Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.2) Půjčeno:66x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973
274 s. ; 25 cm

Knižnice základních historických děl. Ediční řada československých dějin
Učebnice pro vysoké školy
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000084475
ÚVOD 5 // KAPITOLA I. DĚJEPISECTVÍ STARŠÍHO STŘEDOVĚKU // 1. Dějepisectví evropského západu a východu 10 // Počátky dějepisectví v českých zemích — Kosmas a jeho pokračovatelé 13 // 3. Dějepisectví doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků 22 // Dějepisectví doby husitské 31 // 5. Legendistické a kronikářské dějepisectví na Slovensku 37 // 6. Závěr 40 // KAPITOLA II. DĚJEPISECTVÍ MLADŠÍHO STŘEDOVĚKU OD HUMANISMU A OSVÍCENSTVÍ // 1. Vývoj evropského dějepisectví 45 // Dějepisectví české reformace a humanismu 16. století 51 // 3. České dějepisectví doby baroka a protireformace 64 // 4. Humanistické dějepisectví slovenské a uherské 76 // 5. Slovenské evangelické a katolické dějepisectví barokní 80 // 6. Závěr 86 // KAPITOLA III. POČÁTKY VĚDECKÉHO DĚJEPISECTVÍ V ÚDOBÍ OSVÍCENSKÉM // 1. Evropské osvícenecké dějepisectví 93 // 2. Podmínky vývoje českého osvícenského dějepisectví a nová podoba dějepisné práce 101 // 3. Přípravné ediční podniky a dobnerovský historický kriticismus 104 // 4. Rozvoj českého osvícenského dějepisectví za josefinismu 107 // 5. Na přechodu k romantismu 121 // 6. Slovenské obrozenecké dějepisectví za josefinismu 125 // /7. Závěr 129 //
KAPITOLA IV. ZÁKLADY OBROZENECKÉHO DĚJEPISECTVÍ // 1. Evropské dějepisectví první poloviny 19. století 135 // 2. Nové podmínky českého dějepisectví 145 //´3. Dějepisecké dílo Františka Palackého 149 // /4. Palackého souvěkovci a postupující specializace českého dějepisect ví 161 // 5. Slovenské dějepisectví v závěrečném zápase o spisovný jazyk 173 // 6. Starší německé dějepisectví v českých zemích do poloviny 19. století 179 // 7. Závěr 184 // KAPITOLA V. LIBERÁLNÍ A KONZERVATIVNÍ DĚJEPISECTVÍ 2. POLOVINY 19. STOLETÍ // 1. Evropské dějepisectví druhé poloviny 19. století 189 // 2. Společenské a organizační podmínky českého dějepisectví v době státoprávního boje . 196 // 3. Generace pokračovatelů Palackého 201 // 4. Rozvoj ediční činnosti, dějepisectví regionálního a popularizace dějin 216 // 5. Práce v dějinách práva, literatury a výtvarných umění 229 // 6. Dějepisectví slovenské za časů matičních 242 // 7. Nástup německého dějepisectví v českých zemích 246 // 8. Závěr 253 // Chronologický přehled 260 // Zkratky časopisů a edicí 262 // Rejstřík jmenný 263 // Rejstřík věcný 271
(OCoLC)85238793
cnb000133674

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC