Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
x,153 s. : il.

ISBN 80-7226-278-5 (brož.)
Internet
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 154
World-Wide Web (software) - stránky webovské - programování - příručky
000085966
OBSAH // Část první: // Úvod do Internetu___ // 1. Internet: od statiky ? dynamice 3 // 1.1 Jak se na webu zrodila interaktivita 3 // 1.S Skripty a jejich využití 5 // 2. Internet Explorer 5.0 7 // 2.1 Co najdeme v okně Internet Exploreru // a jak ho nakonfisurovat 7 // 2.2 Jak zobrazíme stránku adresou, kterou známe? 9 // 2.3 Jak ovládat stránku v prohlížeči 10 // 2.4 Jak se vrátit na již navštívenou stránku? 10 // 2.5 Jak se podívat na svoji oblíbenou stránku? 12 // 2.6 Jak uložit aktuální stránku na disk? 14 // 3. Základy jazyka HTML 15 // 3.1. Co je HTML 15 // 3.2 Zdrojový text HTML 16 // 3.3 Práce s textem 18 // 3.4 Barvy webové stránky 21 // 3.5 Obrázky na stránkách 23 // 3.6 Odkazy 29 // Část druhá: // První kroky do života stránky // 1. Formuláře v HTML 35 // 1.1 Textová políčka 36 // 1.2 Políčka o větším počtu řádků 38 // 1.3 Roletky - výběr xe seznamu 39 // 1.4 Přepínače, zatrhávaná políčka 42 // 1.5 Tlačítka formulářů 44 // 1.6 ? jak je to v praxi? 46 // 2. Skripty - interaktivita webu 49 // 2.1 Jak integrovat skript do webové stránky 49 // 2.2 Události prohlížeče 52 // 3. Kaskádové styly 55 // 3.1 lak nadefinovat styl v dokumentu 57 // 3.2 Práce s písmem a jeho vlastnostmi 61 // 3.3 Barvy textu a pozadí 64 // 3.4 Formátování textu 66 // 3.5 Důležité vlastnosti stylů 69 // Část třetí: // Úvod do JavaScriptu___ // 1. Krátce na úvod 75 // 2. Proměnné, výrazy a práce s nimi 77
// 2.1. Co jsou proměnné 77 // 2.2 Definice proměnných 78 // 2.3 JavaScript - proměnné bez určeného typu 79 // 2.4 Základní typy hodnot proměnných 78 // 2.6 Práce s texty ’ 85 // 3. Vestavěné objekty JavaScriptu 89 // 3.1 Objekt string - práce s řetězci 89 // 3.2 Objekt Math - výpočet matematických funkcí 90 // 3.3 Objekt Date - práce s datem a časem 92 // 4. Základní příkazy JavaScriptu 93 // 4.1 Podmínka - příkaz if 93 // 4.2 Základní cyklus - příkaz while 95 // 4.3 Rozšířený cyklus - příkaz for 96 // 4.4 Přerušení cyklu - příkazy break a continue 98 // 4.5 Jednoduchá práce s objekty - příkaz vrith 99 // 5. Funkce a jejich využití 101 // 5.1 Zápis, definice a volání funkce 102 // 5.2 Opakované (rekurzivní) volání funkce 105 // 6. První programy v JavaScriptu 107 // 6.1 Práce s formuláři 107 // 6.2 Kalkulačky 113 // 6.3 Datum a čas 117 // Část čtvrtá: // Objektové programování a DHTML___ // 1. Objekty prohlížeče a jejich využití 123 // 1.1 Objekt window - okno prohlížeče 124 // 1.2 Objekt document 130 // 1.3 Formulář - objekt form 132 // 1.4 Další zajímavé a užitečné objekty 134 // 2. Události a jejich obsluha 137 // 2.1 Události a Jejich stručný popis 137 // 2.2 Objekt event - určení původce události 140 // 3. Příklady využití DHTML 145 // 3.1 Hodiny béžící přímo ve stránce 145 // 3.2 Odpočítávání před přechodem na další stránku 146 // 3.3 Pulzující text 147
// 3.4 Obrázky měnící se při přejetí myši 148 // Rejstřík // 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC