Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2000
220 s.

ISBN 80-200-0724-5 (brož.)
Dotisk 2003
Další názvový údaj: publikované i dosud nepublikované změny k Názvosloví organické chemie, vydání 1979
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 210-220
Chemie organická - terminologie - příručky
Sloučeniny organické - terminologie - příručky
000084659
OBSAH // R-0 ÚVODNÍ ČÁST 17 // R-0.0 Rozsah příručky 17 // R-0.1 Pravidla psaní názvů 17 // R-0.1.1 Pravopis 17 // R-0.1.2 Umístění lokanlů 17 // R-0.1.3 Interpunkce 18 // R-0.1.3.1 Čárky 18 // R-0.1.3.2 Tečky 18 // R-0.1.3.3 Dvojtečky 18 // R-0.1.3.4 Spojovníky (spojovací čárky) 18 // R-0.1.3.5 Mezery 19 // R-0.1.4 Násobící předpony (prefixy) 20 // R-0.1.5 Závorky 21 // R-0.1.5.1 Kulaté závorky 21 // R-0.1.5.2 Hranaté závorky 23 // R-0.1.5.3 Svorky 24 // R-0.1.6 Použití kurzivy 24 // R-0.1.6.1 Kurzivní malá písmena 25 // R-0.1.6.2 Kurzivní symboly prvků 25 // R-0.1.6.3 Kurzivní slova, slabiky nebo velká latinská // R-0.1.7 Vypuštění nebo přidání samohlásek 25 // R-0.1.8 Pořadí předpon 27 // R-0.2 Slovníček pojmů (glosář) 30 // R-0.2.1 Základní struktury 30 // R-0.2.1.1 Základní hydrid 30 // R-0.2.1.2 Funkční základ 30 // R-0.2.2 Skupiny 31 // R-0.2.2.1 Substituent - atom nebo skupina 31 // R-0.2.2.2 Charakteristická skupina 31 // R-0.2.2.3 Hlavni skupina 31 // R-0.2.3 Názvy 31 // R-0.2.3.1 Triviálni název 31 // R-0.2.3.2 Semisystematický nebo semitriviálni název // R-0.2.3.3 Název podle 1UPAC 32 // R-0.2.3.3.1 Název kondenzovaného systému 32 // R-0.2.3.3.2 Hantzschův-Widmanův název 32 // R-0.2.3.3.3 Funkční skupinový název 32 // R-0.2.3.3.4 Radikálově funkční název 32 // R-0.2.3.3.5 Záměnný název 32 // R-0.2.3.3.6 Substituční název 33 // R-0.2.3.3.7 Konjůnktivní název 33 // R-0.2.3.3.8
Aditivní název 33 // R-0.2,3.3.9 Subtraktivní název 34 // R-0.2.3.3.10 Násobný název 34 // R-0.2.4 Jiné termíny použité v těchto doporučeních // R-0.2,4.1 Nadřazenost, nadřazený 34 // R-0.2.4.2 Nejnižší sada lokantů 35 // R-0.2.4.3 Vazebné číslo 35 // OBSAH // R-l OBECNÉ PRINCÍPY ORGANICKÉHO NÁZVOSLOVÍ 36 // R-1.0 Úvod 36 // R-1.1 Vazebné číslo 38 // R-l. 1.1 Definice 39 // R-l. 1.2 Standardní vazebná čísla 39 // R-l. 1.3 Nestandardní vazebná čísla 39 // R-1.1.4 Formálně kumulované dvojné vazby 40 // R-1.2 Názvoslovné operace 40 // R-1.2.1 Substituční operace 41 // R-1.2.2 Záměnná operace 41 // R-l.2.3 Aditivní operace 42 // R-l.2.3.1 Použitím aditivní předpony 43 // R-l.2.3.2 Použitím aditivní přípony 43 // R-l.2.3.3 Přidáním skupinového názvu 44 // R-l.2.3.4 Spojením názvů složek aditivní sloučeniny pomlčkou 44 // R-l.2.3.5 Skládáním nebo násobením názvů substituentů uváděných v předponě 45 // R-l.2.4 Konjůnktivní operace 45 // R-l.2.4.1 Spojením názvů složek 45 // R-l .2.4.2 Umístěním násobící předpony před název základního hydridu 46 // R-l.2.5 Subtraktivní operace 46 // R-l .2.5.1 Použitím subtraktivní předpony 46 // R-l.2.5.2 Změnou zakončení nebo přidáním přípony 48 // R-l.2.6 Vznik cyklu nebo jeho rozštěpení 49 // R-l.2.6.1 Předpona cyklo- 49 // R-l.2.6.2 Předpona seko- 49 // R-l.2.7 Přesmyk základní struktury 49 // R-l.2.7.1 Předpona abco- 49
R-l.2.7.2 Předpona retro- 50 // R-l.2.8 Násobiči operace 51 // R-1.3 Vyznačený vodík 52 // R-2 ZÁKLADNÍ HYDRIDY A SUBSTITUENTY OD NICH ODVOZENÉ 54 // R-2.0 Úvod 54 // R-2.1 Jednojademé hydridy 54 // R-2.2 Acyklické vícejadcmé hydridy 54 // R-2.2.1 Uhlovodíky 54 // R-2.2.2 Homogenní hydridy jiné než uhlovodíky nebo hydridy boru 55 // R-2.2.3 Heterogenní hydridy 56 // R-2.3 Monocyklické hydridy 57 // R-2.3.1 Uhlovodíky 57 // R-2.3.2 Homogenní hydridy jiné než uhlovodíky nebo hydridy boru 57 // R-2.3.3 Heterogenní hydridy jiné než heteropolyborany 58 // R-2.4 Polycyklické základní hydridy 62 // R-2.4.1 Názvy kondenzovaných systémů 62 // R-2.4.2 Základní hydridy s můstky - rozšíření von Baeyerova systému 67 // R-2.4.2.1 Bicyklické systémy 67 // R-2.4.2.2 Polycyklické systémy s můstky 68 // R-2.4.3 Základní hydridy se spirospojením 69 // R-2.4.3.1 Základní hydridy s jedním spirospojením 70 // R-2.4.3.2 Základní hydridy s více spirospojenimi 70 // R-2.4.3.3 Základní hydridy se spirospojením obsahující polycyklické systémy 71 // R-2.4.4 Svazky cyklů 71 // R-2,4.4.1 Svazky dvou identických cyklických systémů 72 // R-2.4.4.2 Nevětvené svazky skládající se z tří a více identických cyklických systémů 72 // R-2.4.5 Cyklofany 73 // R-2.4.6 Základní hydridy přírodních látek 73 // R-2.5 Předponové názvy substituentů odvozené ze základních hydridů 74 // 6 // OBSAH // R-3 CHARAKTERISTICKÉ (FUNKČNÍ)
SKUPINY 77 // R-3.0 Úvod 77 // R-3.1 Nenasycenost 77 // R-3.1.1 Přípony označující násobné vazby 77 // R-3.1.2 Predpony hydro- 78 // R-3.1.3 Předpony dehydro- 79 // R-3.1.4 Předponové názvy substituentů pro nenasycené a nasycené základní hydridy 80 // R-3.2 Uvádění charakteristických skupin 80 // R-3.2.1 Předpony a přípony 80 // R-3.2.2 Funkční modifikátory 82 // R-3.3 Funkční základní sloučeniny a odvozené substituenty 83 // R-3.4 Funkční záměna 83 // R-4 JAK TVOŘIT NÁZVY 86 // R-4.0 Úvod 86 // R-4.1 Obecné zásady 86 // R-4.2 Příklady 90 // R-5 APLIKACE NA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY SLOUČENIN 96 // R-5.0 Úvod 96 // R-5.1 Binární hydridy a příbuzné základní hydridy 96 // R-5.1.1 Uhlovodíky 96 // R-5.1.2 Hydridy chalkogenů 97 // R-5.1.3 Hydridy prvků 15. skupiny 97 // R-5.1.4 Základni hydridy křemíku 98 // R-5.1.4.1 Silany 98 // R-5.1,4.2 Heterogenní hydridy křemíku: siloxany a analoga 98 // R-5.2 Organokovové sloučeniny 99 // R-5.2.1 Organokovové sloučeniny antimonu, bismutu, germania, cínu a olova 100 // R-5.2.2 Organokovové sloučeniny, v nichž je kov vázán jen k uhlíkovým atomům acyklických skupin // K k vodíku 100 // R-5.2.3 Organokovové sloučeniny s aniontovými ligandy 101 // R-5.3 Halogen-, nitro-, nitroso-, azo-, diazo- a azidosloučeniny 101 // R-5.3.1 Halogensloučeniny 101 // R-5.3.2 Nitro- a nitrososloučeniny 102 // R-5.3.3 Azo-, azoxy-, diazo- a příbuzné sloučeniny 102 // R-5.3.3.0 Diazeny
102 // R-5.3.3.1 Azosloučcniny 103 // R-5.3.3.2 Azoxysloučeniny 104 // R-5,3.3.3 Diazoniové sloučeniny 105 // R-5.3.3.4 Azosloučeniny obecné struktury R-N=N-X 105 // R-5.3.3.5 Diazosloučeniny 106 // R-5.3.4 Azidy 106 // R-5.3.5 Isodiazeny 106 // R-5.4 Aminy a iminy 106 // R-5.4.1 Primární aminy 107 // R-5.4.2 Sekundární a terciární aminy 108 // R-5.4.3 Iminy 108 // R-5.4.4 Hydroxylaminy 109 // R-5.4.5 Aminoxidy 109 // R-5.5 Hydroxysloučeniny, jejich deriváty a analoga 110 // R-5.5.1 Hydroxysloučeniny a analoga 110 // R-5.5.1.1 Alkoholy a fenoly 110 // R-5,5.1.2 Simá, selenová a tellurová analoga alkoholů a fenolů 111 // R-5.5.2 Předpony pro substituenty odvozené od alkoholů, fenolů a jejich analog 112 // R-5.5.3 Soli 112 // R-5.5.4 Ethery a chalkogenová analoga 113 // R-5.5.4.1 Substituční názvy 113 // R-5.5.4.2 Funkční skupinové názvy 113 // OBSAH // R-5.5.4.3 Záměnné názvosloví 114 // R-5.5.4.4 Cyklické clhcry 114 // R-5.5.5 Hydroperoxidy a peroxidy 115 // R-5.5.6 Hydropolysulfidy a polysulfídy 116 // R-5.5.7 Sulfoxidy, sulfony a jejich analoga 117 // R-5.6 Aldehydy, ketony, jejich deriváty a analoga 117 // R-5.6.1 Aldehydy, thioaldehydy a jejich analoga 117 // R-5.6.2 Ketony, thioketony a jejich analoga 118 // R-5.6.2.1 Ketony 118 // R-5.6.2.2 Chalkogenová analoga ketonů 120 // R-5.6.3 Kcteny 120 // R-5.6.4 Acetaly, hemiacetaly, acylaly a jejich analoga 121 // R-5.6.4.1 Acctaly 121 // R-5.6.4.2 Hemiacetaly 121 // R-5.6.4.3 Acylaly
122 // R-5.6.5 Acyloiny 123 // R-5.6.6 Dusíkaté deriváty karbonylových sloučenin 123 // R-S.6.6.1 Oximy 123 // R-5.6.6.2 Hydrazony 124 // R-5.6.6.3 Aziny 124 // R-5.6.6.4 Jiné dusíkaté deriváty karbonylových sloučenin 124 // R-5.7 Kyseliny a příbuzné charakteristické skupiny 126 // R-5.7.1 Karboxylové kyseliny 126 // R-5.7.1.1 Jednoduché (nesubstituované) acyklické mono- a dikarboxylové kyseliny 126 // R-5.7.1.2 Substituované karboxylové kyseliny 128 // R-5.7.1.2.1 Hydroxy-, alkoxy- a oxokyseliny 128 // R-5.7.1.2.2 Amové a anilové kyseliny 129 // R-5.7.1.2.3 Aminokyseliny 129 // R-5.7.1.3 Modifikace rozšířených zakončeni karboxylových kyselin 129 // R-5.7.1.3.1 Peroxykyseliny 129 // R-5.7,1.3.2 Imidové, hydrazonové a hydroximové kyseliny 130 // R-5.7.1.3.3 Hydroxamové kyseliny 130 // R-5.7.1.3.4 Thiokarboxylové a thiouhličité kyseliny 131 // R-5.7.2 Chalkogenové kyseliny obsahující chalkogenové atomy přímo vázané k organické skupině 133 // R-5.7.2,1 Simé kyseliny obsahující atomy siry přímo vázané k organické skupině 133 // R-5.7.2.2 Kyseliny selenu obsahující selen přímo vázaný k organické skupině 134 // R-5.7.3 Kyseliny fosforu a arsenu obsahující atomy fosforu nebo arsenu přímo vázané k organické skupině 135 // R-5.7.3.1 Oxokyseliny fosforu a záměnné modifikace 135 // R-5.7.3.2 Oxokyseliny arsenu a záměnné modifikace 136 // R-5.7.4 Soli a estery 136 // R-5.7.4.1 Soli 136 // R-5.7.4.2 Estery 137
// R-5.7.5 Laktony, laktamy, laktimy a analoga 139 // R-5.7.5.1 Laktony 139 // R-5.7.5.2 Sul tony 140 // R-5.7.5.3 Laktamy a laktimy 140 // R-5.7.5.4 Sultamy 140 // R-5.7.6 Halogenidy kyselin 141 // R-5.7.7 Anhydridy a jejich analoga 142 // R-5.7.7.1 Symetrické anhydridy 142 // R-5.7.7.2 Nesymetrické (smíšené) anhydridy 143 // R-5.7.7.3 Chalkogenová analoga anhydridů 144 // R-5.7.8 Amidy, imidy a hydrazidy 145 // R-5.7.8.1 Monoacylderiváty amoniaku (primární amidy) 145 // R-5.7.8.2 Symetrické diacyl- a triacylderiváty amoniaku 147 // R-5.7.8.3 Imidy 147 // R-5.7.8.4 Hydrazidy 148 // R-5.7.9 Nitrily, isokyanidy a příbuzné sloučeniny 149 // R-5.7.9.1 Nitrily 149 // OBSAH // R-5.7.9.2 Sloučeniny príbuzné kyanidům 150 // R-5.7.9.3 Nitriloxidy 151 // R-5.8 Radikály a ionty 151 // R-5.8.1 Radikály 151 // R-5.8.1.1 Jcdnovazné radikály 151 // R-5.8.1.2 Dvojvazné a troj vazné radikály 152 // R-5.8.1.3 Radikálová centra v charakteristických skupinách 153 // R-5.8.2 Kationty 155 // R-5.8.3 Anionty 158 // R-5.8.4 Kationtová a aniontová centra v jedné struktuře 160 // R-5.8.5 Radikálové ionty 161 // R-6 ODVOZENÍ STRUKTURY Z NÁZVU 162 // R-6.0 Úvod 162 // R-6.1 6-(4-Hydroxyhex-l-en-l-yl)undeka-2,4-dien-7,9-diyn-l,l l-diol 162 // R-6.2 2.3-Dichlor-6-[4-ch!or-2-(hydroxymcthyl)-5-oxohex-3-en- l-yl]pyridin-4-karboxylová kyselina 163 // R-6.3 3-(2,3-Dihydroxypropyl)-or-methylchinolin-2-pentanová kyselina 164 // R-6.4 4,4’-Dinitro-2,3’-[ethylenbis(sulfandiyl)]dicyklohcxan-l-karbaldehyd
165 // R-6.5 1 -Mcthy lbutyl-4-(2-acctyl-2-cthylhydrazino)benzoát 166 // R-7 STEREO C H EM 1C KÁ OZNAČENÍ 167 // R-7.0 Úvod 167 // R-7.1 Isomerie cis-lrans konvence E/Z 167 // R-7.1.0 Úvod 167 // R-7.1.1 Isomcry cis a trans 167 // R-7.1.2 Konvence E/Z 169 // R-7.2 Chirálni sloučeniny označeni absolútni konfigurace 170 // R-7.2.1 Konvence R/S 170 // R-7.2.2 Relativní konfigurace 172 // R-8 ISOTOPOVĚ MODIFIKOVANÉ SLOUČENINY 173 // R-8.0 Úvod 173 // R-8.1 Symboly a definice 173 // R-8.1.1 Symboly nuklidú 173 // R-8.1.2 Symboly atomů 173 // R-8.1.3 Isotopově nemodifikované sloučeniny 174 // R-8.1.4 Isotopově modifikované sloučeniny 174 // R-8.2 Isotopové substituované sloučeniny 174 // R-8.2.1 Vzorce 174 // R-8.2.2 Názvy 175 // R-8.3 Isotopově značené sloučeniny 175 // R-8.3.1 Specificky značené sloučeniny 175 // R-8.3.2 Selektivně značené sloučeniny 176 // R-8.3.3 Ncsclcktivnč značené sloučeniny 178 // R-8.3.4 Isotopově deficitní sloučeniny 178 // R-9 DODATEK 180 // R-9.0 Úvod 180 // R-9.1 Triviálni a semisystematické názvy zachované pro pojmenování sloučenin 180 // R-9.2 Názvy můstků 197 // R-9.2.1 Jednoduché dvojvazné můstky 197 // R-9.2.2 Jednoduché vícevazné můstky 199 // R-9.3 ,a’-Přcdpony používané v záměnném názvosloví 199 // REJSTŘÍK 201 // ČLÁNKY O ČESKÉM CHEMICKÉM NÁZVOSLOVÍ, CHEMICKÉ TERMINOLOGII A PŘÍBUZNÝCH OTÁZKÁCH 210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC