Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003
431 s. : il.

ISBN 80-86621-04-9 (brož.)
Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; [vol.] 7
Obsahuje tabulky, poznámky, úvod, resumé česky, anglicky, německy
Československo. Státní bezpečnost - agenti - svazky - r. 1989 - soupisy
000085072
OBSAH // Úvod...I // I. Předmět edice...I // II. Prameny a literatura...KK // KK. Základní pojmy...VI // IV. Registrační protokoly...XV // V. Jednotlivé položky registračních protokolů...XXII // a) Datum evidence a registrační číslo...XXIII // b) Druh svazku...XXIV // c) Krycí jméno...XXXV // d) Jméno a příjmení, název objektového a pátracího svazku...XXXVI // e) Registrující útvary...XXXVII // 1) Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli...XXXVIII // 2) 9. až 12. odbor hlavní správy kontrarozvědky...XLII // f) Řídící orgán...XLV // g) Přílohy...XLVI // h) Ukončení...XLVII // i) Poznámky...LI // VI. Automatizace evidencí československé kontrarozvědky...LV // a) Ucelený informační systém... LVI // b) Informační systém evidence zájmových osob StB...LIX // c) Ostatní informační systémy...LXII // VII. Příprava edice...LXVII // a) Datum evidence...LXVII // b) Druh svazku... LXVIII // c) Krycí jméno...-...LXVIII // d) Pravé jméno a datum narození...LXIX // e) Registrující útvary...LXX // f) Poslední řídící orgán...LXX // g) Přílohy...LXXI // h) Zničeno či uloženo...LXXII // i) Poznámky...LXXII // VIII. Závěrem...LXXIV // Přílohy...LXX V // Tabulky (Svazky a spisy vedené v roce 1989 na 9.-12. odboru II. správy SNB: přepis řádků // z registru svazků)...1 // II. správa SNB 9. odbor 1. oddělení (II-9-1)...3 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů
tajné spolupráce a důvěrníků...5 // a) Svazky A...5 // b) Svazky PB...10 // c) Svazky KB...11 // d) Spisy KTS...12 // e) Spisy D ...13 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob... 14 // a) Svazky OB...14 // b) Spisy PO...16 // c) Svazky S...19 // d) Svazky OS...21 // e) Spisy NO...23 // f) Svazky K...24 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...27 // II. správa SNB 9. odbor 2. oddělení (II-9-2)...31 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...33 // a) Svazky A...33 // b) Svazky PB...41 // c) Svazky KB...42 // d) Spisy KTS...43 // e) Spisy D...45 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob...46 // a) Svazky OB...46 // b) Spisy PO...49 // c) Svazky S...53 // d) Svazky OS...54 // e) Svazky P...55 // f) Spisy NO...56 // g) Svazky K...57 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989... 58 // II. správa SNB 10. odbor 1. oddělení (II-10-1)...61 // I. Svazky a spisy připsané vedení 10. odboru...63 // II. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...64 // a) Svazky A...64 // b) Svazky PB...68 // c) Svazky KB...69 // d) Spisy KTS...70 // e) Spisy D...71 // III. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob...73 // a) Svazky OB...73
b) Spisy PO...74 // c) Svazky S...78 // d) Svazky OS...79 // e) Spisy NO...81 // f) Svazky K...83 // IV. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...85 // II. správa SNB 10. odbor 2. oddělení (II-10-2)...89 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...91 // a) Svazky A...91 // b) Svazky PB...96 // c) Svazky KB...97 // d) Spisy KTS...98 // e) Spisy D...99 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob.. 101 // a) Svazky OB...101 // b) Spisy PO...103 // c) Svazky S...108 // d) Svazky P...109 // e) Svazky K...110 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989... 111 // II. správa SNB 10. odbor 3. oddělení (II-10-3)...115 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...117 // a) Svazky A...117 // b) Svazky PB...120 // c) Svazky KB... 121 // d) Spisy KTS...122 // e) Spisy D...124 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob.. 126 // a) Svazky OB...126 // b) Spisy PO...127 // c) Svazky S...131 // d) Svazky OS...132 // e) Spisy NO...134 // f) Svazky K...135 // K. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989... 137 // K. správa SNB 11. odbor 1. oddelení (II-11 -1)...141 // I. Spisy připsané vedení 11. odboru...143 // II. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné
spolupráce a důvěrníků 144 // a) Svazky R...144 // b) Svazky A...145 // c) Svazky PB...147 // d) Svazky KB...148 // e) Spisy KTS...149 // f) Spisy D...150 // III. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob.. 151 // a) Svazky OB...151 // b) Spisy PO...152 // c) Svazky S... 156 // d) Svazky OS... 157 // e) Spisy NO...158 // f) Svazky K...159 // IV. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...161 // II. správa SNB 11. odbor 2. oddělení (II-11-2)...171 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...173 // a) Svazky A...173 // b) Svazky PB...178 // c) Svazky KB...179 // d) Spisy KTS...180 // e) Spisy D...181 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob.. 191 // a) Svazky OB...191 // b) Spisy PO...193 // c) Svazky S...197 // d) Svazky OS...198 // e) Spisy NO...199 // f) Svazky K...200 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...201 // II. správa SNB 11. odbor 3. oddělení (II-11-3)...209 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...211 // a) Svazky R...211 // b) Svazky A...212 // c) Svazky PB...218 // d) Svazky KB...219 // e) Spisy KTS...220 // f) Spisy D...221 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob..223 // a) Svazky OB...223 // b) Spisy
PO...225 // c) Svazky S...227 // d) Svazky OS...228 // e) Spisy NO...229 // f) Svazky K...230 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...231 // II. správa SNB 11. odbor 4. oddělení (II-l 1-4)...235 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...237 // a) Svazky R...237 // b) Svazky A...238 // c) Svazky PB...246 // d) Svazky KB...247 // e) Spisy KTS...248 // 0 Spisy D...249 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob..252 // a) Svazky OB...252 // b) Spisy PO...254 // c) Svazky S...258 // d) Svazky P...259 // e) Spisy NO...260 // f) Svazky K...261 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...262 // II. správa SNB 12. odbor I. oddělení (II-12-1)...267 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...269 // a) Svazky A...269 // b) Svazky PB...272 // c) Svazky KB...273 // d) Spisy KTS...274 // e) Spisy D...275 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob..276 // a) Svazky OB...276 // b) Spisy PO...277 // c) Svazky S...284 // d) Svazky OS...285 // e) Spisy NO...288 // f) Svazky K...289 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...290 // II. správa SNB 12. odbor 2. oddělení (II-12-2)...293 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce
a důvěrníků...295 // a) Svazky A...295 // b) Svazky PB...297 // c) Svazky KB...298 // d) Spisy KTS...299 // e) Spisy D...300 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob..301 // a) Svazky OB...301 // b) Spisy PO...303 // c) Svazky S...307 // d) Svazky OS...308 // e) Svazky P...309 // f) Svazky K...310 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989...311 // II. správa SNB 12. odbor 3. oddělení (II-12-3)...313 // I. Svazky tajných spolupracovníků a osobní spisy kandidátů tajné spolupráce a důvěrníků...315 // a) Svazky A...315 // b) Svazky PB...317 // c) Spisy KTS...318 // d) Spisy D...319 // II. Svazky kontrarozvědného rozpracování a osobní spisy prověřovaných a nepřátelských osob..320 // a) Svazky OB...320 // b) Spisy PO...321 // c) Svazky S...323 // d) Svazky P...324 // e) Spisy NO ...325 // f) Svazky K...326 // III. Svazky a spisy ukončené nebo předané před 17. 11. 1989... 327 // Seznam příslušníků StB...329 // Seznam zkratek...401 // Jmenný rejstřík...404 // Resumé / Summary / Resümee...429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC