Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2008
231 s. : il., grafy ; 25 cm

ISBN 978-80-86946-74-0 (váz.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 229-231 a rejstřík
000086145
Terénní průzkumy -- Pořizování dat -- Základní soubor -- Výběrové postupy -- Metody sběru dat -- Pravidla tvorby dotazníku -- Měření a škály -- Chyby při sběru dat -- Rozsah výběru a kritéria jeho volby -- Intervalový odhad -- Testování hypotéz -- Statistické zpracování primárních dat -- Jednorozměrné třídění a popis -- Dvourozměrné třídění a popis -- Míry intenzity závislosti dvou veličin -- Nominální proměnné -- Ordinální proměnné -- Čtyřpolní tabulka -- Čtvercová tabulka pro dva závislé výběry -- Vícerozměrné třídění a popis -- Měření parciální asociace -- Zobecňování z výběru na populaci -- Odhady -- Testy hypotéz -- Hypotézy o jedné populační relativní četnosti -- Hypotézy o dvou relativních četnostech -- Hypotézy o m relativních četnostech -- Srovnání dvou nebo více populací -- Dva nezávislé výběry -- Několik (r) nezávislých výběrů -- Dva závislé výběry -- Několik (r) závislých výběrů -- Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách, -- Dvourozměrné třídění -- Vícerozměrné třídění -- Loglineární model -- Možnosti užití metod vícerozměrné statistiky -- Lineární regrese -- Korelační analýza -- Analýza rozptylu -- Analýza kovariance -- Logistická regrese -- Diskriminační analýza -- Metoda hlavních komponent -- Faktorová analýza -- Kanonická korelace -- Shluková analýza -- Vícerozměrné škálování -- Korespondenční analýza -- Analýza vícerozměrných preferencí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC