Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Galén : Karolinum, c2003
xiv,248 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-207-2 (Galén ; brož.)
ISBN 80-246-0690-9 (Karolinum ; brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Pediatrie - učebnice vysokošk.
000086802
VII // Obsah // AUTORSKÝ KOLEKTIV...V // OBSAH...VII // ZKRATKY...XIII // RŮST A VÝVOJ DÍTÍTE // 1. ROZDĚLENÍ DĚTSKÉHO VĚKU ...3 // J. Lebl // 1.1. Prenatální období... 3 // 1.2. Postnatální období...4 // 1.2.1. Novorozenecké období...4 // 1.2.2. Kojenecké období...5 // 1.2.3. Batolecí období...5 // 1.2.4. Předškolní období...5 // 1.2.5. Školní období...5 // 1.2.6. Období dospívání...5 // 2. VÝVOJ LIDSKÉHO JEDINCE // OD NAROZENÍ DO DOSPĚLOSTI...7 // J. Lebl, H. Krásničanová // 2.1. Novorozenec...7 // 2.2. První rok života...9 // 2.2.1. Psychosociální vývoj...9 // 2.2.2. Periodizace dětského mstu... 10 // 2.2.3. Infantilní růstové období... 11 // 2.2.4. Vývoj mozku... 11 // 2.2.5. Vývoj motoriky... 12 // 2.3. Druhý rok života... 12 // 2.3.1. Psychosociální vývoj... 12 // 2.3.2. Vývoj řeči... 13 // 2.4. Předškolní věk... 14 // 2.4.1. Psychosociální vývoj... 14 // 2.4.2. Dětské růstové období... 14 // 2.4.3. Hodnocení tělesného růstu... 15 // 2.5. Nástup do školy... 16 // 2.6. Mladší školní léta... 16 // 2.7. Dospívání... 16 // 2.7.1. Vývoj osy hypotalamus- // -hypofýza-gonády... 16 // 2.7.2. Počátek pubertálního vývoje... 17 // 2.7.3. Pubertální vývoj chlapců... 17 // 2.7.4. Pubertální vývoj dívek... 18 // 2.7.5. Vývoj osobnosti v adolescenci...20 // 3. HODNOCENÍ TĚLESNÉHO RŮSTU // A VÝVOJE DÍTĚTE...23 // K. Provazník, J. Vignerová, P. Bláha // 3.1. Základní tělesné
charakteristiky...23 // 3.2. Biologické a sociální determinanty růstu.24 // 3.3. Růstové referenční údaje...24 // 3.4. Využití referenčních údajů...25 // 3.5. Hodnocení skupin populace...25 // 4. NEUROPSYCHICKÝ VÝVOJ...35 // L. Hejcmanová, Š. Průhová // 4.1. Vývoj hybnosti u zdravého dítěte...35 // 4.1.1. Psychomotorický vývoj kojence...35 // 4.1.2. Vývoj dítěte v batolecím // a předškolním věku...38 // 4.2. Pomchy neuropsychického vývoje u dětí.39 // 4.2.1. Příčiny a mechanismy poruch // neuropsychického vývoje...39 // 4.2.2. První příznaky pomchy vývoje // hybnosti...39 // 4.2.3. Dětská mozková obrna...40 // 4.2.4. Lehká mozková dysfunkce...40 // VÝŽIVA // 5. VÝŽIVA V DĚTSKÉM VĚKU...43 // D. Marx, V. Volf // 5.1. Základní složky stravy...43 // 5.1.1. Voda...43 // 5.1.2. Energie...43 // 5.1.3. Minerály...45 // 5.2. Alternativní strava...45 // 5.3. Výživa novorozenců a kojenců...48 // 5.3.1. Přirozená výživa novorozence // a kojence...48 // 5.3.2. Schéma výživy kojeného dítěte...49 // 5.3.3. Umělá výživa novorozence // a kojence...49 // 5.3.4. Schéma výživy uměle živeného // dítěte...50 // 5.3.5. Speciální kojenecká mléka...50 // 5.4. Výživa batolat a předškolních dětí...50 // 5.5. Výživa adolescentů...51 // vin // Preklinická pediatrie // 6. PORUCHY Z VÝŽIVY U DĚTÍ A MLÁDEŽE 53 // D. Schneidrová // 6.1. Poruchy z výživy v kojeneckém věku...53 // 6.1.1. Rizika
umělé kojenecké výživy...53 // 6.1.2. Rizika předčasného zavádění // příkrmu...53 // 6.2. Potravinová alergie...54 // 6.3. Poruchy z nedostatku živin...55 // 6.3.1. Poruchy růstu a vývoje...55 // 6.3.2. Anémie...56 // 6.3.3. Osteoporóza...56 // 6.4. Poruchy z nadbytku živin...56 // 6.5. Vliv kojenecké výživy na zdravotní stav // v dospělosti...57 // 7. NUTRIČNÍ TOXIKOLOGIE V PEDIATRII...59 // M. Černá // 7.1. Definice a obsah nutriční toxikologie..59 // 7.2. Nutriční toxikologie a specifika dětského // organismu...59 // 7.2.1. Vyšší expozice toxickým látkám // z prostředí...59 // 7.2.2. Rozdílné biotransformační // schopnosti dětí...60 // 7.2.3. Vyšší zranitelnost orgánů a funkcí // ve fázi vývoje...60 // 7.3. Nutriční toxikologie v pediatrické praxi.60 // 7.3.1. Dusičnany...60 // 7.3.2. Olovo...61 // 7.3.3. Kadmium...61 // 7.3.4. Rtuť...61 // 7.3.5. Perzistentní chlorované // organické látky...61 // 7.4. Závěr...62 // ÚVOD DO NEONATOLOGIE // 8. ÚVOD DO NEONATOLOGIE...65 // /. Peychl // 8.1. Organizace péče o novorozence...65 // 8.2. Základní pojmy v péči o novorozence...66 // 8.2.1. Gestační věk a porodní hmotnost...66 // 8.2.2. Novorozenecká úmrtnost...67 // 8.3. Prenatální období z pohledu pediatra...67 // 8.4. Porod...68 // 8.5. Bezprostřední poporodní adaptace // novorozence...69 // 8.6. Ošetření fyziologického novorozence...69 // 8.7. Asfyktický novorozenec...70 // 8.7.1. Hodnocení
perinatální asfyxie...70 // 8.7.2. Resuscitace novorozence...71 // 8.8. Vyšetření novorozence...75 // 8.8.1. Posouzení celkového stavu...75 // 8.8.2. Posouzení zralosti novorozence...76 // 8.8.3. Posouzení kůže...76 // 8.8.4. Posouzení dýchání a činnosti srdce ... 77 // 8.8.5. Vyšetření hlavičky...78 // 8.8.6. Vyšetření hrudníku a břicha...79 // 8.8.7. Vyšetření končetin...80 // 8.8.8. Vyšetření genitálu...80 // 8.8.9. Orientační neurologické vyšetření ... 81 // 8.9. Další vývoj novorozence...82 // 8.9.1. Celkové projevy...82 // 8.9.2. Vývoj hmotnosti...82 // 8.9.3. Adaptace gastrointestinálního // traktu...83 // 8.9.4. Adaptace uropoetického ústrojí.83 // 8.9.5. Adaptace krvetvorby; // novorozenecký ikterus...84 // 8.9.6. Poporodní adaptace metabolismu; // hypoglykémie...86 // 8.9.7. Adaptace termoregulace...86 // 8.10. Kojení...86 // 8.11. Preventivní opatření u novorozenců...88 // 8.12. Úvod do problematiky patologického // novorozence...88 // 8.13. Nedonošený novorozenec...89 // 8.13.1. Zvláštnosti ošetření výrazně nedonošeného novorozence // po porodu...90 // 8.14. Syndrom náhlého úmrtí kojence ...91 // VYŠETÚENi DÍTÍTE // 9. ANAMNÉZA...95 // L. Hejcmanová // 10. FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ...97 // L. Hejcmanová, J. Lebl // 10.1. Posouzení celkového stavu...97 // 10.2. Systematické vyšetření tělesných částí.98 // 10.2.1. Hlava...98 // 10.2.2. Krk...99 // 10.2.3. Hrudník... 100 // 10.2.4. Břicho...
100 // 10.2.5. Genitál... 101 // 10.2.6. Končetiny...101 // 10.3. Vyšetření per rectum... 101 // 10.4. Orientační neurologické posouzení... 101 // 10.5. Vyšetření jednotlivých funkčních // systémů... 101 // 11. VYŠETŘENÍ RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU... 103 // F. Votava // 11.1. Anamnéza ... 103 // 11.2. Fyzikální vyšetření... 104 // 11.2.1. Pohled (inspekce, aspekce) . 104 // 11.2.2. Pohmat (palpace)... 106 // 11.2.3. Poklep (perkuse)... 106 // 11.2.4. Poslech (auskultace)... 106 // 11.3. Laboratorní vyšetření... 107 // 11.4. Zobrazovací metody... 108 // 11.5. Funkční vyšetření dýchání... 109 // 12. VYŠETŘENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO // SYSTÉMU ...111 // E. Čeřovská // 12.1. Celkové příznaky onemocnění // srdce a cév... 111 // 12.1.1. Cyanóza... 111 // 12.1.2. Poruchy dýchání... 112 // 12.1.3. Únava, váhové neprospívání, // nadměrné pocení... 112 // 12.1.4. Palpitace, bolesti // na hrudníku... 112 // 12.1.5. Hypoxické záchvaty // (anoxické, asfyktické)... 112 // 12.1.6. Paličko vité prsty ... 113 // 12.1.7. Periferní otoky... 113 // 12.1.8. Hepatomegalie... 113 // 12.2. Auskultace srdce... 113 // 12.2.1. Srdeční ozvy... 113 // Obsah // IX // 12.2.2. Cval... 114 // 12.2.3. Přídatné zvuky... 114 // 12.2.4. Srdeční šelesty... 115 // 12.3. Postup při fyzikálním vyšetření srdce. 117 // 12.3.1. Rodinná anamnéza... 117 // 12.3.2. Osobní anamnéza... 117 // 12.3.3. Vzhled pacienta... 118 // 12.3.4. Dýchání...
118 // 12.3.5. Vyšetření břicha... 118 // 12.3.6. Vlastní kardiovaskulární // vyšetření... 118 // 12.4. Speciální vyšetřovací metody... 122 // 12.4.1. Elektrokardiogram... 122 // 12.4.2. Rentgenové vyšetření // srdce a plic... 124 // 12.4.3. Echokardiografie ... 124 // 12.4.4. Invazívní diagnostické metody ... 126 // 13. VYŠETŘENÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO // SYSTÉMU ... 129 // D. Marx, V Volf // 13.1. Nejčastější gastrointestinální symptomy // udětí... 129 // 13.1.1. Zvracení... 129 // 13.1.2. Bolesti břicha... 129 // 13.1.3. Zácpa... 130 // 13.1.4. Průjem...131 // 13.2. Vyšetření břicha u dětí... 133 // 13.2.1. Vyšetření pohledem...133 // 13.2.2. Vyšetření pohmatem... 133 // 13.2.3. Vyšetření poklepem...133 // 13.2.4. Vyšetření poslechem... 133 // 13.2.5. Vyšetření per rectum... 133 // 13.3. Speciální gastroenterologické // vyšetřovací metody... 134 // 13.3.1. Vodíkový test... 134 // 13.3.2. Kontinuální jícnová // 24hodinová pH-metrie... 134 // 13.3.3. Enterobiopsie... 134 // 13.4. Vyšetření jater u dětí... 135 // 13.4.1. Fyzikální vyšetření... 135 // 13.4.2. Jatemí biopsie... 136 // 14. VYŠETŘENÍ UROPOETICKÉHO SYSTÉMU . .. 137 // D. Palyzová, J. Lebl // 14.1. Vývojové aspekty uropoetického traktu. 137 // 14.1.1. Vývoj anatomie // uropoetického systému... 137 // 14.1.2. Vývoj ledvinových funkcí... 138 // 14.2. Příznaky onemocnění uropoetického // traktu u dětí... 138 // 14.2.1. Bolest...
138 // 14.2.2. Dysurie... 139 // 14.2.3. Neobvyklé zabarvení moči... 139 // 14.2.4. Poruchy tvorby // a vyprazdňování moči... 139 // 14.2.5. Břišní rezistence... 141 // 14.2.6. Nespecifické příznaky... 141 // 14.3. Vyšetření uropoetického traktu... 141 // 14.3.1. Anamnéza...141 // 14.3.2. Fyzikální vyšetření... 142 // 14.3.3. Laboratorní vyšetření... 143 // 14.3.4. Zobrazovací metody... 144 // 14.3.5. Instrumentální urologické // vyšetření... 145 // 14.3.6. Biopsie ledvin... 146 // 15. VYŠETŘENÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU... 147 // J. Lebl // 15.1. Etiologie endokrinních onemocnění // u dětí... 147 // 15.1.1. Vrozené endokrinní poruchy.. 147 // 15.1.2. Získané endokrinní poruchy.. 148 // 15.2. Některé příznakové soubory v dětské // endokrinológii... 148 // 15.2.1. Hypoglykémie... 148 // 15.2.2. Hypokalcémie... 149 // 15.2.3. Polyurie, polydipsie... 149 // 15.2.4. Obezita... 149 // 15.2.5. Hubnutí... 149 // 15.2.6. Růstová retardace... 150 // 15.2.7. Růstová akcelerace, // předčasné dospívání... 150 // 15.3. Vyšetření endokrinního systému... 150 // 15.3.1. Anamnéza... 150 // 15.3.2. Fyzikální vyšetření... 152 // 15.3.3. Laboratorní vyšetření... 154 // 15.3.4. Zobrazovací metody... 154 // 16. VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU... 155 // D. Marx // 16.1. Anamnéza... 155 // 16.2. Fyzikální vyšetření... 155 // 16.3. Zobrazovací vyšetření... 156 // 16.4. Laboratorní vyšetření... 157 // 17. VYŠETŘENÍ
KŮŽE A KOŽNÍCH ADNEX... 159 // L. Hejcmanová // 17.1. Anamnéza... 160 // 17.2. Fyzikální vyšetření... 160 // 17.2.1. Barva kůže... 160 // 17.2.2. Kožní eflorescence... 161 // 17.2.3. Vlasy a nehty... 161 // 17.3. Ekzém a dermatitída... 161 // 18. VYŠETŘENÍ ZRAKU A SLUCHU... 163 // L. Hejcmanová // 18.1. Zrak... 163 // 18.1.1. Vývoj zrakových schopností.. 163 // 18.1.2. Vyšetření zraku... 163 // 18.1.3. Strabismus a amblyopie... 164 // 18.1.4. Nystagmus... 164 // 18.1.5. Slepota... 164 // 18.2. Sluch... 165 // 18.2.1. Příčiny sluchové poruchy... 165 // 18.2.2. Hluchota... 165 // 18.2.3. Měření sluchové ostrosti... 166 // 19. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ // VÝKONY U DĚTÍ... 167 // D. Marx, F. Votava // 19.1. Příprava pacienta... 167 // 19.2. Kanylace periferní žíly... 167 // 19.3. Výplach žaludku... 168 // 19.4. Lumbální punkce... 168 // 19.5. Aspirace kostní dřeně... 170 // 20. SONOGRAFICKÁ VYŠETŘENÍ... 171 // J. Zikmund // 20.1. Základní sonografické pojmy... 171 // 20.1.1. Způsoby ultrazvukového // zobrazení... 171 // 20.1.2. Sonografická terminologie.. 171 // x // Preklinická pediatrie // 20.2. Indikace k sonografickému vyšetření... 172 // 20.2.1. Vyšetření CNS... 172 // 20.2.2. Vyšetření krku... 172 // 20.2.3. Vyšetření srdce // - echokardiografie... 173 // 20.2.4. Vyšetření břicha... 173 // 20.2.5. Vyšetření prsních žláz... 174 // 20.2.6. Vyšetření retrobulbámího // prostoru...
174 // 20.2.7. Vyšetření pohybového // systému... 174 // 20.2.8. Dopplerovské vyšetření cévního // průtoku... 174 // 20.2.9. Sonografická kontrola punkční // biopsie... 174 // 21. RADIONUKLIDOVÁ VYŠETŘENÍ... 175 // D. Chroustová // 21.1. Základní pojmy v radionuklidové // diagnostice... 175 // 21.2. Metody radionuklidové diagnostiky... 175 // 21.3. Indikace radionuklidových vyšetření... 176 // 21.3.1. Scintigrafie uropoetického // traktu... 176 // 21.3.2. Scintigrafie varlat... 177 // 21.3.3. Scintigrafie kostního systému // a kostní dřeně... 177 // 21.3.4. Scintigrafie plic... 178 // 21.3.5. Scintigrafie CNS... 178 // 21.3.6. Scintigrafie gastrointestinálního // traktu... 179 // 21.3.7. Scintigrafie štítné žlázy... 179 // 21.3.8. Scintigrafická vyšetření // v onkologii... 179 // PREVENCE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ II DÉTÍ // 22. NOVOROZENECKÝ SCREENING... 183 // O. Hníková, L. Hejcmanová // 22.1. Základní cíle a principy screeningových // programů... 183 // 22.2. Screening hyperfenylalaninémií... 184 // 22.3. Screening kongenitální hypotyreózy.. 185 // 22.4. Selektivní novorozenecké screeningy. 185 // 22.5. Budoucnost novorozeneckých // screeningových programů ... 186 // 23. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY V PEDIATRII ... 187 // L. Hejcmanová // 23.1. Preventivní prohlídky zdravých dětí. 187 // 23.1.1. Preventivní prohlídky // od narození do 18 měsíců... 187 // 23.1.2. Preventivní prohlídky // od 3 do 17 let...
189 // 23.2. Dispenzarizace... 189 // 24. PASÍVNÍ A AKTIVNÍ IMUNIZACE... 191 // M. Maixnerová, J. Dáňová // 24.1. Pasivní imunizace... 191 // 24.2. Aktivní imunizace... 191 // 24.3. Organizace očkování v ČR... 192 // 24.4. Pravidelné očkování dětí... 193 // 24.5. Kontraindikace očkování... 193 // 24.6. Reakce po očkování... 194 // 24.6.1. Reakce lokální a celkové... 194 // 24.6.2. Reakce fyziologické // a nefyziologické... 194 // 24.6.3. Očkování zdravotně // stigmatizovaných dětí... 195 // 24.7. Odstupy mezi vakcínami... 195 // 25. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI // PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU... 197 // II. Provazníková // 25.1. Vývojová charakteristika dětí batolecího // a předškolního věku... 197 // 25.2. Pobyt dětí v jeslích... 197 // 25.3. Pobyt dětí v mateřské škole... 198 // 25.4. Prevence poškození zdraví a zdravého // vývoje dětí v předškolních zařízeních, projekt »Zdravá mateřská škola« ... 199 // 26. NEUROPSYCHICKÁ ZÁTĚŽ DĚTÍ // VE ŠKOLE...201 // K. Provazník // 26.1. Dva škodlivé typy zátěže dětí...201 // 26.2. Charakter odpovědi na zátěž...202 // 26.3. Zdroje zátěže dětí ve škole...202 // 27. HANDICAPOVANÉ DÍTĚ...205 // i). Palyzová // 27.1. Kategorie handicapu podle závažnosti // zdravotního postižení...205 // 27.2. Péče o handicapované dítě...206 // 28. DĚTSKÁ BOLEST...209 // D. Palyzová // 28.1. Typy dětské bolesti...209 // 28.2. Ukazatele dětské bolesti...210
// 28.2.1. Behaviorální odpověď // na bolest...210 // 28.2.2. Fyziologická odpověď // na bolest...211 // 28.3. Diagnostika bolesti...211 // 28.4. Příprava dítěte na bolest...212 // 29. DÍTĚ OHROŽENÉ PROSTŘEDÍM...213 // D. Marx, E. Vaničková // 29.1. Četnost a formy syndromu týrání, // zneužívání a zanedbávání dítěte...213 // 29.2. Fyzické týrání...214 // 29.3. Citové (emocionální) týrání...215 // 29.4. Sexuální zneužívání...216 // 29.5. Zanedbávání dětí...217 // 29.6. Šikanování...217 // 30. PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH // LÁTEK U DĚTÍ A MLÁDEŽE...219 // H. Sovinová // 30.1. Přehled psychoaktivních látek...219 // 30.1.1. Narkotické drogy...219 // 30.1.2. Psychotropní látky...219 // 30.1.3. Další zneužívané drogy a látky .. 219 // 30.2. Rizikové faktory vzniku drogové // závislosti...220 // 30.2.1. Demografické rizikové faktory ... 220 // 30.2.2. Psychosociální rizikové faktory ... 220 // 30.2.3. Osobnost dítěte a faktory // chování...221 // 30.3. Prevence užívání návykových látek...221 // 30.3.1. Primární prevence...221 // 30.3.2. Sekundární prevence...221 // Obsah // XI // 30.3.3. Terciární prevence...222 // 30.3.4. Preventivní programy...222 // 31. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE...223 // J. Lukešová, H. Provazníková // 31.1. Charakteristika dětí určených pro // náhradní rodinnou či výchovnou péči..223 // 31.2. Příčiny opuštění dítěte rodinou...223 // 31.3. Typy
náhradní rodinné péče...223 // 31.4. Právní normy, které umožňují náhradní // rodinnou péči...224 // 31.5. Rodiny, které žádají děti do náhradní // rodinné péče...224 // 31.6. Možnosti pomoci rodinám...224 // 31.7. Ústavní péče...225 // 32. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE // V PEDIATRII...227 // D. Marx // 33. ZDRAVOTNÍ A OČKOVACÍ PRŮKAZ // DÍTĚTE A MLADISTVÉHO...229 // J. Janda // REJSTŘÍK...233
(OCoLC)53513995
cnb001256630

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC