Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
vi,335 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-569-5 (brož.)
Pro každého uživatele
Programování
Další názvový údaj z obálky: jak myslet v .NET, .NET framework, úvod do C#, ASP.NET, Web Services, Windows Forms, ADO.NET
Obsahuje tabulky, ilustrace, rejstřík, údaje o autorovi, přiložené CD obsahuje zdrojové kódy příkladů z knihy, video-ukázky použití technologie .NET, podporu XML pro SQL Server 2000, IbuySpy, Microsoft Internet Explorer 3.0 US, MSN Explorer a další software
.NET aplikace - příručky
000086529
Obsah // Poděkování vii // 1. Proč .NET 1 // 1.1 Zména od základu 1 // 1.2 Geneze Internetu 2 // 1.3 Co je to .NET, konečně! 5 // 1.4 Internetové domino 5 // 1.5 O čem je tato kniha 7 // 1.6 Očekávejme změny 11 // 1.7 Co vše potřebuji 12 // 1.8 Požadované předchozí znalosti 13 // 2. .NET Framework 15 // 2.1 Přehled architektury 16 // 2.1.1 Bolesti a strasti vývoje software 16 // Architektura .NET Framework 20 // 2.2 Common Language Runtime 21 // 2?.1 MSIL jazyk pro .NET Framework 23 // 2.2.2 Assembly 28 // 2.2.3 Instalace .NET aplikaci a komponent 35 // Assembly, kde jsi? 48 // 2.2.5 Jmenný prostor 49 // 2.2.6 Společný typový systém 52 // 2.2.7 Management paměti 62 // 2.2.8 .NET a COM 66 // 2.3 Bezpečnost .NET Framework 72 // Typová bezpečnost // 23.2 Identita kódu 233 Přístupová bezpečnost kódu // 2.3.4 Povolení 74 // Deklarativní a imperativní řízení bezpečnosti 75 // 2.3.6 Bezpečnost založená na rolích 75 // 2.3.7 Kryptografické služby 76 // 3. Úvod do jazyka G# 77 // 3.1 Vývojové prostředí a první aplikace v C# 78 // 3.1.1 Jednoduchý vstup a výstup programu 85 // 3.2 Typový systém jazyka 86 // 3.2.1 Hodnotové typy 86 // 3.2.2 Referenční typy 92 // 3.3 Třídy 94 // 3.3.1 Definice a členové třídy 94 // 3.3.2 Viditelnost členů třídy 96 // 3.3.3 Konstruktory a desfruktory 97 // 3.3.4 Metody tříd 98 // 3.3.5 Statické členy tříd 105 // 3.3.6 Dědičnost a polymorfismus 108 // 3.4 Pole 118 // 3.4.1 Další modifikátory metod a tříd 121 // 3.5 Rozhraní 124 // 33.1 Implementace rozhraní 124 // 33.2 Operátory is a as 126 // 333 Explicitní kvalifikace členů rozhraní 127 // 33.4 Členy rozhraní 129 // 333 Kombinace rozhraní 129 // 3.6 Výrazy a příkazy 129 //
3.6.1 Operátory v jazyce C# 129 // 3.7 Řízení toku programu 141 // 3.7.1 Příkaz H 141 // 3.7.2 Příkaz H-else-if 141 // 3.7.3 Příkaz switch 142 // 3.7.4 Iterační příkazy 144 // 3.8 151 // 33.1 Co to jsou výjimky? 151 // 33.2 Výjimky v jazyce C# 151 // 3.9 Delegáti a událostní programování 158 // 3.9.1 Kompozice delegátů 160 // 3.9.2 Události 162 // 3.10 Atributové programování a práce s metadaty 164 // 3.10.1 Jak atributy fungují 165 // 3.10.2 Uživatelské typy atributů 166 // 3.10.3 Poziční a pojmenované parametry 168 // 3.10.4 Vlastnosti atributů * 169 // 3.11 Spolupráce s existujícím kódem 171 // 3.11.1 COM interoperabilita 171 // 3.11.2 Spolupráce s běžnými knihovnami DII 173 // 3.11.3 Nebezpečný kód 174 // 4. ASP.NET 177 // 4.1 Problémy současných technologií 177 // 4.2 Přehled ASRNET 179 // 4.3 Webové formuláře 181 // 4.4 Ovládací prvky formulářů 186 // 4.5 Události serverových komponent 189 // 4.6 Kód v pozadí 193 // 4.6.1 Uživatelské ovládací prvky 197 // 4.6.2 list Controls 199 // 4.6.3 Validační prvky 205 // 4.7 Konfigurace webových aplikací 207 // 4.7.1 Formát konfiguračního souboru 209
// 4.8 Řízení stavu v ASP.NET 211 // 4.8.1 Stav aplikace 211 // 4.8.2 Stav relace 211 // 4.9 Caching 216 // 4.9.1 Výstupní cache 217 // 4.9.2 Objektová cache 217 // 4.10 Internetová bezpečnost 219 // 4.10.1 Autentikace v ASP.Nn 221 // 4.10.2 Autorizace 226 // 5. Web služby 231 // 5.1 Jak Web služby fungují 232 // 5.2 Vytváříme Web služby 233 // 5.2.1 Testujeme web službu 237 // 5.3 Protokoly a web služby 239 // 5.3.1 HTTP-GET 239 // 5.3.2 HTTP-POST 240 // 5.3.3 SOAP 240 // 5?.4 Atributy web metod o služeb 241 // 5.4 Klienti web služeb 245 // 5.4.1 Proxy web služeb 245 // 5A2 Další vlastnosti proxy objektů 252 // 5.5 Základní pravidla návrhu web služeb 256 // 6. ADO.NET 257 // 6.1 V čem je odlišné ADO.NET? 258 // 6.2 Architektura ADO.NET 259 // 6.2.1 Datové komponenty 259 // 6.2.2 Managed Provider 265 // 6.3 Podpora ADO.NET ve Visual Studiu.NET 271 // 6.4 XML na platformě .NET 281 // 6.4.1 Architektura XMI a její objekty 282 // 6.4.2 DataSet a XML 291 // 7. Windows Forms 293 // 7.1 Architektura Win Forms 294 // 7.2 Formuláře 296 // 7.3 Ovládací prvky 296 // 7.4 První Win Form aplikace 297 // 7.4.1 Ovládací prvky na formulářích // 7.4.2 Připojení dat k ovládacím prvkům // 7.4.3 Události // 7.4.4 Rozložení prvků // 7.5 GDI+ 308 // 75.1 GDI+ prakticky 310 // 7.6 Vizuální dědičnost 317 // 75.1 Vizuální dědičnost prakticky 318 // 7.7 Menu aplikací 324 // Rejstřík 329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC