Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
177 s. : il.

ISBN 80-246-1240-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Sloučeniny organické - reakce organické - pojednání
000086938
OBSAH // Obsah... 5 // Několik vět úvodem... 7 // 1 Chemie jako věda... 9 // 2 Komunikace mezi chemiky... 11 // 2.1 Chemické vzorce... 11 // 2.2 Reakční schemata... 20 // 2.3 Názvosloví organických sloučenin... 23 // 2.4 Etymologie triviálních názvů... 34 // 31zomerie... 41 // 3.1 Konštituční izomerie... 42 // 3.2 Konfigurační izomerie, stereoizomerie... 45 // 3.3 Perspektivní a projekční vzorce... 48 // 3.4 Jednotlivé úrovně chemické struktury... 49 // 4 Konformace... 51 // 4.1 Konformace alkanů... 51 // 4.2 Konformace cykloalkanů... 53 // 4.3 Konformace arenů... 54 // 4.4 Newmanova projekce... 54 // 5 Stereochemie sacharidů... 57 // 5.1 Několik základních údajů o sacharidech... 57 // 5.2 Acyklické formy sacharidů... 57 // 5.3 Fischerova projekce... 58 // 5.4 Cyklické formy sacharidů... 60 // 6 Příčiny chemických dějů... 67 // 6.1 Spontánnost a chemické reakce... 67 // 6.2 Entalpie... 69 // 6.3 Entropie... 71 // 6.4 Praktické využití Gibbsovy energie... 72 // 7 Stálost chemických částic... 75 // 7.1 Vlivy elektrické... 76 // 7.2 Vlivy sterické... 90 // 6 // 8 Acidobazické reakce... 93 // 8.1 Nevazebné elektronové páry... 93 // 8.2 Brpnstedova - Lowryho teorie kyselin a bazí... 94 // 8.3 Lewisova teorie kyselin a bazí... 96 // 8.4 Oxoniové soli... 96 // 8.5 Další zdroje elektronů... 97 // 8.6 Porovnání síly kyselin... 98 // 8.7 Hydrolýza solí... 99 // 8.8 Strukturní vlivy na bazicitu částic s nevazebnými
elektronovými páry... 99 // 9 Chemické reakce jako důsledek transformace vazeb...103 // 9.1 Teorie chemické vazby...103 // 9.2 Štěpení chemických vazeb...107 // 9.3 Druhy chemických reakcí...107 // 9.4 Uskutečňování chemických přeměn...111 // 10 Reakční mechanismy...115 // 10.1 Adice...115 // 10.1.1 Adice elektrofilní...115 // 10.1.2 Adice radikálové...120 // 10.1.3 Adice nukleofilní...121 // 10.2 Substituce...134 // 10.2.1 Substituce nuklofi lni...’...134 // 10.2.2 Substituce radikálové...141 // 10.2.3 Substituce elektrofilní...142 // 10.3 Eliminace...147 // 10.4 Přesmyky...151 // 10.4.1 Přesmyky tautomerní...151 // 10.4.2 Přesmyk allylový...152 // 10.4.3 Přesmyk neopentylového karbokationtu...153 // 10.4.4 Přesmyk Claisenův...153 // 10.4.5 Přesmyk pinokol-pinakolonový...154 // 10.4.6 Přesmyk Beckmannův...155 // 10.4.7 Přesmyk benzilový...155 // 10.4.8 Přesmyk benzidinový...156 // 10.4.9 Přesmyky pericyklické...156 // 10.5 Oxidoredukční reakce...156 // 10.5.1 Oxidace...159 // 10.5.2 Redukce...163 // Několik vět závěrem...167 // Rejstřík...168

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC