Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001
180 s. : il.

ISBN 80-7067-904-2 (brož.)
Obsahuje grafy, digramy, tabulky, úvod
Bibliografie: s. 177
Lékařství sociální - propedeutika - učebnice vysokošk.
000084781
OBSAH // Úvod...3 // Některé základní pojmy...5 // Obecné zaměření oboru...6 // Postavení a odlišnost oboru...6 // Historická metoda v sociálním lékařství... 7 // Stručné dějiny sociálně lékařského myšlení...7 // Poslání sociálního lékařství... 11 // Náplň oboru sociální lékařství... 12 // Historický vývoj péče o zdraví a zdravotnictví... 13 // Pojem zdraví a nemoc... 14 // Výklad normality ve vztahu ke zdraví...19 // Sociálně lékařské aspekty nemoci...24 // Vývoj názorů na vznik nemoci...28 // Kauzalita v medicíně...29 // Etiologie a patogeneza...35 // Přirozená historie nemoci...44 // Fenomén ledovce...47 // Teorie rizikových faktorů...49 // Relativní a atributivní riziko...51 // Rizikový a populační přístup ke zdraví...52 // Nozologie, názvosloví a klasifikace nemocí...55 // Zdraví jako potřeba, hodnota a motiv k jednání...58 // Zdravotní uvědomění...61 // Civilizační nemoci...62 // Vědeckotechnický pokrok a zdraví... 64 // Důsledky nemoci pro jedince a společnost...64 // Společenský a ekonomický význam zdraví a nemoci...68 // Proces vyhledávání lékaře nemocným...70 // Spolupráce pacienta s lékařem (compliance)...74 // Zdravotní stav obyvatelstva a metody jeho studia...76 // Úkoly studia zdravotního stavu obyvatelstva...76 // Opory a prostředky studia zdravotního stavu...76 // Preventivně léčebná péče...78 // Zařízení léčebně preventivní péče...80
Obyvatelstvo a jeho demografické charakteristiky...82 // Metody demografie...84 // Počet obyvatel...86 // Složení podle pohlaví...86 // Složení podle věku...87 // Demografická dynamika...89 // Evidence a statistika ukončených těhotenství...90 // Evidence a statistika narozených...90 // Vývoj porodnosti u nás...91 // Evidence a statistika potratů...92 // Sňatečnost...93 // Rozvodovost...93 // 179 // Evidence a statistika úmrtí...94 // Specifická úmrtnost...97 // Vývoj úmrtnosti...97 // Věková standardizace úmrtnosti...98 // Standardizovaná úmrtnost...98 // Kojenecká úmrtnost... 101 // Úmrtnostní tabulky a střední délka života... 102 // Ukazatel ztracených roků potencionálního života... 106 // Reprodukce obyvatelstva... 109 // Měření frekvence poruch zdraví... 111 // Způsoby a postupy používané při měření frekvence... 113 // Rutinní statistiky zdravot, stavu obyvatelstva... 115 // Statistika příčin smrti... 115 // Statistika nemocí spojených s pracovní neschopností...117 // Statistika hospitalizovaných osob... 118 // Statistika povinně hlášených nemocí a stavů... 120 // Metoda studie tzv. celkové nemocnosti... 122 // Vyhledávání rizikových znaků a latentních onemocnění... 122 // Zásady aplikace skríningových testů... 125 // Analytické epidemiologické metody... 129 // Retrospektivní epidemiologická metoda... 130 // Prospektivní epidemiologická metoda... 131 // Kontrolovaný klinický nebo terénní
pokus... 132 // Dotazník jako metoda sociálně lékařského výzkumu... 134 // Zdravotnický informační systém... 136 // Národní zdravotnický informační systém... 137 // Teorie prevence... 140 // Možnosti ovládání endogenních poruch zdraví... 142 // Světová zdravotnická organizace - úkoly a význam... 143 // Zdravotnictví - péče o zdraví - systémový přístup... 144 // Specifické rysy systému zdravotnictví... 145 // Základní, odvozené a zabezpečující funkce zdravotnictví... 147 // Sjystémy zdravotnictví ve světě... 149 // Účinnost zdravotní péče a vyhodnocování činností... 151 // Podpora a posilování zdraví... 153 // Program Zdraví pro všechny do roku 2000 ... 157 // Zdravotní programy... 164 // Indikátory (ukazatelé) péče o zdraví... 166 // Primární, sekundární a terciální zdravotní péče... 168 // Ekonomické problémy zdraví a nemoci... 169 // Výběr z použité literatury... 177 // 180
(OCoLC)41369898
cnb000647332

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC