Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2004
59 s.

ISBN 80-86878-03-1 (brož.)
Služby sociální - plánování komunitní - příručky
Správa místní - služby sociální - plánování - příručky
000085167
O B S A H // strana // Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat 5 // Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech 1993-2006 9-10 // Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2006 11 -24 // Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2006 25 -31 // Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v roce 2002 podle krajů 32 // Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v roce 2004 podle krajů 33 // Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech 1993 - 1994 (podle statistiky národních účtů) 34 // Tabulka č. 7 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech 1995 -2006 (podle statistiky národních účtů) 35-36 // Tabulka č. 8 Průměrná nominální a reálná mzda v letech 1993-2006 37-39 // Tabulka č. 9 Vývoj průměrné nominální mzdy v letech 1993 - 2006 podle krajů 40-43 // Tabulka č. 10 Průměrná nominální mzda v letech 1993 - 2006 podle formy vlastnictví 44-45 // Tabulka č. 11 Průměrná nominální mzda v letech 1993 - 2005 v NH ČR podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 46-48 // Tabulka č. 12 Průměrná nominální a reálná mzda v roce 2006 v NH ČR podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 49-51 // Tabulka č. 13 Vývoj mzdové diferenciace mezi odvětvími
národního hospodářství v letech 1993 - 2006 52-55 // strana // Tabulka K. 14 Intervaly meziročních indexů průměrné nominální mzdy v letech 1993 - 2006 v hlavních odvětvích národního hospodářství 56-58 // Tabulka č. 15 Nominální a reálný starobní důchod vletech 1993-2006 59-60 // Tabulka č. 16 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě v NH ČR v letech 1993 - 2006 61 // Tabulka č. 17 Nominální čisté peněžní výdaje domácností v letech 1993-2006 62-63 // Tabulka č. 18 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů jednotlivých typů domácností v letech 1993 - 2006 64-77 // Tabulka č. 19 Růst spotřebitelských cen a životních nákladů domácností v letech 1993 - 2006 78 // Tabulka č. 20 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) v průběhu let 1993 - 2006 za domácnosti celkem 79-82 // Tabulka č. 21 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech 1993 - 2006 podle účelu užití 83-84 // Tabulka č. 22 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v letech 1993 - 2006 85-88 // Tabulka č. 23 Harmonizovaný index spotřebitelských cen v ČR a zemích EU v letech 2001 - 2006 89 // Tabulka č. 24 Vývoj celkových vkladů domácností v ČR v letech 1993-2006 90 // Tabulka č. 25 Vývoj korunových vkladů domácností v letech 1993 - 2006 91 // Tabulka č. 26 Vývoj půjček domácností v ČR v letech 1993 - 2006 92 // Tabulka
č. 27 Vývoj částek životního minima v letech 1991 - 2006 93-94 // Tabulka č. 28 Vývoj minimální mzdy v letech 1991 - 2007 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC