Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Petrklíč, 2000
291 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7229-042-8 (váz.)
Bibliografie: s. 271-273
Mládež - hodnoty - Česká republika - výzkumy sociologické
Výzkumy sociologické - mládež česká - studie
000085058
Předmluva ...11 // 1. Úvodem ...13 // 2. Sociální časoprostoru // 2.1. Sociální pole - obecné vymezení ...17 // 2.2. Charakteristiky vztahů ve skupině ...19 // 2.2.1. Formální-neformální prvek, primární-sekundámí skupina 19 // 2.2.2. Emocionalita: síla, směr ...19 // 2.2.3. Charakter aktivity ve skupině - altruistické chování, kooperace, lhostejnost, konflikt ...20 // 2.3. Pozice jedince a prvku ...21 // 2.3.1. Identifikace s prvkem - odmítání prvku: subjektivní - objektivní ...21 // 2.3.2. Velikost prvku a jeho provázanost v sociálním poli, vazby na další prvky ...21 // 2.3.3. Cíl jedince ve vztahu k prvku: altruismus, kooperace, parazitizmus ...22 // 2.3.4. Komunikace, interakce jedince a prvku: směr, způsob komunikace,frekvence ...23 // 2.4. Časová alokace prvku ...24 // 2.4.1. Temporalita sociálního pole ...24 // 2.4.2. Vícegenerační, celoživotní, životní fáze, dočasné, nahodilé, ve vazbě na roli ...24 // 2.5. Prostorová alokace prvku ...25 // 2.6. Charakter prvku ve vztahu k jedinci K k majoritní společnosti ...26 // 2. 7. Sociální časoprostor a intencionalita české mládeže ...26 // 2.1.1. Sociální časoprostor ...26 // 2. 7.2. Intencionalita a časový rozměr života české mládeže ...28 // 2. 7.3. Tabulky ...32 // 3. Sociální zrání ...35 // 3.1. Sociální zrání - vědomí ...36 // 3.1.1. Světový názor ...36 // 3.1.2. Hodnoty ...37 // 3.1.3. Společenské postoje ...41 // 3.2. Sociální kompetence ...42 // 3-2.1. Společenské role ...44 // 3.2.2. Společenské normy ...45 // 3.2.3. Vzorce chování, stereotypy, sociální mechanizmy, sociální návyky ...46 // 3.2.4. Životní styl ...46 // 3.3. Sociální zrání ve struktuře sociálního pole ...46 // 3.4. Občanské - politické zrání ...48 // 3.4.1. Politická kultura ...48 // 3.4.2. Složky politické kultury a politického zrání ...53 //
3.5. Individuální spontánnost a tlak sociálních regulativů ...55 // 3.6. Socializace a individualizace ...57 // 4. Hodnoty mládeže ...63 // 4.1. Společnost, mládež, hodnoty ...63 // 4.1.1. Hodnoty a hodnotové orientace ve struktuře osobnosti ...65 // 4.1.2. Hodnotový systém jedince a společnosti ...66 // 4.1.3. Vztah společenskovědních disciplín ke kategorii hodnot ...67 // 4.1.4. Metodologické poznámky k výzkumu hodnot ...69 // 4.2. Hodnotové preference, struktura hodnot a hodnotové orientace ...69 // 4.2.1. Hierarchie hodnot ...69 // 4.2.2. Párové hodnoty ...74 // 4.2.3. Struktura hodnot - hodnotová orientace ...78 // 4.2.4. Hodnotové orientace ...78 // 4.2.4.1. Rozložení hodnotových orientací mezi mladou generací ...80 // 4.3. Vývoj hodnotových orientací - životní fáze a generační vývoj ...81 // 4.3.1. Vývoj hodnot v závislosti na věku ...84 // 4.3.2. Generační proměny hodnotové orientace ...85 // 4.4. Hodnotové orientace ve specifických skupinách mládeže ...87 // 4.4.1. Hodnotová orientace v socioekonomických a demografických skupinách ...87 // 4.4.2. Hodnotové orientace stoupenců náboženských a ideových směrů a specifických skupin ...90 // 4.5. Komparace vývoje hodnot v západních společnostech a v české společnosti ...94 // 4.5.1. Trendy vývoje hodnot v Evropě a ve světě ...94 // 4.5.2. Komparace vývoje hodnot ...96 // 4.6. Tabulky ...98 // 5. Duchovní a náboženský život ...103 // 5.1. Světový názor ...104 // 5.2. Posmrtný život ...106 // 5.3. Význam osobností duchovního a náboženského života pro českou mládež ...107 // 5.4. Znalosti světových náboženství ...112 //
5.5. Formy náboženského a duchovního života ...115 // 5.5.1. Úloha knéze ...115 // 5.5.2. Alokace hledání Boha ...118 // 5.5.3. Význam forem náboženského a duchovního života ...119 // 5.5.4. Formy duchovního a náboženského života ...121 // 5.6. Postoje k církvím ...124 // 5. 7. Vývoj duchovního života moderního člověka ...127 // 6. Volný čas a aktivity mládeže ...131 // 6.1. Volný čas, společnost, mládež 131 // 6.1.1. Aktivity v životě jedince a společnosti ...131 // 6.1.2. Metodologické poznámky k výzkumu aktivit ve volném čase ...131 // 6.2. Aktivity ve volném čase a jejich struktura ...132 // 6.2.1. Význam volnočasových aktivit pro život jedince a společnosti ...132 // 6.2.2. Struktura volnočasových aktivit mládeže ...133 // 6.2.3. Jednotlivé aktivity a orientace ve volném čase ...136 // 6.3. Vývoj aktivit ve volném čase ...138 // 6.3.1. Vývoj aktivit ve volném čase v závislosti věku ...138 // 6.3.2. Generační posuny aktivit ...141 // 6.4. Intergenerační kontinuita aktivit ve volném čase ...146 // 6.5. Sociální podmíněnost orientací ve volném čase ...148 // 6.6. Postoje k hudebním žánrům jako indikátor kulturní orientace ...152 // 6. 7. Cestování ...155 // 6. 7.1. Způsob cestování ...155 // 6. 7.2. Cíl cestování ...157 // 6. 8. Erotické a sexuální aktivity ...160 // 6. 8.1. První sexuální zkušenost ...160 // 6. 8.2. Vývoj erotických a sexuálních aktivit ...163 // 7. Média v životě mládeže a mládež v informatizaci společnosti ...165 // 7.1. Média a volný čas mládeže ...165 // 7.1.2. Objem času věnovaného mediálním aktivitám ...166 //
7.2. Mládež a televizní vysílání ...175 // 7.2.1. Sledování televize ve struktuře aktivit volného času ...175 // 7.2.2. Metodologické poznámky k výzkumu televize ...175 // 7.2.3. Frekvence sledování televizních stanic ...175 // 7.2.4. Motivace ke sledování televizních programů ...176 // 7.2.5. Oblíbenost televizních žánrů ...177 // 7.2.6. Charakteristika televizního vysílání - negativní prvky ve vysílání ...180 // 7.2. 7. Hodnocení vlivu televizního vysílání na mládež ...183 // 7.3. Četba knih ...186 // 7.3.1. Kniha a kultura ...186 // 7.3.2. Metodologické poznámky k výzkumu četby ...186 // 7.3.3. Frekvence, žánr, období a národní literatura četby mládeže ...187 // 7.4. Pozice mladé generace ve vytváření informační společnosti ...191 // 7.4.1. Metodologické poznámky k výzkumu computerizace ...191 // 7.4.2. Mládež a vybavování české společnosti osobním počítačem .191 // 7.4.3. Počítačové aktivity ...194 // 7.4.4. Hardwarové a programové vybavení PC české mládeže 196 // 7.4.5. Způsob využívání počítače ...198 // 8. Sociálně deviantní jevy u mládeže a sociálně deviantní mládež ...203 // 8.1. Úvodem ...203 // 8.2. K metodice výzkumu sociální deviace mládeže ...205 // 8.3. Příčiny a důsledky sociálního deviantního zrání ...208 // 8.3.1. Hodnotové orientace ...208 // 8.3.2. Aktivity ve volném čase ...211 // 8.3.3. Televizní vysílání ...214 // 8.3.4. Sociální časoprostor a intencionalita ...217 // 8.3.5. Rodina a sociální deviace ...218 // 8.3.5.1. Rodinné klima ...218 // 8.3.5.2. Tělesné tresty v dětství ...219 // 8.3.5.3. Kapesné ...220 // 8.3.5.4. Citová vazba v rodině ...220 // 8.3.5.5. Aktivity a role rodičů ...221 // 8.3.6. Šikanování ...224 //
8.4. Sociálně negativní jevy ...225 // 8.4.1. Drogy a narkomani ...225 // 8.4.1.1. Věk první nabídky drogy ...226 // 8.4.1.2. Věk prvního užití drogy ...228 // 8.4.2. Nikotinizmus a alkoholizmus ...230 // 8.4.3. Flexibilní body, indikující průběh sociálního zrání ...231 // 8.4.4. První sexuální zkušenost ...235 // 8.5. Sociální deviace - analýza a kvantifikace ...237 // 8.5.1. Konstrukce indexu deviace ...237 // 8.5.2. Rozložení deviace v populaci a v souborech ...237 // 8.5.3. Sociální podmíněnost deviace ...239 // 9. Generace a reprodukce společnosti ...245 // 9.1. Formování generace ...245 // 9.2. Střídání generací a společenská změna, potencionalita generace . . .247 // 9.3. Tři fáze společenské aktivity generace ...248 // 9.4. Průnik společenské dynamiky a generací v rodině ...251 // Příloha: Charakteristiky výzkumů ...255 // Literatura: ...271 // Summary ...275 // Contents ...287
(OCoLC)46399914
cnb000974441

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC