Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2005
173 s.

objednat
ISBN 80-88815-15-0
ISBN 978-80-88815-15-0 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, anglické resumé, rejstřík
Bibliografie na s. 166-173
Literatura ruská - překlady do češtiny - stol. 20. - studie
Literatura ruská - překlady do slovenštiny - stol. 20. - studie
Překladatelství - překlady literární - stol. 20. - studie
Překlady literární - dějiny kulturní - vlivy - stol. 20. - studie
000086460
OBSAH // I. Preklad v slovenskej kultúre 20. storočia // PREKLAD LITERÁRNYCH TEXTOV: KOMUNIKÁCIA MEDZI NÁRODMI, .JAZYKMI A KULTÚRAMI ...9 // DEJINY PREKLADU AKO SÚČASŤ // NÁRODNEJ KULTÚRY ...23 // Niekoľko poznámok k problému // PREKLADY RUSKEJ DRAMATICKEJ SPISBY // V MEDZIVOJNOVOM A VOJNOVOM OBDOBÍ ...36 // Význam edícií, funkcia prekladu a jeho podoba // RUSKÁ LITERATÚRA A JEJ HRDINA V SLOVENSKOM PROSTREDÍ 50. ROKOV ...52 // PREKLADANIE RUSKEJ (SOVIETSKEJ) LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ V 50. A 60. ROKOCH ...60 // II. Preklad v česko-slovenských súvislostiach // K PROBLEMATIKE PREKLADU V ČESKO-SLOVENSKÝCH SÚVISLOSTIACH ... 77 // RUSKÁ MODERNA, AVANTGARDA A POSTMODERNA // V SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PREKLADOCH ... 81 // Náčrt problému // ANNA ACHMATOVOVÁ V ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PREKLADOCH ALEBO POTREBA A VÝZNAM AREÁLU 93 // PARALELNÉ ČÍTANIE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PREKLADOV INONÁRODNEJ PROVENIENCIE ... 99 // III. Pragmatické súvislosti prekladu umeleckých textov // SAG A NOVÁ NA SLOVENSKU ... 113 // Fenomén literatúry alebo literárneho života? // UMELECKÝ PREKLAD TROCHU INAK ALEBO O PREKLADE „FILMOVÝCH“ TEXTOV // V DOBE MENIACICH SA TRHOV ... 128 // Úvahy o jednom pomedzí umeleckého prekladu // PREKLAD A TLMOČENIE Z „MALÉHO“ NEZÁPADNÉHO JAZYKA NA STREDOEURÓPSKOM SLOVENSKU ... 138 // RESUMÉ ... 149 // REGISTER ... 160 // LITERATÚRA ... 166 // BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA ... 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC