Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:95x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2000
170 s. : il.

ISBN 80-85850-93-1 (brož.)
Studie ; sv. 28
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, o autorech, rejstřík
Bibliografie: s. 149-154
Rodina - Česko - výzkumy - studie
000085021
Obsah // Úvod 9 // 1. Místo rodiny v teorii a výzkumu sociální stratifikace 13 // Jadwiga Šanderová // 1.1 Rodina a sociální stratifikace 13 // 1.2 Dvě základní pojetí sociální stratifikace 14 // 1.3 Problémy s určením třídního postavení rodiny 21 // 1.4 Výzkumy sociální stratifikace u nás 25 // 2. Vybrané charakteristiky současné české rodiny a jejich vývoj // v posledním desetiletí 29 // Milan Tuček // 2.1 Struktura českých domácností, počty nezaopatřených // dětí v rodině, rodinný stav 30 // 2.2 Vzdělanostní a sociální struktura párů // (manželské páry, nesezdané soužití) 34 // 2.3 Příjmy v základních profesních skupinách, // v jednotlivých typech domácností, životní minimum 35 // 2.4 Vybavenost domácností 41 // v // 3. Životní úroveň rodinných domácností na konci devadesátých let // v závislosti na socioprofesním postavení partnerů 47 // Milan Tuček // 4. Stratifikace společnosti a hodnotové orientace: // shody a rozdíly mezi muži a ženami v oblasti práce 61 // Milan Tuček // 4.1 Východiska 61 // 4.1.1 Sociální postavení ekonomicky aktivních mužů // a žen na počátku a na konci devadesátých let 61 // 4.1.2 Stručně o genderových nerovnostech (s rekapitulací // poznatků z řady výzkumů z posledních let) 65 // 4.1.3 Připomenutí významu rodinného cyklu 61 // 4.2 Význam práce (profesní kariéry) ve spektru // základních životních orientací 68 // 4.3 Strukturace
pracovní oblasti z pohledu mužů a žen 72 // 4.4 Oblast práce v mezinárodním porovnání 75 // 4.4.1 Objektivní situace v oblasti společenské dělby práce 76 // 4.4.2 Postoje a názory 80 // 7 // 5. Zaměstnanost, pracovní kompetence a perspektivy // české pracující ženy 83 // Marie Čermáková // 5.1 Zaměstnané ženy v historickém pohledu 85 // 5.2 Základní parametry ženské populace // a jejich souvislosti 89 // 5.2.1 Míra ekonomické aktivity žen a věk 89 // 5.2.2 Struktura zaměstnanosti žen die skupin odvětví 92 // 5.2.3 Ženy a kvalifikace 94 // 5.3 Pracovní kapitál a ženská role 95 // 5.4 Zájmy v rodině a pracovní sféra 98 // 6. Dvoukariérová manželství 101 // Hana Maříková // 6.1 Není „kariéra" jako „kariéra" 104 // 6.2 Dvoukariérová manželství 70. let u nás 106 // 6.3 Dvoukariérová manželství ve výzkumech 90. let 109 // 6.4 Vysokoškoláci a vysokoškoláčky sami o sobě 111 // 6.4.1 Rodinný K životní cyklus K kariéra muže a ženy // s vysokoškolským vzděláním 112 // 6.4.2 Domácnost a domácí práce 116 // 6.5 Dvoukariérová manželství v empirických výzkumech 121 // 6.5.1 Příjmy a životní úroveň ve dvoukariérovýcl) rodinách 122 // 6.5.2 Rodina a/nebo práce? 125 // 6.5.3 Dělba práce a dělba rolí v domácnosti 132 // Závěrečné shrnutí 141 // Literatura 149 // 0 autorech 155 // Rejstřík 151 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC