Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
Praha : Zvon, 1991

objednat
ISBN 80-7113-003-6 (brož.)
000085204
Rekat.
Část čtvrtá: Reformace ...5 // Kapitola první: Dovršení náboženského rozvratu příchodem reformace ...9 // 1. Luther a Němci v českých zemích ...9 // 2. Pronikání reformačních myšlenek do českého utrakvismu ...11 // 3. Reformace a Jednota bratrská ...23 // 4. Ostatní reformační směry ...27 // 5. Poměry mravní a národnostní ...28 // Kapitola druhá: Počátky katolické obnovy ...33 // 1. Uvedení řádu jezuitského do českých zemí a jeho působení v době předbělohorské ...33 // 2. Působení starých řeholí ...36 // 3. Znovuobsazení arcibiskupského stolce pražského. Arcibiskupové doby předbělohorské ...38 // 4. Církevní obnova na Moravě ...43 // 5. Literární činnost katolická ...47 // Kapitola třetí: Vrchol a pád reformace 53 // 1. Česká konfese ...53 // 2. Od České konfese к Rudolfovu majestátu 57 // 3. Stavovské povstání ...61 // 4. Katoličtí mučedníci doby bělohorské ...68 // 279 // Část pátá: Protireformace a plody katolické kultury barokní ...71 // Kapitola první: Rekatolisace českých zemí.. 73 // 1. Postup a výsledky rekatolisace do skončení třicetileté války ...73 // 2. Pobělohorská emigrace ...83 // 3. Úspěchy protireformace v 2. polovině 17. století 87 // 4. Oživení protestantismu a nová vlna protireformace v 1. polovině 18. století ...92 // Kapitola druhá: Nová náboženská a kulturní výstavba ...99 // 1. Prostředky vnitřní náboženské obnovy ...99 //
2. Vnější rozvoj náboženskocírkevního života — 108 // 3. Činnost vědecká ...119 // 4. Umění ...126 // 5. Působení do ciziny ...131 // 6. Stíny doby barokní ...135 // Část šestá: Josefinismus ...147 // Kapitola první: Nastolení josefinismu a jednotlivé fáze jeho vlády ...149 // 1. Prameny josefinismu a jeho cíle ...149 // 2. Počátky a výstavba josefinismu za vlády Marie Terezie (1740-1780) ...152 // 3. Josefinismus za vlády císaře Josefa II. (1780-1790) 159 // 4. Josefinismus za vlády nástupců císaře Josefa II. 170 // Kapitola druhá: Osvícenství a soudobá společ-lečnost ...177 // 1. Řehole, diecézni klérus, laici ...177 // 2. Účast kněžstva na českém národním obrození. 183 // 280 // Kapitola třetí: Revoluce r. 1848 a likvidace josefinismu ...193 // 1. Církev v revolučním roce 1848 ...193 // 2. Likvidace josefinismu ...200 // Část sedmá: Liberalismus, nacionalismus a socialismus ...203 // Kapitola první: Nástup liberalismu, nacionalismu a socialismu ...205 // 1. Konkordát z. г. 1855 a nápor liberalismu 205 // 2. Nacionalismus ...209 // 3. Socialismus ...216 // Kapitola druhá: Vnitřní poměry církevní v letech 1850-1918 ...221 // 1. Klérus ...221 // 2. Nové akční prostředky a jejich výsledky 225 // 3. Život víry a vědy ...229 // 4. Otázka dělnická ...234 // 5. Dílo charitativní ...237 // Kapitola třetí: Církevněnáboženské poměry v dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami ... 239 // 1. Poměry vnější ...239 // 2. Poměry vnitřní ...246 // Bibliografická poznámka ...253
(OCoLC)85675102
cnb000063114

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC