Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
3. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
497 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-116-7 (váz.)
Dotisk 2003
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, rejstřík
Fyzika - přehledy - učebnice středošk.
000084522
OBSAH // PŘEDMLUVA...v:... 7 // 1 ÚVOD ... 8 // 1.1 Rozdělení fyziky ... 8 // 1.2 Metody fyziky ... 10 // 1.3 Fyzikální veličiny a jejich jednotky ... 12 // 1.4 Měření fyzikálních veličin ... 15 // 1.5 Skalární a vektorové fyzikální veličiny ... 22 // 2 MECHANIKA... 29 // 2.1 Kinematika hmotného bodu... 29 // 2.2 Dynamika hmotného bodu ... 46 // 2.3 Energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů ... 60 // 2.4 Gravitační pole ... 71 // 2.5 Mechanika tuhého tělesa ... 84 // 2.6 Mechanika kapalin a plynů... 102 // 3 MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ... 119 // 3.1 Základní pojmy molekulové fyziky a termiky ... 119 // 3.2 Vnitřní energie, teplo, teplota... 129 // 3.3 Struktura a vlastnosti plynů ... 143 // 3.4 Struktura a vlastnosti pevných látek ... 153 // 3.5 Struktura a vlastnosti kapalin ... 165 // 3.6 Tepelné motory a chladicí stroje ... 178 // 4 MECHANICKÉ KMITÁNI A VLNĚNÍ ... 190 // 4.1 Kmitání mechanického oscilátoru... 190 // 4.2 Mechanické vlnění ... 211 // 4.3 Zvukové vlnění ... 226 // 5 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS ... 233 // 5.1 Elektrické pole... 233 // 5.2 Elektrický proud v kovech ... 246 // 5.3 Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu ... 266 // 5.4 Magnetické pole ... 281 // 5.5 Nestacionární magnetické pole ... 295 // 5.6 Střídavý proud ... 303 // 5.7 Fyzikální základy elektroniky ... 320 // 5.8 Elektromagnetické kmitání a vlnění ... 334 // 6 OPTIKA ... 351 // 6.1 Světlo jako elektromagnetické
vlnění ... 351 // 6.2 Optické zobrazení a optické soustavy ... 372 // 6.3 Základní radiometrické a fotometrické veličiny... 392 // 6.4 Elektromagnetické záření ... 395 // 7 ZÁKLADNÍ POZNATKY SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY ... 403 // 8 FYZIKA MIKROSVETA ... 411 // 8.1 Kvantová fyzika ...•...v... 411 // 8.2 Fyzika elektronového obalu atomu ... 424 // 8.3 Fyzika atomového jádra... 435 // 9 ASTROFYZIKA...i... 451 // 9.1 Sluneční soustava ... 452 // 9.2 Základní údaje o hvězdách ... 458 // 9.3 Zdroje energie, stavba a vývoj hvězd ... 463 // 9.4 Struktura a vývoj vesmíru ... 469 // 10 FYZIKÁLNÍ OBRAZ SVÉTA ... 479 // REJSTŘÍK ... .’.485

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC