Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.2) Půjčeno:141x 
BK
Vyd. 1
Praha : Portál, 2005
311 s. ; 23 cm

ISBN 80-7178-942-9 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje bibliografie
000085019
Obsah // Úvod... 9 // ČÁST I // Základní principy transformace českého školství po roce 1989 ... 13 // 1 Klíčové mezníky transformačního procesu - projekty reforem // a koncepce vzdělávací politiky ... 15 // 2 Teoretická východiska vnitřní proměny školy... 27 // 2.1 Mapování výchozího stavu - základní problémy... 27 // 2.2 Humanizace školy - základní východisko transformace ... 32 // 2.3 Koncept práv dítěte a jeho vliv na cíle a pozici dítěte // ve vzdělávání... 37 // 2.4 Psychodidaktické principy nového pojetí vyučování ... 48 // 2.5 Koncept dobré, kvalitní školy... 73 // Literatura ... 83 // ČÁST II // Proměny primárního vzdělávání // v historicko-srovnávacím kontextu ... 89 // 3 Proměny primární školy z hlediska vnější reformy ... 93 // 4 Proměny primární školy z hlediska vnitřní reformy ... 97 // 4.1 Teoretická východiska a projektované změny ... 97 // 4.2 Základní tendence v reformním úsilí // českých primárních škol po roce 1989 ... 116 // Literatura ...-...135 // Obsah // ČÁST III // Transformační procesy ve vybraných oblastech // primárního vzdělávání...139 // 5 Český jazyk a literatura ...141 // 5.1 Koncepce předmětu a potřeby žáka a společnosti...141 // 5.2 Spojení a odloučení jazyka mluveného a psaného...147 // 5.3 Učebnice a dokumenty: cíle, učivo, strategie výuky...150 // 5.4 Změny v přístupech jednotlivých aktérů proměny...156 // 5.5 Výhledy...160
// 6 Počáteční čtenářská gramotnost ...161 // 6.1 Proměna koncepce výuky počátečního čtení...164 // 6.2 Proměna výuky počátečního čtení // v praxi českých primárních škol...168 // 6.3 Závěr...173 // 7 Matematika ...175 // 7.1 Cíle a hodnoty...175 // 7.2 Jak měnit hodnoty?...176 // 7.3 Motivace...178 // 7.4 Fakta a algoritmy vs. schopnosti a kultura myšlení...179 // 7.5 Jak zkoušet (diagnostikovat) kulturu matematického myšlení . 181 // 7.6 Koncepce primárního matematického vzdělávám...183 // 7.7 Mechanismus poznávacího procesu...185 // 7.8 Rozhodující role modelů ...186 // 7.9 Učebnice...188 // 7.10 Závěr...191 // 8 Přírodovědné vzdělávání ...193 // 8.1 Vzdělávací programy a učebnice...193 // 8.2 Učitelovo pojetí výuky...205 // 8.3 Závěr...207 // 9 Společenskovědní vzdělávání ...209 // 9.1 Myšlenkové zdroje pojetí vlastivědy v české škole...209 // 9.2 Počátky věcného učení v české škole...211 // 9.3 Vlastivěda před rokem 1989 ... 213 // 9.4 Kritika tradiční koncepce vlastivědy v Evropě...214 // 9.5 Společenské vědy místo vlastivědy ...216 // 9.6 Učení o společnosti v současné české škole z hlediska zamýšleného kurikula...218 // 6 // Obsah // 9.7 Realizované kurikulum - obsahový aspekt...219 // 9.8 Charakter vyučování...221 // 9.9 Závěr...222 // 10 Výchova k demokratickému občanství ...225 // 10.1 Výchova k občanství jako společenský trend...225
10.2 Pojem občanství...226 // 10.3 Cíle výchovy k občanství...227 // 10.4 Stav výchovy k občanství v českých školách...228 // 10.5 Aktuální otázky výchovy k občanství...233 // 10.6 Závěr...243 // 11 Dramatická výchova v rámci kurikula primární školy ...245 // 11.1 Základní principy dramatické výchovy...245 // 11.2 Historické souvislosti...247 // 11.3 Učitel a žák v dramatické výchově...249 // 11.4 Typy lekcí...251 // 11.5 Rozvoj dramatické výchovy v devadesátých letech...252 // 11.6 Perspektivy...254 // Literatura ...257 // ČÁST IV // Reflexe alternativních a inovativních přístupů ke vzdělávání — 263 // 12 Rozvoj alternativního školství v České republice po roce 1989 ... 267 // 12.1 Pedagogická orientace alternativních škol a jejich rozvoj // po roce 1989... 269 // 12.2 Legislativní a organizační podmínky...275 // 12.3 Pozitiva, dosavadní výsledky...276 // 12.4 Perspektivy dalšího vývoje ...277 // 13 Program Škola podporující zdraví // v kontextu proměn českého školství ...279 // 13.1 Základní charakteristika programu...279 // 13.2 Význam bezpečného prostředí a výzkumné ověřování // kvality sociálního klimatu v ŠPZ...285 // 13.3 Legislativní a organizační podmínky...289 // 13.4 Hodnocení programu ŠPZ...289 // 13.5 Perspektiva dalšího vývoje programu ŠPZ v ČR...292 // 7 // Obsah // 14 Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství ...295 // 14.1 Základní
charakteristika programu...295 // 14.2 Legislativní a organizační podmínky implementace // programu Začít spolu do vzdělávacího systému v ČR...304 // 14.3 Silné stránky a úskalí programu Začít spolu...305 // 14.4 Perspektiva dalšího vývoje programu Začít spolu v ČR 307 // Literatura ...309
(OCoLC)85130878
cnb001490583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC