Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1999
246 s. ; 24 cm

ISBN 80-85866-42-0 (váz.)
Právo
Obsahuje předmluvu
Správa veřejná - slovníky výkladové
000084821
Předmluva ...9 // LEXIKON ANEB KLÍČOVÁ SLOVA A PAMĚTIHODNOSTI ...11 // 1. Actio popularis ...13 // 2. Administrativa ...14 // 3. Administrative law ...16 // 4. Administrativní know-how ...17 // 5. Administrativní růst ...17 // 6. Administrativní softlaw ...19 // 7. Administrativní stát ...20 // 8. Administrativní změna ...21 // 9. Autonomie ...22 // 10. Autoremedura ...23 // 11. Bezprostřední zásah ...25 // 12. Byrokracie ...26 // 13. Byrometrie ...27 // 14. Cormenin, Laferriěre a Conseil d’État ...28 // 15. Decentralizace ...30 // 16. Dekoncentrace ...31 // 17. Deregulace ...31 // 18. Diceyan rule of law ...32 // 19. Diskreční pravomoc ...33 // 20. Dokazování ...34 // 21. Dozorčí prostředek ...35 // 22. Droit administratif ...36 // 23. Ekonomičnost a efektivita ...38 // 24. Evaluace ...39 // 25. Fair play ...40 // 26. Fa-ťia ...41 // 27. Fiskální decentralizace ...42 // 28. Chaos ...44 // 29. Implementace a kritické chyby ...46 // 30. Informace ...47 // Informační bezpečnost ...48 // Informační strategie ...49 // Informační systémy ...50 // Inovace ...51 // Intergovemmentální problém ...54 // Kameralistika ...56 // Kodifikace ...57 // Kompetence ...58 // Kompetenční konflikt ...59 // Komunální stížnost ...60 // Konflikt zájmů ...61 // Konsenzus ...62 // Kontraktní systémy ...63 // Kontrola ...64 // Koordinace ...65 // Krizové řízení ...66 // Legitimita a legitimace ...68 // Legitimní očekávání ...69 // Lidský faktor ...70 // Merkantilismus ...71 // Munera iuris peritorum ...72 // Nařízení ...74 // Obecné správní právo ...75 // Oligopol ...76 // Ombudsmanie ...76 // Opravný prostředek ...77 // Organizace ...78 // Otevřená správa ...79 // Pacta sunt servanda ...81 // Paralelní správa ...82 // Participace ...83 // Partikularismus ...84 // Policey-Wissenschaft ...85 // Postmoderna ...87 // Právní moc ...88 // Právní stát ...88 //
Pravomoc ...89 // Presumpce správnosti ...90 // Princip legality ...91 // Princip odpovědnosti ...92 // Princip subsidiarity ...94 // Privatizace ...95 // 73. Public administration a správní věda ...96 // 74. Public choice theory ...98 // 75. Referendum ...100 // 76. Reforma ...101 // 77. Regionalizace ...102 // 78. Renesanční státověda ...103 // 79. Res administrate ...104 // 80. Reservatio legis ...105 // 81. Revokace a revize ...106 // 82. Rovnost zbraní ...107 // 83. Rozhodnutí ...108 // 84. Rozhodování ...109 // 85. Spravování versus řízení ...110 // 86. Správní akt ...111 // 87. Správní delikt ...112 // 88. Správní etika ...112 // 89. Správní exekuce ...113 // 90. Správní jurisdikce ...114 // 91. Správní nečinnost ...115 // 92. Správní obyčej ...116 // 93. Správní politika ...117 // 94. Správní řízení ...117 // 95. Správní sankce ...118 // 96. Správní smlouvy ...119 // 97. Správní soudnictví ...120 // 98. Správní uvážení ...121 // 99. Správní žaloba ...122 // 100. Srovnávací správní věda ...123 // 101. Státní správa a samospráva ...124 // 102. Status nebo statut ...125 // 103. SteinaGneist ...126 // 104. Stížnost ...127 // 105. Total quality management ...129 // 106. Úřad ...131 // 107. Úřednické právo ...132 // 108. Verwaltungsgerichtsbarkeit ...134 // 109. Verwaltungsrecht ...135 // 110. Veřejná služba (civil service) ...136 // 111. Veřejná služba (public service) ...137 // 112. Veřejné užívání ...138 // 113. Veřejné vlastnictví ...139 // 114. Veřejnoprávní korporace ...140 // 115. Veřejný podnik ...141 // 116. Veřejný sektor ...142 // 117. Veřejný statek ...142 // 118. Veřejný zájem ...143 // 119. Vyšší územní samosprávný celek ...144 // 120. Weber a weberiánství ...146 // Bedekr aneb Všechny cesty vedou do Evropy ...149 // Rada Evropy ...151 // Římská cesta ...156 // Od hospodářských společenství к Evropské unii ...158 //
Správní právo Evropské unie ...159 // Právo společného prostoru ...163 // Ius commune - společné správní právo ...164 // Evropské správněprávní společenství ...165 // Evropské komunální právo ...167 // Evropská charta místní samosprávy ...168 // Evropská charta regionální samosprávy ...172 // Evropa 40: stručný přehled ...177 // Evropa 40: úřady vis-á-vis občané ...187 // Principy správního práva ve vztazích úřadů a soukromých osob ...190 // Vademecum aneb Světlo v temném lese ...197 // Vláda zákona ...200 // Úřady státní správy a samosprávy ...208 // Ústřední úřady ...210 // Okresní úřady ...215 // Pověřené obecní úřady ...217 // Správní řízení a veřejnoprávní odpovědnost ...218 // Správní soudnictví ...224 // Ústavní stížnost ...226 // Evropská stížnost ...228 // Bibliotéka aneb Kde se lze dozvědět více ...237
(OCoLC)42604943
cnb000700113

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC