Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001
113 s. ; 20 cm

ISBN 80-7192-517-9 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 17
České katolické biblické dílo ; [vol.] 23
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, dodatky, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 111
Listy Janovy (Bible) - výklady a exegeze
000084766
Předmluva...7 // ÚVOD DO JANOVÝCH LISTÚ // 1. Postupné přijetí Janových listú do kánonu...9 // 2. Janovy listy jako součást .janovských spisu“...10 // 3. Nová situace při hlásání v Janových listech...11 // 4. Základní teologické rysy a ústřední pojmy...13 // 5. Janovská obec a vedomí církevní tradice...15 // PRVNÍ LIST JANŮV // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. 1 Jan - pastýřský list nebo soupis tezí?...18 // 2. Prameny listu...19 // 3. Místo a doba sepsání ...19 // 4. K autorství...1...20 // 5. Adresáti listu...21 // 6. Podnět k napsání...22 // 7. Výstavba a cíl listu...23 // 8. Styl a teologický charakter...23 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Prolog (1,1-4)...25 // II. Kde je mnoho světla, tam není stín (1,5-2,17)...28 // 1. První alternativa: Pravda nebo lež (1,5-2,2)...30 // 2. Druhá alternativa: Slepota nebo poznání (2,3-11)...38 // 3. Třetí alternativa: Pomíjet nebo zůstat (2,12-17)...42 // III. „Antikrist“ a věrní (2,18-29)...47 // 1. Styk s protivníky (2,18-23)...49 // 2. Napomenutí k věrnosti (2,24-29)... 50 // IV. Děti Boha a děti ďábla (3,1-24)...53 // 1. Jistota Božího dětství (3,1-3)...53 // 2. Nehřešit (3,4-10) ...55 // 3. Konat dobro (3,11-18)...58 // 4. Přikázání dětí Božích (3,19-24). ...61 // V. Střed křesťanské víry (4,1-21)...63 // 1. Vyznání Syna je hlavní známkou (4,1-6) ...63 // 2. Lásku poznat, přimout a zodpovědět (4,7-16a)...69 // 3. Beze strachu (4,16b-18) ...71 // Souhrn: Láska Boží a láska lidská (4,19-21)...72 // 5 // VI. Definitivní vítězství víry (5,1-12)...75 // 1. Trojí svědectví pro Krista (5,1-7) ...75 // 2. Na život a na smrt (5,9-12)...82 // VII. Tři cesty k životu (5,13-21)...84 //
DRUHÝ A TŘETÍ LIST JANŮV // PRVNÍ ČÁST: ÜVOD // 1. Odesilatel a situace při sepsání listu ...92 // 2. Forma, místo a doba sepsání...95 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ K DRUHÉMU LISTU JANOVU // I. „Vyvolené paní“ (1-3)...96 // II. Pokyn „začátku“ (4-6)...99 // III. Varování před svedením (7-9)...100 // IV. Praktické důsledky pro obec (lOn)...102 // V. Závěrečné pozdravy (12-13) ...103 // TŘETÍ ČÁST: KOMENTÁŘ K TŘETÍMU LISTU JANOVU // I. Chvála vedoucího místní církve (1-4)...104 // II. Podpora potulných kazatelů (5-8)...105 // HL Konfliktní případ (9-10) ...107 // IV. Reference pro Démétria (11-12)...109 // V. Závěrečné pozdravy (13-15) ...110 // Čtvrtá Část: dodatky // 1. Literatura...111 // 2. Otázky pro práci s Biblí...112 // SEZNAM EXKURZŮ // Janovská škola...10 // Světlo a tma...31 // Bludná nauka v christologické diskusi...35 // „Poznání“ v janovské teologii a v jejím okolí...40 // Pojem světa v gnózi a janovské teologii...43 // Antikrist ... 47 // „Pomazání“...50 // Zření Boha...54 // Duch a duchové...66 // Obraz Boha v 1 listu Janovu...81 // Dodatek k 1 listu Janovu...84 // 6
(OCoLC)76335738
cnb001004078

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC