Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:88x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
229 s. : il.

ISBN 80-7178-328-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, úvod, malý slovník antropologických pojmů, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 214-219
Antropologie kulturní - dějiny - studie
Antropologie sociální - dějiny - studie
000084609
Obsah // 1 Úvod...7 // 2 Předmět a metody sociální a kulturní antropologie...9 // 2.1 Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie...9 // «2.2 Vznik antropologického pojmu kultura...13 // «2.3 Typologie pojmu kultura...15 // 2.4 Metody studia kultury v antropologii ...16 // 2.5 Shrnutí - zdroje, předmět a klasifikace antropologie...19 // 3 Evolucionistická antropologie ...23 // "3.1 Evolucionismus - výzkum kultury v čase...23 // 3.2 Edward Burnett Tylor - antropologie jako věda o kultuře...26 // 3.3 Lewis Henry Morgan — antropologie jako dějiny kultury ...33 // 3.4 Shrnutí - přínos evolucionistické antropologie k rozvoji společenských věd ...37 // 4 Difuzionistická antropologie...39 // 4.1 Difuzionismus — výzkum kultury v prostoru...39 // 4.2 Grafton Elliot Smith - antropologie jako studium kulturní difúze...41 // 4.3 Franz Boas — antropologie jako induktivní věda o rase, jazyku a kultuře . 44 // 4.4 Shrnutí - difuzionismus kontra evolucionismus...52 // 5 Konfiguracionismus...54 // 5.1 Konfiguracionismus - systémová teorie kultury...54 // 5.2 Alfred Louis Kroeber - antropologie jako věda o superorganické realitě . 56 // 5.3 Ruth Fulton Benedictová - antropologie jako věda o kulturních vzorech . 64 // 5.4 Shrnutí - konfiguracionismus jako metodologická výzva // a zdroj inspirace...77 // 6 Psychologická antropologie ...79 // 6.1 Osobnost a kultura - antropologická perspektiva...79 // 6.2 Margaret Meadová - antropologie
jako studium osobnosti a kultury ... 82 // 6.3 Ralph Linton - antropologie jako studium sociálních rolí...91 // 6.4 Shrnutí - mezikultumí výzkumy osobnosti a kultury ...96 // 7 Funkcionalistická a strukturálně fukcionalistická antropologie...98 // 7.1 Britská sociální antropologie - funkcionální perspektiva...98 // 7.2 Bronislav Kasper Malinowski - antropologie jako studium potřeb // a institucí ...99 // 5 // 7.3 Alfred Reginald Radcliffe-Brown - antropologie jako srovnávací sociologie ...106 // 7.4 Edward Evan Evans-Pritchard - antropologie jako věda o smyslu...111 // 7.5 Max G. Gluckman - antropologie jako studium sociálních konfliktů ... 116 // 7.6 Edmund Ronald Leach — antropologie jako kontextuální Strukturalismus...120 // 7.7 Shrnutí - kultura a společnost jako funkční systém...125 // 8 Strukturální antropologie...128 // 8.1 Francouzská sociální antropologie - strukturální perspektiva...128 // 8.2 Claude Lévi-Strauss - antropologie jako studium binárních kontrastů . 131 // 8.3 Shrnutí - kultura jako strukturální systém ...139 // 9 Neoevolucionistická antropologie ...141 // 9.1 Neoevolucionismus — renesance vývojové perspektivy ...141 // 9.2 Leslie Alvin White - antropologie jako kulturologie...143 // • 9.3 Shrnutí — renesance evolucionismu ve vědách o člověku a kultuře ... 148 // 10 Ekologická antropologie ...150 // 10.1 Ekologická antropologie - ekosystémová perspektiva...150 // 10.2 Julian H. Steward - antropologie
jako kulturní ekologie ...152 // 10.3 Marvin Harris - antropologie jako kulturní materialismus...157 // 10.4 Shrnutí - kultura jako adaptivní systém ...162 // 11 Nová etnografie...164 // 11.1 Nová etnografie — sémiotická a kognitivní perspektiva...164 // 11.2 Mary Douglasová - antropologie jako studium symbolických // forem kultury...168 // 11.3 Victor Witter Turner - antropologie jako interpretace symbolů...173 // 11.4 Clifford Geertz - antropologie jako umění a literární žánr...178 // 11.5 Shrnutí - kultura jako kognitivní a symbolický systém...185 // 12 Trendy v současné vědě o člověku, společnosti a kultuře...189 // 12.1 Postmoderní antropologie ...189 // 12.2 Diferenciace přístupů v antropologii...190 // 12.3 Hledání nové syntézy — sociobiologická perspektiva...192 // 12.4 Hledání nové syntézy - kulturologická perspektiva ...194 // e 12.5 Věda o člověku, společnosti a kultuře v měnícím se světě...198 // Malý slovník antropologických pojmů...199 // Odkazy ... 206 // Vybraná bibliografie...214 // Jmenný rejstřík...220 // Věcný rejstřík...223 // Použité ilustrace pocházejí od kmene Mimbů a Hohokan z Amerického jihozápadu // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC