Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
2., dopln. vyd.
Praha : Melantrich, 1970
142 s. : il.

objednat
Z rozměrného Čapkova novinářského odkazu byly vybrány (a v novém vydání doplněny o další medailónky) ty krátké portréty našich i světových kulturních i vědeckých osobností, které se týkají hlavně jejich stránky lidské, člověčí. Proto sem byly vřazeny i některé sloupky o lidech veřejnosti neznámých, v nichž autor nalezl prosté i svérázné životní projevy. Ačkoliv Čapek věnčí svým mistrně výstižným pochopením i osoby minulých časů, převahu tumají jeho současníci, byť z různých generačních vrstev. Vedle nekrologů jsou jubilejní vzpomínky a příležitostné črty (o setkáních v evropských městech a v Praze).
000086948
Rekat.
RATOLEST // Milénium 7 // Jednooký (Jan Žižka z Trocnova) 7 // Karel Havlíček Borovský 9 // К jubileu Bedřicha Smetany 10 // Josef Mánes 13 // Národní svetoobčan (Jan Neruda) 14 // Starý mistr (Mikuláš Aleš) 17 // Stisk ruky // Pěkná sedindesátka (Ignát Herrmann) 18 // Minul se svým povoláním (Jan Herben) 19 // J. S. Machar 20 // P. B. (Petr Bezruč) 20 // Básníkův kraj (Petr Bezruč) 21 // Karlu Tomanovi 22 // Otokaru Březinovi 22 // Šrámek 24 // 0 Václavu Rabasovi 28 // Jubilejní kytičky // Lékař (Ladislav Syllaba) 31 // Architekt skoro neznámý (Josip Plečnik) 31 // 0 Josefu Šustovi 32 // Františku Kholovi 32 // Pan ředitel (František Fuksa) 33 // Hercům // Bohuš Zakopal 34 // František Hlavatý 3.5 // Marie Ptáková 36 // Pozdravy do světa // Jediný Goethe 37 // Puškin 37 // Henri Bergson 38 // Šedesátiny Romaina Rolianda 40 // Autor Robinsonův (Daniel Defoe) 40 // G. B. S. (George Bernard Shaw) 41 // II. G. Wells 44 // Theodor Dreiser a šedesátka 4.5 // Edisonův věk 43 // Portréty a momentky // Hamsunova samota 40 // Starý vlastenec (Vladimír Lažanský) 47 // Muž vědy (Jakub Hron) 51 // Síla herectví Marie Hüibnerové 55 // Muž za scénou (Jan Bor) 55 // Josef Suk naslouchající 50 // Český polárník (Jan Welzl) 57 // Setkání // Několik tváří v Paříži 58 // Ženeva pro literaturu a umění 00 // Pešť 00 // Pražské návštěvy // Duhamel a Vildrac 70 // Rabindranath Thákur 72 // Romain Rolland 73 // Duch a hmota (Marie Curie-Sklodowska) 73 // J. H . Rosný mladší 75 // MacDonald 76 // Doyen evropské literatury (Georg Brandes) 76 // Dva hosté (Claude Farrère — Franz Werfel) 78 // Conrad Veidt 70 // Dramatik (Luigi Pirandello) 70 // Waclaw Sieroszewski 81 // Filip Berthelot 81 // Jules Romains 82 // André Maurois 83 // Pan Steed S3 // Gerhard Hauptmann 84 // Thomas Mann 85 // Jenö de Hubay 85 // Ivan Meštrovič 86 //
Stève Passeur 86 // Viggo Broendal 87 // Mlle Louise Weiss 88 // VAVŘÍN // Anatole France 91 // In memoriam (Karel Matěj Capek-Chod) 92 // Z žíněného hrobu (Antonín Sova) 94 // Magister divinus (Otokar Březina) 90 // Bábuška Hübnerová 98 // Autor Forsythů umřel 99 // Chvíle nad mrtvými // Rapsód (Henryk Sienkiewicz) 101 // Ladislav Klíma 101 // Šestý a sedmý březen (Josef Holeěek) 102 // Za zemřelým lékařem (Ladislav Syllaba) 103 // Za Viktorem Dykem 104 // Po desíti letech (Charlotta Garrigue Masaryková) 104 // Co zůstalo po Edgaru Wallaceovi 105 // Paní Curie 106 // Kouzelník z Menlo Parku (Thomas Alva Edison) 106 // Zemřela matka Penklubů (Catherine Dawson-Scott[ová]) 108 // Rudyard Kipling 108 // Dobrý Chesterton 109 // Příklad celého muže (Maxim Gorkij) 110 // Syn svého národa (Josef Pekař) 111 // De mortuo (František Xaver Šalda) 112 // Krásný člověk (Karel Weigner) 113 // Odešlí z generace // Ervin Taussig 113 // Vzpomínka (Otakar Theer) 115 // Umřel stařík (František Khol) 116 //
Byl to muž (Arnošt Heinrich) 117 // Chudák Fricek (Bedřich Feuerstein) 119 // Chudák Richard (Richard Weiner) 120 // Smrt dne 12. března 1938 (Otokar Fischer) 121 // Poslední ohlédnutí // Karel Mašek 122 // Na pohřbu (Arnošt Procházka) 122 // Starý hrabě (Vladimír Lažanský) 123 // Úsměvy zvířat (Edvard Babák) 124 // Jeden z nejmladších (Leoš Janáček) 125 // Dědeček divadelník (Josef Štolba) 125 // Smrt Karla Vávry І26 // Kamarád Masarykův (Jakub Všetečka) 127 // Starý pán (Adolf Stránský) 128 // Paní Felicinka (Anna Lauermannová, pseud. Felix Téver) 129 // Lavina (Bohuslav Feierabend) 129 // Jakob Wassermann 130 // Starý profesor (František Krejčí) 131 // Trpká číše (Josef Suk) 131 // Tak řečený Bohoušek (Bohuš Zakopal) 132 // Marianna Hellerová 133 // Vzpomínka příliš malá (František Borový) 133 // Starý pán (Jan Herben) 134 // Mistr svého řemesla (Jindřich Čapek - František Obzina) 135 // Muž (Tomáš Baťa) 136 // Strejček Ventura 137 // Poznámky vydavatelovy 139
(OCoLC)1148030
cnb000123820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC