Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:6x 
BK
Encyklopedie
1. vyd.
Praha : Panorama, 1985
634 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
Pyramida. Encyklopedie
Obsahuje bibliografii na s. 593-615 a rejstřík
000085216
OBSAH // PŘEDMLUVA (Vladimír Maršík) 5 // SLOVO ČTENÁŘI (Autoři) 11 // ANTIKA (Radislav Hošek) 15 // Od rodové společnosti k zániku třídního městského státu Mýtus, společnost a příroda 17 Charakter řecké vědy 25 Obecné povědomí 27 Lékařská věda a světový názor 28 Věda, jedinec a stát 30 Homér — učitel Řecka 32 Hésiodos — první básník Evropy 35 Orfeus a orfikové 38 Pýthagorás — muž činu a vědy 41 Hérakleitos: Panta rhei! Vše plyne! 47 Démokritos — svět atomů 51 Platón — otec idealismu 56 Aristotelés — univerzální filozof starověku 61 Helénistický a římský svět 68 Řekové a Orient 68 Řecko a Řím 69 Řecké filozofické postupy 70 Antická věda a křesťanství 74 Epikúros — dovršitel atomismu 76 Poseidónios — oživitel kosmu 79 Marcus Tullius Cicero — moralista a humanista 86 Třetí největší Říman — Varro 94 Plinius Starší — římský přírodovědec 97 Plótinos — člověk antiky, či středověku? 105 // STŘEDOVĚK (Jaroslav Kudrna) 113 // Společnost a kultura mezi antikou a renesancí 113 Aurelius Augustinus — tvůrce křesťanského obrazu světa Averroes a středověký materialismus 133 // 17 // 129 // 631 // Tomáš Akvinský — dovršitel scholastiky 136 Dante Alighieri — básník a myslitel 139 Marsilius z Padovy — obhájce státní moci 146 Francesco Petrarca — kníže humanistických básníků 151 Mistr Jan Hus — reformátor a bojovník 156 Petr Chelčický — popření moci a společenské hierarchie 162 Mikuláš Kusánský — filozof mezi středověkem a renesancí 167 // POČÁTKY NOVODOBÉHO EVROPSKÉHO MYŠLENÍ A „NOVÉ VÉDY“ (Petr Horák) 173 // Společenskopolitický základ (Petr Horák) 174 Umělci, učenci a vědci (Petr Horák) 179 Renesance a reformace (Petr Horák) 182 Nová věda (Petr Horák) 190 Marsilio Ficino a florentský novoplatónismus (Jaroslav Kudrna)
201 Leonardo da Vinci — génius umění a vědy (Jaroslav Kudrna) 208 Niccolo Michiavelli — teoretik renesanční politiky (Jaroslav Kudrna) 211 Erasmus Rotterdamský — program tolerance (Jaroslav Kudrna) 216 Martin Luther — mozek a síla německé reformace (Jaroslav Kudrna) 222 Mikuláš Kopernik a nové uspořádání vesmíru (Petr Horák) 229 Thomas More a zrod utopie (Petr Horák) 240 // Theophrastus Paracelsus — pokus o spojení vědy a magie (Jaroslav Kudrna) 247 Michel de Montaigne — hořkost sebepoznání (Jaroslav Kudrna) 254 Giordano Bruno — rozbití uzavřeného světa (Petr Horák) 261 Francis Bacon neboli velké obnovení věd (Petr Horák) 268 Johannes Kepler — nová astronomie (Petr Horák) 274 Galileo Galilei a matematickoexperimentální věda (Petr Horák) 281 Hugo de Groot (Grotius) — teorie přirozeného práva (Petr Horák) 290 Jan Amos Komenský — výchovou a pansofií k všenápravě (Jaroslav Kudrna) 294 René Descartes — pochybováním k jistotě metody a vědění (Petr Horák) 302 Thomas Hobbes a suverenita státní moci (Jaroslav Kudrna) 309 Baruch Spinoza — zakladatel vědecké etiky (Jaroslav Kudrna) 315 // 632 // VĚК ROZUMU (Petr Horák) 231 // Isaac Newton — systém nové vědy (Petr Horák) 337 Wilhelm Leibniz — poslední polyhistor (Jaroslav Kudrna) 342 Pierre Bayle — univerzální kritik své doby (Jaroslav Kudrna) 346 Gian Battista Vico — dějiny jako vývojový proces (Jaroslav Kudrna) 351 Voltaire — vláda osvíceného rozumu (Petr Horák) 356 Julien Off ray de La Mettrie — tvůrce francouzského materialismu // (Petr Horák) 365 Jean-Jacques Rousseau — nová senzibilita (Petr Horák) 370 Paul Henri Dietrich d’Holbach — materialismus a ateismus osvícenství // (Petr Horák) 377 Adam Smith — ekonomie Jako věda (Petr Horák) 384 Immanuel Kant — kritická filozofie (Jaroslav Kudrna) 392
Johann Gottfried Herder — apoštol rovnosti národů (Jaroslav Kudrna) 398 Johann Wolfgang Goethe — vrchol evropského klasicimu (Jaroslav Kudrna) 404 Michail Vasiljevič Lomonosov — osvícenec Severu (Jiří Cell) 411 // REVOLUCE A KONTRAREVOLUCE V EVROPĚ (Jiří Cetl, Jaroslav Kudrna) 419 // Vytváření základů evropské moderní kultury (Jiří Cetl, Jaroslav Kudrna) 426 Georg Wilhelm Friedrich Hegel — dějiny a dialektika (Jaroslav Kudrna) 439 Bernard Bolzano — poslední osvícenec (Petr Horák) 445 Charles Fourier — utopický vizionář (Petr Horák) 453 Henri de Saint-Simon — prorok průmyslové společnosti (Petr Horák) 460 Ludvík Feuerbach — destrukce teologie (Jaroslav Kudrna) 468 Charles Darwin — tvůrce vývojové teologie (Jiří Cetl) 471 Karel Marx a Bedřich Engels — zakladatelé vědeckého světového názoru // (Jaroslav Kudrna) 477 // 633 // Auguste Comte — zakladatel pozitivismu (Jiří Cetl) 497 Alexandr Ivanovic Gercen — zvon Ruska (Jiří Cetl) 503 Nikolaj Gavrilovič Cernyševskij — demokratický revolucionář // (Jiří Cetl) 508 Ernst Haeckel — bojovný darwinista (Jiří Cetl) 514 Jacob Burckhardt — historik kulturních epoch (Jaroslav Kudrna) 518 Sören Kierkegaard — pseudodialektika iracionalismu (Jaroslav Kudrna) 524 Friedrich Nietzsche — od vědy k nihilismu (Jaroslav Kudrna) 527 Fjodor Michajlovič Dostojevskij — obnažení lidského nitra (Jiří Cetl) 533 // Wilhelm Dilthey — historický relativismus (Jaroslav Kudrna) 538 Franz Mehring — první marxistický historik (Jaroslav Kudrna) 541 Georgij Valentinovič Plechanov — první ruský marxista (Jiří Cetl) 545 // Ernst Mach — subjektivní idealismus v přírodovědě (Petr Horák) 549 // Max Weber — sociologizující historismus (Jaroslav Kudrna) 555 Lev Nikolajevič Tolstoj — prorok lidství (Jiří Cetl) 560
Vladimír Iljič Lenin — průkopník nového světa (Jaroslav Kudrna) 565 // DOSLOV (Autoři) 590 BIBLIOGRAFIE 593 VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ 617 OBSAH 631 // 634
(OCoLC)12723106
cnb000027282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC