Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004
247 s. ; 21 cm

ISBN 80-246-0877-4 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; [vol.] 4
Bibliografie: s. 211-239
Děti - vývoj duševní - učebnice vysokošk.
000086847
Obsah // I. Úvod 7 // II. Etapy raného vývoje s akcentem na ranou interakci 13 // 11.1 Prenatální období 13 // 11.2 Perinatální a postnatální období 20 // 11.2.1 Rizika perinatální 25 // 11.2.2 Předčasně narozené dítě 26 // 11.3 Novorozenecké období 28 // 11.4 Kojenecké období 44 // 11.5 Období batolete 58 // 11.6 Předškolní období 66 // III. Specifické oblasti rané interakce 79 // 111.1 Socioemocionální vývoj 79 // 111.2 Vývoj sebepojetí a identity 90 // 111.3 Morální vývoj 97 // 111.4 Řečový vývoj 104 // 111.5 Motorický vývoj 112 // 111.6 Raná interakce ajejí vztah k sociálnímu kontextu 119 // III.6-і Rodina jako významná součást sociálního kontextu 120 // IV. Rodina a její specifika z hlediska rané interakce 127 // IV.i Rodinné prostředí ajeho význam pro psychický vývoj dítěte 127 // IV.2 Změny výchovných postojů ve střední Evropě 131 // IV.3 Rodičovská dyáda 136 // IV.3.1 Specifika otcovské role 137 // IV.3.2 Otcovská a mateřská mluva 140 // IV.3.3 Specifika řečového vývoje v bilingvní rodině 148 // IV.4 Sourozenecké konstelace 155 // IV.4.1 Vrstevníci 157 // OBSAH // IV.5 Prarodiče 158 // IV.6 Některé středoevropské výzkumy XX. století zaměřené // na raný vývoj dítěte v rodině i mimo ni 159 // IV.7 Předškolní instituce doplňující rodinné působení na dítě 164 // IV.7.1 Odlišná aktuální hlediska na kolektivní péči o dítě do // tří let věku 167 // IV.7.2
Některé výhrady k institucionální péči o dítě ve věku // od tří do šesti let 172 // V. Dysfunkce rané interakce 175 // V.i Extrafamiliární příčiny 175 // V.2 Intrafamiliární příčiny 178 // VI. Historické ohlédnutí 183 // VI.r Významné podněty ovlivňující zájem o ranou interakci 183 // VI.2 Aktuální výzkumné otázky zaměřené na raný vztah matka-dítě 198 // VII. Možnosti aplikace nových poznatků 203 // Literatura 211 // Příloha: Metoda „Strange situation“ // 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC