Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
2., přepracované vyd.
Praha : Grada, 2004
75 s. : il.

ISBN 80-247-0680-6 (brož.) ISBN !80-247-0680-0 (chyb.)
Další názvový údaj z obálky: kompletní laická první pomoc, základy tělovědy a infekčních onemocnění, obvazová technika a improvizovaný trasport, drogové závislosti a minimum o léčivech
Obsahuje ilustrace, tabulky
Zpracováno podle "Resuscitation guidelines" - nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku
Bibliografie: s. 75
První pomoc - příručky
Resuscitace - příručky
000084983
OBSAH // 1 Obecné zásady poskytování první pomoci... 9 // 2 Zástava dechu (apnoe)...10 // 2.1 Dusení, uvolňování překážky v dýchacích cestách...12 // 2.2 Koniotomie, koniopunkce...13 // 2.3 Alternativní způsoby umelého dýchání...13 // 3 Zástava oběhu (asystolie), kardiopulmocerebrální resuscitace // (KPCR) - reanimace...14 // 3.1 Bradykardie...17 // 3.2 Tachykardie...’7 // 4 Poruchy vědomí...17 // 4.1 Synkopa (kolaps, mdloba)...17 // 4.2 Péče o postiženého v bezvědomí...18 // 5 Krvácení (haemorrhagia)...19 // 5.1 Žilní krvácení...19 // 5.2 Tepenné krvácení...19 // 5.3 Krvácení z přirozených tělních otvorů...21 // 5.4 Vnitřní krvácení...21 // 6 Šokové stavy...21 // 7 Mozkolebeční poranění...23 // 7.1 Poranění lebky...23 // 7.2 Poranění mozku...23 // 8 Poranění páteře a míchy...24 // 9 Poranění hrudníku a břicha...25 // 9.1 Otevřená poranění...25 // 9.2 Uzavřená poranění, blast syndrom (poranění tlakovou vlnou)...25 // 10 Pneumotorax (PNO)...25 // 11 Rány (vulnera)...26 // 11.1 Nekrvácející rány...27 // 11.2 Znečištěné rány...27 // 11.3 Drobné řezné rány...27 // 11.4 Rány s cizím tělesem...28 // 11.5 Otrávené rány, uštknutí, pokousání...28 // 11.6 Ztrátová poranění-amputace, skalpace...28 // 11.7 Bodnutí hmyzem, přisátí klíštěte...28 // 11.8 Infekce, záněty...29 // 12 Chemická poranění...29 // 12.1 Poleptání chemikálií...29 // 12.2 Požití chemikálií...30
// 5 // 13 Poranění pohybového aparátu...30 // 13.1 Crush syndrom (syndrom ze zasypání)...30 // 13.2 Poranění kloubů...30 // 13.3 Zlomenina (fractura)...31 // 14 Tepelná poškození organismu ...32 // 14.1 Celková tepelná poškození...33 // 14.2 Lokální tepelná poškození...33 // 15 Infarkt myokardu...35 // 16 Stavy náhlé dušnosti (dechová insuficience, dyspnoe)...35 // 16.1 Bronchiálni astma (asthma bronchiale), obstruktivní bronchitída...35 // 16.2 Laryngitida (laryngitis subglottica acuta)...36 // 16.3 Epiglotitida (epiglottitis)...36 // 16.4 Hyperventilace...36 // 16.5 Škytavka (singultus)...36 // 17 Náhlé stavy při cukrovce (diabetes mellitus)...37 // 17.1 Hypoglykemie (glykemie pod 2,5 mmol’1)...37 // 17.2 Hyperglykemie (glykemie nad 10 mmol’1), diabetické kóma // (coma diabetic um)...37 // 18 Cévní mozková příhoda (CMP, apoplexia cerebri, ictus)...37 // 19 Náhlé příhody břišní (NPB, „akutní břicho“)...38 // 19.1 Ap e n d ic i t i d a (appendicitis acuta)...38 // 19.2 Zácpa (obstipatio)...38 // 20 Křečové stavy...39 // 20.1 Epilepsie (padoucnice)...39 // 20.2 Febriiní křeče...39 // 21 Intoxikace (otravy)...40 // 21.1 Otrava CO, C02...40 // 21.2 Otrava fridexem(etylenglykolem)...40 // 21.3 Otrava houbami...40 // 21.4 Otrava léky...41 // 21.5 Otrava alkoholem (etanolem)...41 // 21.6 Otrava ropnými produkty...41 // 22 Uraz elektrickým proudem...42 // 23 Tonutí...42 // 24 Porod...42 // 25 Smrt (exitus letalis)...44
26 Obvazová technika...45 // 26.1 Obinadlovč obvazy...45 // 26.2 Šátkové obvazy...47 // 27 Transport a odsun...50 // 27.1 Transport jedním zachráncem...50 // 27.2 Transport dvěma zachránci...50 // 27.3 Transport na zdravotnických nosítkách ...51 // 27.4 Spolupráce s leteckou záchrannou službou (LZS)...52 // 28 Značení nebezpečného nákladu ...52 // 29 Drogové závislosti ...53 // 29.1 Rozdělení drog podle původu...54 // 29.2 Rozdělení drog podle účinku...54 // 29.3 Rozdělení drog podle účinné látky...54 // 30 Léčiva (farmaka)...56 // 30.1 Přehled některých nejběžnějších indikačních skupin léčiv...56 // 30.2 Přehled některých nejpoužívančjších léčiv...56 // 31 Trestní zákon (140/1961 Sb., 1.1.1962)-Neposkytnutí pomoci . 58 // 32 Základy somatologie...58 // 32.1 Kosterní systém...58 // 32.2 Krev a krevní oběh, srdce, tlak krve...59 // 32.3 Svalstvo...61 // 32.4 Nervová soustava...61 // 32.5 Dýchací soustava...62 // 32.6 Trávicí soustava (gastrointestinální trakt, GIT)...63 // 32.7 Vylučovací soustava...63 // 32.8 Kůže...64 // 32.9 Pohlavní soustava...65 // 32.10 Žlázy s vnitřní sekrecí...66 // 32.11 Smyslové orgány...67 // 32.12 Termoregulace ...68 // 32.13 Imunita...68 // 33 Infekční choroby...69 // 33.1 Virové infekce...69 // 33.2 Bakteriální infekce...21 // 33.3 Infekce přenášené hmyzem...72 // 33.4 Antropozoonózy...72 // 34 Přehled některých chemických látek - škodlivin...73
Literatura...75 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC