III. Pastorační pokyny Timoteovi (2,1-4,8)...74 // 1. Nezištná služba Kristu (2,1-13)...74 // 2. Správné chování vůči bludařům (2,14-26)...77 // 3. Situace lidí v době poslední (3,1-9)...81 // 4. Timoteův úkol (3,10-17)...83 // 5. Výzva k neohrožené horlivosti (4,1-8)...86 // IV. Osobní sdělení a úkoly (4,9-18)...89 // V. Závěr listu (4,19-22)...95 // LIST TITOVI // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Vyznání, adresa a pozdrav (1,1-4)...99 // H. Úkoly Titovi (1,5-3,11)...101 // 1. Dosazení vhodných představených (1,5-9)...101 // 2. Odmítnutí bludařů (1,10-16)...103 // 3. Pokyny pro jednotlivé stavy (2,1-10)...105 // 4. Milost a křesťanský život (2,11-15)...106 // 5. Povinnosti pokřtěných v sociální oblasti (3,1-7)...109 // 6. Obnovené napomenutí a varování (3,8-11)...112 // III. Konec listu (3,12-15)...115 // 1. Osobní sdělení (3,12-14)...115 // 2. Pozdravy a požehnání (3,15)...116 // Doslov...117 // 6 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura...49 // 2. Otázky pro práci s Biblí...121 // SEZNAM EXKURZŮ // Bludaři ...24 // Hlásání zdravé nauky...26 // Zbožnost a poctivost...31 // Dobré skutky...34 // Zjevení Boží milosti...61 // Pavel v zajetí...20 // Osobní sdělení...89
(OCoLC)50343187
cnb001037364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC