Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2002
347 s.

ISBN 80-246-0302-0 (brož.)
Obsahuje úvod, poznámky, resumé německy, jmenný, věcný a místní rejstřík
Bibliografie: s. 285-317
Protektorát Čechy a Morava - zřízení státní - politika - studie
000084962
OBSAH // Úvod ... 9 // I. Obsazení českých zemí německými vojsky a zřízení // Protektorátu Čechy a Morava v březnu r. 1939 ... 13 // ?. Otázka státoprávního uspořádání českomoravského prostoru v kontextu proměn nacistické okupační politiky v letech 1939-1945 ... 25 // ?. Struktura, působnost a činnost orgánů veřejné moci v protektorátu // A) Vojenská správa na počátku nacistické okupace ... 45 // B) Civilní okupační aparát v prvních letech existence // protektorátu ... 47 // C) Autonomní orgány protektorátu do nástupu R. Heydricha ... 57 // D) Reforma organizace veřejné moci v protektorátu // v letech 1942-1943 ... 64 // E) Zavádění opatření totální války v období let 1943-1944 ... 75 // F) Od organizace německé obrany ke konci protektorátu ... 84 // IV. Normotvorba a aplikace práva v protektorátu ... 89 // V. Vývoj poUtického systému protektorátu // A) Vznik Národního souručenství a jeho boj s českými // fašisty v prvních okupačních letech ... 109 // B) Počátky, vzestup a rozbití hlavních odbojových organizací // do léta r. 1942 ... 116 // C) Německá sázka na kolaboraci, její nástup a vláda. // Snaha okupantů o „odpolitizování“ a nacizaci veřejného // života v protektorátu ... 123 // D) Oživení odboje na sklonku války a cesta ke Květnovému // povstání... 132 // VI. Společenské klima a každodenní život v protektorátu ... 139 // VIL Zánik Protektorátu Čechy a
Morava ... 161 // Vili. Překonání následků nacistické okupace našich zemí // ve státoprávní oblasti a otázka právní kontinuity // A) Mezinárodněprávní obnova Československa ... 167 // B) Prozatímní státní zřízení ČSR, dekretální normotvorba // a příprava k obnovení právního pořádku ...172 // C) Faktická obnova republiky a otázka právní kontinuity ...177 // Závěr ... 187 // Poznámky ...205 // Seznam zkratek ...279 // Ediční poznámka ...283 // Prameny a literatura // A) Přehled dosavadního bádání ...285 // B) Seznam použitých pramenů a literatury ...293 // Resümee ... 319 // Jmenný rejstřík... 325 // Věcný a místní rejstřík ... 333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC