Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Brno : Rezekvítek, 2000
205 s.

objednat
ISBN 80-902954-0-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Výchova ekologická - příručky
000085117
Úvod: 1 POJETÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 3 // 1.1 Obrázky z historie československé ekopedagogiky 3 // 1.2 Úskalí současné terminologie v ekologické (environmentální) výchově 12 // 1.3 úíle a obsah ekologické výchovy a vzdělávání 14 // 1.3.1 Poslání ekologické (environmentální) výchovy 14 // 1.3.2 Činitele účinnosti ekologické výchovy 23 // 1.3.3 Pojetí ekologické výchovy na příkladu Lipky 29 // 1.3.4 Komunitní práce jako součást ekologické výchovy a environmentální osvěty 133 // 1.3.5 Právní zakotvení ekologické výchovy, environmentálního vzdělávání a osvěty 39 // 1.4 Etický rozměr ekologické výchovy 39 // 2 DIDAKTICKÉ POZNÁMKY 53 // 2.1 Didaktické zvláštnosti ekologické výchovy 53 // 2.2 Nástin didaktických pravidel ekologické výchovy 58 // 2.3 Metodické poznámky k výuce základů ekologie a environmentalistiky 72 // 2.3.1 Základní ekologické souvislosti 72 // 2.3.2 Jednáme lokálně, myslíme globálně 90 // 2.3.3 Příklady aktivizujících námětů pro ekologickou výchovu 95 // 2.3.4 Pracovní listy a jiné učební pomůcky 102 // 2.3.5 Vybrané globální problémy životního prostředí 106
// 2.3.6 Náměty z oblasti tzv. domácí ekologie 120 // 2.4 Něco málo ? mimoškolní ekologické výchově 129 // 3 EKOPEDAGOGICKÉ SLUŽBY STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 132 // 3.1 Poslání a nabídka středisek ekologické výchovy 132 // 3.2 Ekologické výukové programy 134 // 3.3 Pobytové ekologické programy 137 // 3.4 Školní ekologické projekty 141 // 4 OBČANSKÁ SPOLEČNOST A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 144 // 4.1 Péče o ochranu přírody, krajiny a životní prostředí v České republice a v Evropské unii 144 // 4.2 Agenda 21, Místní Agenda 21 a možnosti její implementace v obcích a školách 153 // 4.3 Role občanských sdružení, iniciativ a jiných neziskových organizací v environmentální osvětě 156 // 5 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 162 // 6 SLOVNÍČEK VYBRANÝCH PEDAGOGICKÝCH A EKOPEDAGOGICKÝCH POJMŮ 172 // 7 REJSTŘÍKY 177 // 7.1 Věcný rejstřík 177 // 7.2 Jmenný rejstřík 182 // 8 PŘÍLOHY 185 // • Kalendář významných dnů týkajících se životního prostředí 185 // • Zpráva o objevení vratičky (J. Lacina) 186 // • Co je malé (E. Kohák) — 187 // • Ondřej Simon: Deset způsobů, jak tvořit zahradní krajinu, V jablku (ze seriálu Potulný sadař v časopise Sedmá generace) 188 // • Obrázky z historie osídlení, života a stravy na Valašsku 191 // • Příklady tzv. ekoher: Zákon o právech zvířat, Jelení pastva, Kdo žije pod kameny 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC