Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.4) Půjčeno:114x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
105 s. : il.

ISBN 80-7042-353-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 105
Gynekologie - učebnice vysokošk.
Porodnictví - učebnice vysokošk.
000084927
Obsah: // Úvod... // 1. Anamnéza v gynekologii a porodnictví... // 2. Gynekologické vyšetření... // 2.1 Aspekce... // 2.2 Palpace... // 2.3 Perkuse a auskultace... // 2.4 Vlastní gynekologické vyšetření... // 2.5 Vyšetření v narkóze... // 2.6 Prebioptické vyšetřovací metody... // 2.7 Mikrobní obraz poševní... // 3. Laboratorní vyšetření v gynekologii a porodnictví // 3.1 Hematologické vyšetření... // 3.2 Hemokoagulační vyšetření... // 3.3 Biochemické vyšetření krve... // 3.4 Vyšetření moče a močového sedimentu... // 3.5 Hormonální vyšetření... // 3.6 Vyšetření krevní skupiny... // 3.7 Acidobazická rovnováha... // 3.8 Laboratorní vyšetření v těhotenské poradně... // 3.9 Diabetes mellitus... // 3.10 Zánět... // 3.11 Jaterní testy... // 3.12 Markéry kostního metabolismu... // 3.13 Nádorové markéry... // 4. Predoperační vyšetření... // 4.1 Predoperační příprava... // 5. Pooperační péče... // 6. Malé gynekologické zákroky a operace... // 6.1 Biopsie... // 6.2 Dilatace a kyretáž... // 6.3 Hysteroskopie... // 6.4 Umělé ukončení těhotenství... // 6.5 Instrumentální revize dutiny děložní... // 6 // .7 // 10 // 10 // 10 // 11 // 11 // 13 // 13 // 15 // .16 // .16 // 17 // 17 .18 // 18 .18 .19 .19 .20 .20 .20 .20 .21 .22 .23 .24 .28 28 .29 30 .31 .31 // 3 // 6.6 Ošetření papilomavirových lezi...31 // 6.7 Konizace...32 // 6.8 Funkce Douglasova prostoru...33 // 7. Gynekologické operace...34
// 7.1 Vaginální gynekologické operace...34 // 7.2 Abdominální gynekologické operace...36 // 8. Endoskopické operační metody...40 // 8.1 Laparoskopie...41 // 8.2 Hysteroskopie...44 // 9. Vyšetřovací metody v urogynekologii...47 // 9.1 Anamnéza při urogynekologickém vyšetření...48 // 9.2 Fyzikální vyšetření a klinické testy...48 // 9.3 Laboratorní vyšetření...49 // 9.4 Endoskopické vyšetření v urogynekologii...49 // 9.5 Zobrazovací metody v urogynekologii...49 // 9.6 Urodynamické vyšetření...50 // 10. Vyšetřovací metody v dětské gynekologii...52 // 10.1 Anamnéza...52 // 10.2 Gynekologické vyšetření v dětské gynekologii...54 // 10.3 Doplňující vyšetření v dětské gynekologii...55 // 11. Vyšetření mléčné žlázy...56 // 11.1 Anamnéza...56 // 11.2 Samovyšetření...56 // 11.3 Klinické vyšetření...56 // 11.4 Paraklinické vyšetření...57 // 12. Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví...59 // 12.1 Rentgenologická vyšetření...59 // 12.2 Ultrazvukové vyšetření a dopplerometrie...60 // 12.3 Magnetická rezonance...60 // 12.4 Computerová tomografie...61 // 13. Porodnické vyšetření a prenatální péče...61 // 13.1 Základní informace o pacientce...61 // 13.2 Porodnická anamnéza...61 // 13.3 Porodnické vyšetření na počátku těhotenství...61 // 4 // 13.4 Prenatální péče...62 // 13.5 Porodnická vyšetření na konci těhotenství...65 // 14. Genetické poradenství a klinická genetiky...65
// 15. Prenatální diagnostika...67 // 15.1 Neinvazivní metody...68 // 15.2 Invazivní metody prenatální diagnostiky...71 // 15.3 Fetální medicína...76 // 16. Příjem rodičky na porodní sál...77 // 16.1 Porodnické vyšetření...77 // 17. Péče o rodičku během porodu a po porodu...80 // 17.1 Příprava ? porodu...80 // 17.2 Péče o rodičku v l.době porodní...81 // 17.3 Péče o rodičku v ll.době porodní...82 // 17.4 Péče o rodičku v III. době porodní...82 // 18. Monitorování stavu plodu a průběhu porodu...83 // 18.1 Amnioskopie...83 // 18.2 Kardiotokografie...84 // 18.3 Funkční testy...89 // 18.4 Intrapartální fetální pulzní oxymetrie...90 // 18.5 Analýza fetálního EKG - ST analýza...91 // 18.6 Analýza krevních plynů plodu...’...92 // 18.7 Ultrazvuková flowmetrie...93 // 18.8 Biofyzikálni profil plodu...94 // 19. Fyziologický porod...94 // 20. Hodnocení stavu novorozence a péče po narození...98 // 20.1 Základní ošetření fyziologického novorozence na porodním sále...98 // 20.2 Ošetření patologického novorozence na porodním sále...100 // 21. Péče o rodičku v šestinedělí...101 // Doporučená literatura...105 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC