Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2002
58 s. : il.

ISBN 80-85900-46-7 (brož.)
Obsahuje obrázky, tabulky, grafy
Obsahuje bibliografické odkazy
Labe - povodí - znečišťování a ochrana - studie
000085359
Obsah // Úvod (ing. Šárka Blažková, DrSc.) // Podmínky přirozené reprodukce rybího společenstva // Význam záplavové zóny řeky Labe pro přirozenou reprodukci ryb (Mgr. Ondřej Slavík, Ph. D.) // Kontaminace sedimentů v hlavním toku a záplavové zóně (Ing. Miroslav Rudiš, DrSc.) // Časově prostorové změny fytoplanktonu v Labi: vztah k úrovni živin a hydrologickým podmínkám (RNDr. Blanka Desortová, CSc.) // Dynamika nebezpečných látek a studium resuspendace sedimentů zatížených polutanty (Ing. Miroslav Rudiš, DrSc.) // Monitoring zatížení toku cizorodými látkami versus stabilita společenstva říčních ryb (Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.) // Vliv Spolchemie na ekologický stav Labe (Ing. Marie Kalinová) // Využití kontinuálních dat z monitorovacích stanic MKOL // k předpovědi průchodu vlny havarijního znečištění // (Ing. Šárka Blažková, DrSc., prof. Keith Beven, Ing. Ladislav Merta) // Ekologický význam skutečných a potenciálních polutantů Labe (RNDr. Přemysl Soldán) // Hodnocení jakosti vody a jejího vývoje environmentálními indikátory (Ing. Ivan Nesměrák) // 5 // 6 // 9 // 16 // 26 // 32 // 35 // 44 // 49 // 54

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC