Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2003
235 s. : il.

ISBN 80-7262-229-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 221-230
Ateroskleróza - děti - prevence - pojednání
000086507
7 // Obsah // Předmluva...13 // 1. Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění...15 // 2. Riziko aterosklerózy v České republice...21 // 2.1. Vývoj rizikových faktorů aterosklerózy...21 // 2.2. Příčiny poklesu rizik aterosklerózy...22 // 3. Riziko aterosklerózy u dětí...29 // 3.1. Důkazy o aterosklerotických změnách v dětském věku 29 // 3.2. Rizikové faktory aterosklerózy u dětí...30 // 3.3. Genetické vlivy u aterosklerózy dětí...33 // 4. Fáze aterogeneze...35 // 5. Objektivní ukazatele aterosklerózy u dětí...39 // 6. Poruchy metabolismu lipidů...41 // 6.1. Lipidy a lipoproteiny...42 // 6.1.1. Celkový cholesterol...42 // 6.1.2. Triglyccridy...43 // 6.1.3. Fosfolipidy...43 // 6.1.4. Volné mastné kyseliny...44 // 6.1.5. Apolipoproteiny...44 // 6.1.6. Lipoproteiny...45 // ■ Chylomikra...47 // ■ Zbytky chylomiker (remnanta)...48 // K Lipoproteiny o velmi nízké hustotě...48 // Prevence aterosklerózy v dětském věku // ■ Lipoproteiny o střední hustotě...49 // ■ Lipoproteiny o nízké hustotě...49 // ■ Lipoproteiny o vysoké hustotě...51 // ■ Lipoprotein (a)...52 // 6.2. Receptory...52 // ■ LDL-receptor...52 // ■ Scavengerový LDL-receptor...53 // ■ Receptor chylomikrových remnant...53 // ■ Receptory pro HDL...53 // 6.3. Enzymy a transportní proteiny...53 // 6.4. Klasifikace hyperlipoproteinémií...54 // 6.5. Diagnostika hyperlipoproteinémií...54 // ■ Výběr metod pro vyšetření krevních lipidů...55
6.5.1. Sekundární hyperlipoproteinémie...56 // ■ Obezita...56 // M Mentální anorexie...56 // ■ Diabetes mellitus...57 // ■ Endokrinní poruchy...57 // Hormony štítné žlázy...57 // Glukokortikoidy...58 // Růstový hormon...58 // Katecholaminy...58 // Pohlavní hormony...58 // ■ Onemocnění ledvin...58 // ■ Hepatopatie...59 // ■ Alkohol...60 // ■ Léky...60 // ■ Glykogenózy...61 // K Vzácnější příčiny sekundárních // hyperlipoproteinémií...61 // 6.5.2. Primární hyperlipoproteinémie...61 // ■ Familiární hypereholesterolémie...62 // ■ Familiární defekt apolipoproteinu B-100...64 // ■ Familiární hyperchyiomikronémie...65 // K Polygenní hyperlipoproteinémie...65 // Polygenní hypereholesterolémie...65 // Familiární kombinovaná hyperlipidémie...65 // ■ Polygenní familiární hypertriglyceridémie...66 // Obsah // 9 // ■ Familiární dysbetalipoproteinémie...67 // ■ Familiární hyperlipoproteinémie se zvýšením cholesterolu, triglyceridů i chylomiker...67 // 6.6. Terapie hyperlipidémií u dětí...67 // ■ Nefarmakologická terapie...68 // ■ Farmakologická terapie...68 // 7. Nadváha a obezita...71 // 7.1. Prevalence obezity u dospělých...71 // 7.2. Prevalence obezity u dětí...72 // ■ Prevalence obezity a socioekonomický stav...73 // ■ Přenos zvýšené hmotnosti // z dětství do dospělosti ...74 // 7.3. Vývoj tukové tkáně...75 // ■ Regulace vývoje tukové tkáně...75 // 7.4. Klasifikace
nadváhy a obezity...77 // ■ Množství břišního tuku...82 // 7.5. Obezita jako souěást syndromů...83 // 7.6. Ostatní genetické vlivy na vznik obezity...83 // K Zjišťování faktorů ovlivňujících ukládání tuků v těle...85 // 7.7. Nadváha a obezita u dětí // jako příčina předčasné aterosklerózy...85 // 7.8. Prevence nadměrného zvyšování tělesné hmotnosti u dětí... 87 // 7.9. Vztah dětí ke své tělesné hmotnosti...96 // ■ Vztah rodin a školy k stravovacím // zvyklostem dětí...98 // ■ Nakupování potravin...99 // 7.10. Terapie nadváhy a obezity...104 // 7.10.1. Snížení energetického příjmu...105 // 7.10.2. Zvýšení tělesné aktivity...106 // 7.10.3. Behaviorální terapie...107 // 7.10.4. Farmakologická a chirurgická terapie...108 // 8. Hypertenze...109 // 8.1. Vliv hypertenze na vznik koronárního postižení...109 // 8.2. Dělení hypertenze...110 // 8.3. Genetické faktory v etiologii hypertenze...110 // ■ Treking hypertenze od dětství do dospělosti 112 // 10 // Prevence aterosklerózy v dětském věku // 8.4. Normální krevní tlak a výskyt hypertenze...112 // K Vývojová stadia hypertenze...120 // 8.5. Vliv rizikových faktorů předčasné aterosklerózy na vznik // a průběh hypertenze...120 // Obezita...120 // Snížená tělesná aktivita...121 // Pití alkoholu...121 // Kouření...121 // Příjem soli...121 // Psychosociální faktory jako příčiny // zvýácného krevního tlaku u dětí...124
// K Vliv hypertenze na srdce...125 // 8.6. Měření krevního tlaku u dětí...126 // ■ Ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku ... 127 // 8.7. Sledování dítěte se zvýšeným krevním tlakem...128 // 8.8. Terapeutický režim u dětí a dospívajících // s primární hypertenzí...130 // 8.8.1. Úprava životního stylu...130 // 8.8.2. Farmakoterapie...131 // 9. Diabetes mellitus...133 // 9.1. Typy diabetů...133 // 9.2. Výskyt diabetů...134 // ■ Syndrom inzulínové rezistence...135 // 9.3. Akcelerovaná ateroskleróza u diabetů...135 // ■ Mechanismy zvýšeného rizika // kardiovaskulárního postižení u diabetiků...137 // Hyperglykémie...137 // Změny spektra lipoproteinů...138 // Hypertenze...138 // Obezita...139 // Změny funkce cévního endotelu...139 // Kouření...139 // Další faktory vzniku aterosklerózy...139 // 9.4. Diagnostika diabetů...140 // K Zhodnocení rizika diabetů s ohledem na ischemickou chorobu srdeční...141 // 9.5. Prevence a terapie diabetů...141 // Obsah 11 // 10. Syndrom inzulínové rezistence...143 // M Výskyt syndromu inzulínové rezistence u dětí 144 // 11. Tělesná aktivita...147 // 11.1. Zjišťování energetického výdeje u dětí...147 // ■ Sedavý způsob života...149 // 11.2. Zvýšení tělesné aktivity...152 // 11.3. Tělesná aktivita a ischemická choroba srdeční...153 // ■ Mechanismus příznivého ovlivnění // ischemické choroby srdeční...154 // 11.4. Vliv školy na tělesnou
aktivitu školáků...156 // ■ Ülevy od školní tělesné výchovy...157 // 11.5. Vliv rodičů a přátel na aktivitu dětí a mládeže...158 // ■ Vliv pohlaví dětí na tělesnou aktivitu...161 // 12. Psychosociální rizikové faktory...163 // 12.1. Typ osobnosti a nesprávný životní styl...163 // 12.2. Stres...164 // 12.3. Deprese...166 // 12.4. Socioekonomický stav...167 // 12.5. Sociální izolace...169 // 12.6. Úzkostnost...169 // 12.7. Psychosociální rizikové faktory u dětí...169 // ■ Genetické vlivy...178 // 13. Kouření...179 // 13.1. Mechanismus vlivu kouření...180 // ■ Kouření doutníků, dýmky a žvýkání tabáku...181 // ■ Pasivní kouření...182 // ■ Kouření matky v těhotenství...183 // 13.2. Metody objektivizace kouření...184 // 13.3. Prevalence kouření u nás a ve světě...184 // 13.4. První pokusy s kouřením...185 // 13.5. Počet vykouřených cigaret u dětí...187 // 13.6. Příčiny kouření u dětí...188 // ■ Náchylnost ke kouření...191 // 13.7. Odvykání kouření ...191 // 14. Názory na výživu a rizikové faktory aterosklerózy 195 // 12 // Prevence aterosklerózy v dětském věku // 14.1. Názory pedagogů na stravování...195 // 14.2. Názory pedagogů na stravování ve školní jídelně...196 // 14.3. Názory dětských lékařů na rizikové faktory aterosklerózy v dětství...199 // 14.4. Názory dětí na zdravý životní styl...199 // 15. Hyperhomocysteinémie...203 // 15.1. Mechanismus
vlivu hyperhomocysteinémie...204 // 15.2. Výsledky studií o vztahu hyperhomocysteinémie // a ischemické choroby srdeční...205 // 15.3. Úprava hladiny homocysteinu...207 // 16. Primární prevence ischemické choroby srdeční u dětí.. 209 // 16.1. Populační strategie při primární prevenci ischemické choroby srdeční od dětství...209 // 16.2. Individuální strategie prevence ischemické choroby srdeční od dětství...213 // 16.3. Zásady práce v ambulanci pro poruchy lipidového metabolismu...215 // ■ Ovlivnění přístupu k vlastním rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční (behaviorální model)...216 // 16.4. Účast rodiny na prevenci a terapii dítěte se zvýšeným rizikem časné aterosklerózy // a ischemické choroby srdeční...220 // Literatura...221 // Rejstřík...229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC