Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
353 s. : il. ; 25 cm

ISBN 80-247-1501-5 (váz.)
Expert (Grada)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické odkazy, údaje o autorce a její fotografii, úvod, anglicko-český slovníček pojmů použitých v knize, rejstřík
Dotisk 2008, 2007
Management projektový - monografie
000084864
Obsah // O autorce...9 // 1. Úvod do projektového managementu...11 // 2. Přehledová témata...17 // 2.1 Řízení projektu - základní terminologie...18 // 2.1.1 Projektový management...19 // 2.1.2 Projekt - základní definice...21 // 2.2 Organizační struktura projektu...25 // 2.2.1 Zájmové skupiny a jejich vztahy...26 // 2.2.2 Organizační struktura projektu...28 // 2.2.3 Autorita manažera projektu ...34 // 2.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu...37 // 2.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu ...37 // 2.3.2 Fáze životního cyklu projektu...38 // 2.4 Projektové řízení a jeho použití...41 // 2.4.1 Projektové řízení a jeho užití...41 // 2.4.2 Projektové řízení a tradiční liniové řízení...41 // 2.4.3 Projektové řízení a řízení procesů...45 // 2.4.4 Programový a produktový management...46 // 2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu...50 // 2.5.1 Volba vhodných softwarových nástrojů...50 // 2.5.2 Příklady použití softwarových nástrojů ...52 // 3. Procesy projektového managementu...57 // 3.1 Základní procesní model...58 // 3.2 Hlavní skupiny procesů projektového managementu...60 // 3.3 Integrované řízení projektu ...64 // 3.3.1 Systémový přístup ? řízení projektů...64 // 3.3.2 Oblasti integrace v projektovém managementu...65 // 3.3.3 Integrovaný projektový tým...66 // 3.3.4 Vzájemné působení procesů...66 // 3.4 Nejčastější problémy řízení projektů ...68 // 4. Iniciace
a zahájení projektu...71 // 4.1 Procesy Iniciace a zahájení projektu...73 // 4.1.1 Popis procesu...73 // 4.1.2 Projektové dokumenty procesů Iniciace a zahájení projektu...75 // 4.2 Stanovení cílů projektu ...78 // 4.2.1 Formulace cílů projektu...79 // 4.2.2 Kritéria dosažení úspěchu...80 // 4.3 Náklady projektu a stanovení jeho ceny...81 // 4.3.1 Náklady v životním cyklu projektu ...81 // 4.3.2 Hlavní součásti rozpočtu projektu...82 // 4.3.3 Cena projektu...83 // 4.3.4 Proces stanovení ceny projektu...84 // 4.3.5 Řízení rizik v iniciační fázi projektu...87 // 4.3.6 Tržní hlediska a cenové strategie...88 // 4.4 Způsoby pořízení projektu...89 // 4.4.1 Nákup projektu, nebo realizace vlastními silami?...90 // 4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu...90 // 4.4.3 Kontrakt o dodávce projektu...94 // 4.4.4 Typy kontraktů podle cenové struktury projektu...96 // 4.4.5 Proces pořízení / nákupu...100 // 4.4.6 Záruky a garance...103 // 5. Plánování projektu...107 // 5.1 Proces Plánování projektu... 109 // 5.1.1 Popis procesu...109 // 5.1.2 Hlavní projektové dokumenty procesu Plánování...116 // 5.2 Sestavení podrobného rozpisu prací...123 // 5.2.1 Principy tvorby podrobného rozpisu prací...124 // 5.2.2 Úrovně podrobnosti rozpisu prací...126 // 5.2.3 Postup vytvoření podrobného rozpisu prací ...128 // 5.2.4 Jiné varianty podrobného rozpisu prací...130 // 5.2.5 Praktické rady pro sestavení rozpisu prací...131
// 5.3 Časový rozpis projektu...133 // 5.3.1 Základní charakteristiky používaných diagramů...133 // 5.3.2 Obecné postupy tvorby diagramu projektu...141 // 5.3.3 Problémy při tvorbě časového plánu projektu ...148 // 5.4 Obsazení projektu - plánování a alokace zdrojů...149 // 5.4.1 Optimalizace v oblasti lidských zdrojů...154 // 5.5 Rozpočet projektu ...155 // 5.5.1 Standardní části rozpočtu a jeho sestavení...156 // 5.5.2 Matematické výpočty a tvorba odhadů...157 // 5.5.3 Rizika a rezervní zdroje projektu...161 // 5.5.4 Náklady na kvalitu ...165 // 5.6 Ostatní části Plánu projektu ...166 // 5.6.1 Plán řízení předmětu projektu...167 // 5.6.2 Komunikační plán projektu...167 // 5.6.3 Plán řízení kvality...170 // 5.6.4 Plán projektové dokumentace...171 // 6. Řízení projektových prací ...173 // 6.1 Proces Řízení projektu a koordinace...175 // 6.2 Efektivní týmová komunikace...178 // 6.3 Komunikační systém projektu...179 // 6.3.1 Komunikační sítě...180 // 6.3.2 Komunikační kanály a média...181 // 6.3.3 Komunikační příležitosti - projektová jednání...182 // 6.3.4 Dokumentační potřeby komunikačních toků...185 // 6.4 Řízení komunikace v komunikační síti...187 // 6.4.1 Kvalita komunikace...187 // 6.4.2 Filtrování a bariéry komunikace...188 // 6.4.3 Obvyklé komunikační problémy při řízení projektu...190 // 6.4.4 Praktické rady pro řízení komunikace ...190 // 6.5 Kooperace a řízení
projektového týmu...192 // 6.5.1 Budování projektového týmu...193 // 6.5.2 Principy řízení projektového týmu...196 // 6.5.3 Způsob výkonu a přijetí rozhodovací autority...197 // 6.5.4 Manažerské styly...199 // 6.5.5 Zajištění spolupráce a vstřícnosti...200 // 6.5.6 Konflikt technických a administrativních přístupů...203 // 6.5.7 Praktické rady pro řízení projektového týmu...204 // 6.6 Hledání řešení a dosažení shody členů týmu...205 // 6.6.1 Naslouchání...207 // 6.6.2 Efektivní řízení konfliktů v týmu...208 // 6.6.3 Eskalace rozhodnutí...212 // 6.7 Řízení subdodavatelů...213 // 7. Projektová kontrola...215 // 7.1 Proces Monitorování a kontroly projektu ...217 // 7.2 Metody projektové kontroly...220 // 7.3 Kontrola předmětu projektu ...222 // 7.4 Kontrola podle časového rozvrhu projektu...223 // 7.5 Kontrola podle rozpočtu projektu ...224 // 7.5.1 Kontrola nákladů projektu ...225 // 7.5.2 Koncepty kontroly s hodnocením rozpracovanosti...227 // 7.5.3 Praktické rady ? použití kontrolních systémů...232 // 7.6 Kontrolní systémy procesu řízení rizik projektu...233 // 7.7 Kontrola v procesu řízení kvality...236 // 7.8 Hlášení o stavu projektu, reporting...237 // 7.8.1 Jednání o stavu projektu ...237 // 7.8.2 Zprávy a hlášení kontrolních procesů...238 // 8. Uzavření projektu...241 // 8.1 Proces Uzavření projektu...243 // 8.2 Uzavření kontraktu...244 // 8.2.1 Závěrečná akceptace projektu...245
// 8.2.2 Převedení výstupů projektu do další fáze životního cyklu...245 // 8.3 Uzavření projektu...247 // 8.3.1 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu...247 // 8.3.2 Administrativní uzavření projektu...249 // 8.4 Vytvoření předpokladů pro zajištění úspěchu projektu ...252 // 9. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů...255 // 9.1 Proces řízení předmětu projektu a jeho změn ...257 // 9.1.1 Řízení předmětu projektu v životním cyklu projektu...257 // 9.1.2 Řízení změn předmětu projektu...260 // 9.2 Proces řízení rizik projektu...267 // 9.2.1 Rizika projektu...267 // 9.2.2 Integrované řízení a rizika projektu...268 // 9.2.3 Charakteristiky rizik projektu...269 // 9.2.4 Proces hledání rizikových faktorů budoucího projektu...272 // 9.2.5 Nástroje analýzy rizik...281 // 9.2.6 Řízení v projektech s různým stupněm neurčitosti...291 // 9.2.7 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik...293 // 9.3 Proces řízení kvality projektu...293 // 9.3.1 Koncept kvality projektu...294 // 9.3.2 Definice požadavků na kvalitu...297 // 9.3.3 Přístupy ? řízení kvality...299 // 9.3.4 Odpovědnost za kvalitu...303 // 9.3.5 Náklady na kvalitu...305 // 9.3.6 Nástroje kontroly kvality...307 // 9.3.7 Výkon procesu Zajištění kvality...321 // 9.3.8 Výkon procesu Kontrola kvality...322 // 10. Odpovědnost a etika manažera projektu...325 // 10.1 Osobnost a kariéra manažera projektu...326
// 10.2 Etické a kulturní normy...330 // 11. Specifická projektová prostředí...335 // 11.1 Řízení v multiprojektovém prostředí...336 // 11.2 Programy a mega-projekty...337 // 11.3 Řízení projektu v mezinárodním prostředí...338 // 11.4 Řízení virtuálních projektových týmů...339 // 11.5 Řízení projektů v malých organizacích...341 // Anglicko-český slovníček pojmů použitých v knize...343 // Rejstřík...349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC