Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(9) Půjčeno:36x 
BK
Praha : Akademie věd České republiky, 1999
241 s. : il.

objednat
ISBN 80-902588-1-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace
Bibliografie: s. 235-241
Biologie vývojová - učebnice vysokošk.
Genetika - učebnice vysokošk.
000084979
2 // Obsah: // 1 Obecné zákonitosti vývoje organizmů ... str. 3 1. ! Historie vývojové biologie ... 4 // 1.2 Základní procesy vývoje ... 9 // 1.3 Epigenetická tvorba tvarů ... 14 // 1.4 Modely tvorby biologických tvarů ... 17 // 1.5 Vznik uspořádání... 20 // 1.6 Homcóza a homeolické geny ... 22 // 1.7 Modelové organizmy vývojové biologie a genetiky ... 27 // 2 Vývojové procesy u modelových živočichů ... 32 // 2.1 Hlenka, Dictyostelium discoideum ... 32 // 2.2 Nezmar, Hydra ... 36 // 2.3 Hlístice, Caenorhabdilis elegans ... 42 // 2.4 Octomi lká, Drosophila melanogasler ... 50 // 2.5 Ježovka, Lytechinus variegatus ... 70 // 2.6 Obojživelníci, Amphibia ... 74 // 2.7 Savci, Mammalia ... 84 // 3 Vývojová genetika rostlin ... 95 // 3.1 Nižší rostliny ... 96 // 3.2 Krytosemenné rostliny, Angiospermophyta ... 102 // 3.2.1 Gametofyt a gametoíytické mutace ... 103 // 3.2.2 Oplození, embryogenéze a tvorba semene ... 116 // 3.2.3 Geny řídící růst meristému a morfologii stonku a listů ... 135 // 3.2.4 Genetické řízení procesů kvetení... 143 // 3.2.5 Modulace rostlinného vývoje transgenozí... 153 // 4 Determinace a vývoj pohlavnosti... 160 // 4.1 Zárodečná dráha a tvorba pohlavních buněk ... 161 // 4.2 Mechanizmy determinace pohlaví... 162 // 4.3 Kompenzace dávky genů ... 175 // 4.4 Úloha pohlavnosti... 179 // 5 Epigenetické procesy ... 183 // 5.1 Úloha metylací DNA ... 186 // 5.2 Struktura chromatinu a acetylacc histonů
... 195 // 5.3 Genomový imprinting ... 206 // 5.4 Jiné epigenetické jevy ... 223 // 6 Použitá a doporučená literatura ... 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC