Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Pedagogická psychologie (@@20121112-15:13:51@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:35x 
BK
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002
428 s. : il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-218-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. souběžný anglický text, část. polský text, anglická resumé
Učitelé - vzdělávání profesní - výzkumy - sborníky
000086197
Obsah: // Úvodní slovo hlavní řešitelky VZO ...9 // Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.: Pojetí profesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání ...23 // I. část: Změny v profesionalizaci vzdělávání učitelů a vychovatelů ve filosofickém a pedagogickém základu studia ...59 // Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.: Společnost - škola - povolání učitele ...61 // Doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc., a kolektiv: Profesiografícké zdroje změn v profesionalizaci vzdělávání učitelů ...81 // Doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.: Historické zdroje profesionalizace ve vzdělávání učitelů v České republice ...95 // Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.: Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika ...113 // PaedDr. Radmila Hanušová: Nové možnosti vzdělávání v učitelství mateřských škol ...131 // II. část: Předmětové změny v procesu profesionalizace vzdělávání učitelů ...139 // Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc., aj.: Postup prací na řešení dílčího úkolu Jaké jsou nové možnosti vzdělávání učitelů v matematice? ...141 // RNDr. Vilma Novotná, PhDr. Bohuslav Pisklák, CSc.: Logická analýza matematického učiva v 1.-4. semestru studia učitelství 1. stupně ZS na OU ...149 // Doc. RNDr. Jaroslav Libicher, CSc.: Geometrické modelování a výuka konstruktivní geometrie ... 157 // Doc. RNDr. Milan Votava, CSc.: Využití grafického kalkulátoru při výuce matematické analýzy (definice limity funkce) ...161 // Doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.: První zkušenosti z pedagogických praxí ovlivněných učebním textem Pedagogická praxe v matematice ...167 // Mgr. Milena Rosová aj.: Postup prací na řešení dílčího úkolu Jaké jsou nové možnosti vzdělávání učitelů v českém jazyce ...173 //
Doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc.: Komplexnost ve výuce mateřštiny - učebnice a osnovy, teorie a školská praxe ...183 // PhDr. Eva Hôflerová, Ph.D.: K hodnocení řečových projevů dyslektických dětí ...191 // PaedDr. Milena Frydrychová, Mgr. Lucie Dokoupilová, Mgr. Ivana Gejgušová: Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů ...197 // Doc. PhDr. Eva Doupalová, CSc., Ing. Mgr. Radomil Novák, Mgr. Milena Rosová: Moderní trendy v pojetí vzdělávání učitelů v literatuře a didaktice literatury ...207 // Mgr. Marta Sigutová, M.A.: Cizojazyčná kompetence učitelů 1. st. ZŠ ...215 // PaedDr. Helena Simíčková, Ing. Jiří Kupka, Ph.D.: Environmentální edukace a obsahová integrace kurikula jako základ výuky oborových didaktik prvouky, přírodovědy a vlastivědy ...225 // 5 // III. část: Předměty výchov v procesu profesionalizace učitelského vzdělávání ...243 // Mgr. Hana Cisovská: Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů ...245 // Mgr. Jan Karaffa: Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání ...261 // Dr. Dorota Ciechanowska: Drama w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej ...275 // Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., aj.: Příspěvek katedry občanské výchovy k problémům profesionalizace učitelského vzdělávání...281 // Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc.: K některým aspektům profesionalizace vzdělávání učitele občanské výchovy... 283 // PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.: Staronová témata občanské výchovy...289 // PhDr. Jiřina Pavlíková: Profesní a kariérní dráha učitele v době 1. republiky ...299 // Mgr. Eva Křístková: Hodnota portfolia pro rozvíjení klíčových kompetencí budoucích učitelů...307 //
Doc. PaedDr. Zora Stiborová, CSc.: Odborný a didaktický rozměr kreativizačního studijního programu pohybové transformace ...313 // Mgr. Jarmila Lasevičová, Ph.D.: Změny v pojetí profesní přípravy učitelů hudební výchovy na 1. stupni základní školy ...329 // IV. část: Specifické požadavky na profesní způsobilost učitele ...337 // Mgr. Lucie Dokoupilová: Úloha praktické přípravy studentů v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ...339 // PhDr. Zuzana Sikorová: Význam dovednosti vybrat si učebnici v učitelské přípravě ...355 // Doc. PhDr. Ladislav Langr, Ph.D.: Jak může učitel využívat poznatků o lidských právech ve scénářích výuky ...367 // PhDr. Danuše Matýsková: Vybrané aspekty spolupráce rodiny a školy v přípravě učitelů na budoucí profesi ...381 // PhDr. Bohumil Vašina: Psychologie zdraví v systému přípravy učitelů ...391 // Mgr. Hana Cisovská, prof. PhDr. D. Tollingerová, CSc.: Povolání vysokoškolského učitele v národním a mezinárodním srovnání - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity (dílčí zpráva výzkumného šetření) ...409 // Mgr. Miriam Prokešová a doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.: Vzpomínka a poděkování za příspěvek ? pojetí učitelské způsobilosti doc. Z. Mackovi ...425
(OCoLC)53261539
cnb001184585

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC