Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
2. přepracované a doplněné vyd.
Praha : Lidové noviny, 1997
1065 s. : il., portréty ; 21 cm

ISBN 80-7106-252-9 (váz.)
Česká historie ; [vol.] 3
Obsahuje bibliografii a jmenný, věcný, názvový a zeměpisný rejstřík
Historiografie československá- dějiny - do 30. let 20. stol. - příručky
000084612
Úvodní poznámka // Úvod ...7 // I. DĚJEPISECTVÍ STARŠÍHO STŘEDOVĚKU ...13 // 1. Dějepisectví evropského Západu a Východu ...15 // 2. Počátky dějepisectví v českých zemích - Kosmas a jeho pokračovatelé ...19 // 3. Dějepisectví doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků ...30 // 4. Dějepisectví doby husitské ...44 // 5. Legendistické a kronikářské dějepisectví na Slovensku ...52 // 6. Závěr ...55 // II. DĚJEPISECTVÍ MLADŠÍHO STŘEDOVĚKU OD HUMANISMU K OSVÍCENSTVÍ ...61 // 1. Vývoj evropského dějepisectví ...63 // 2. Dějepisectví české reformace a humanismu 16. století ...70 // 3. České dějepisectví doby baroka a protireformace ...91 // 4. Humanistické dějepisectví slovenské a uherské ...113 // 5. Slovenské evangelické a katolické dějepisectví barokní ...118 // 6. Závěr ...124 // III. POČÁTKY VĚDECKÉHO DĚJEPISECTVÍ V ÚDOBÍ OSVÍCENSKÉM ...131 // 1. Evropské osvícenecké dějepisectví ...133 // 2. Podmínky vývoje českého osvícenského dějepisectví // a nová podoba dějepisné práce ...142 // 3. Přípra vné ediční podniky a dobnerovský historický kriticismus . . . 145 // 4. Rozvoje českého osvícenského dějepisectví za josefinismu..151 // 5. Na přechodu ? romantismu ...174 // 6. Slovenské obrozenecké dějepisectví za josefinismu ...182 // 7. Závěr ...188 // IV. ZÁKLADY OBROZENECKÉHO DĚJEPISECTVÍ ...195 // 1. Evropské dějepisectví první poloviny 19. století ...197 // 2. Nové podmínky českého dějepisectví ...208 // 3. Dějepisecké dílo Františka Palackého ...213 // 4. Palackého souvěkovci a postupující specializace českého dějepisectví ...230 // 5. Slovenské dějepisectví v závěrečném zápase o spisovný jazyk ...249 // 6. Starší německé dějepisectví v českých zemích do poloviny 19. století ...257 // 7. Závěr ...264 //
V. LIBERÁLNÍ A KONZERVATIVNÍ DĚJEPISECTVÍ DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ ...271 // 1. Evropské dějepisectví druhé poloviny 19. století ...273 // 2. Společenské a organizační podmínky českého dějepisectví v době státoprávního boje ...281 // 3. Generace pokračovatelů Palackého ...287 // 4. Rozvoj ediční činnosti, dějepisectví regionálního a popularizace dějin ...307 // .5. Práce v dějinách práva, literatury a výtvarných umění ...326 // 6. Dějepisectví slovenské za časti matičních ...343 // 7. Nástup německého dějepisectví v českých zemích ...349 // 8. Závěr ...358 // VI. POČÁTKY POZITIVISTICKÉHO DĚJEPISECTVÍ V DOBĚ KRITICKÉHO A SOCIÁLNÍHO REALISMU ...365 // Evropské dějepisectví na přelomu století ...367 // 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví ...376 // 3. Historické dílo Jaroslava Golla ...384 // 4. Gallovi současníci ...403 // 5. Pomocné vědy historické a ediční práce ...417 // 6. Rozvoj právního dějepisectví ...423 // 7. Dějiny literatury, výtvarných umění a hudby ...431 // 8. Dějepisectví regionální a popularizující ...439 // 9. Německé dějepisectví českých zemí ke konci 19. století ...449 // 10. Závěr ...458 // VII. POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ V PRVNÍCH DESÍTILETÍCH 20. STOLETÍ ...467 // 1. Povaha evropské a světové historiografie ...469 // 2. Podmínky rozvoje českého dějepisectví v prvních desítiletích 20. století ...478 // 3. Gollovi žáci a jejich postupující diferenciace ...486 // A) Dvojice Josef Pekař a Josef Šusta ...489 // B) Mladší generační vlna Gollových žáků ...512 // C) Dvojice Václav Novotný a Jaroslav Bidlo ...538 // D) Zdeněk Nejedlý ...551 // 4. České dějepisectví za převahy Gollových žáků ...560 // 5. Rozvoj pomocných věd historických a ediční činnosti ...579 //
6. Zakladatelské období prehistorické a historické archeologie ...589 // 7. Právní dějepisectví v prvních desítiletích 20. století ...600 // 8. Dějepis literatury, umění a hudby ...611 // 9. Dějepisectví regionální a popularizující ...627 // 10. Slovenské dějepisectví v posledním údobí národní nesamostatnosti ...644 // 11. Německé dějepisectví v českých zemích v prvních desítiletích 20. století ...657 // 12. Závěr ...670 // VIII. POZITIVISTICKÉ DĚJEPISECTVÍ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI ...681 // 1. Proudy ve světovém dějepisectví mezi dvěma světovými válkami ...683 // 2. Podmínky českého a slovenského dějepisectví po vzniku Československé republiky ...691 // 3. České pozitivistické dějepisectví mezi dvěma světovými válkami ...701 // A) Dva dějepisci husitského věku ...703 // IX. DÍLO STŘEDNÍ HISTORICKÉ GENERACE ...716 // C) Dějepisci hospodářských a sociálních dějin ...755 // D) Dějiny náboženství, věd a antiky ...769 // 4. České dějepisectví let třicátých ...781 // A) Generace let dvacátých a třicátých a její vývoj ...784 // II) Rozvoj dějin hospodářských ...826 // 5. Pomocné vědy historické, ediční práce a základy moderní vědy numismatické ...839 // 6. Prehistorická a historická archeologie v období první republiky ...859 // 7. Právní dějepisectví v samostatném státě ...875 // 8. Dějiny literatury, umění a hudby ...889 // 9. Rozvoj dějepisectví regionálního ...908 // 10. Rozvoj vědeckých forem slovenského dějepisectví ...934 // 11. Německé dějepisectví českých zemí v mezidobí světových válek . . . 953 // 12. Závěr 971 // Doslov ...979 // Doslov po dvou desítiletích ...981 // Redakční dovětek ...994 // Chronologický přehled ...996 // Zkratky časopisů a edicí ...1010 // Rejstřík ...1011 // Obsah ...1063
(OCoLC)38762199
cnb000287965

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC