Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006
691 s. : il., portréty ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85778-50-5 (soubor)
ISBN 80-85778-51-3 (1. svazek ; brož.)
Edice K ; sv. 11
Poznámky
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000087250
Obsah // Úvodem (Pavel Janoušek) /11 // Obecné otázky českého kánonu // Jan Jiroušek: Co to vlastně znamená, když se řekne „česká literatúra“? Pokus o hru na dané téma /15 // Karen Gammelgaard: Kánon - literárni, nebo textový? /26 // Květoslav Chvatík: Význam literárního kánonu /36 // Dobrava Moldanová: Chvála nekanonických autorů /40 // Helena Kosková: Česká próza 20. století v kontextu svetové prózy /49 // Světlana Šerlaimova: Český román a evropský kánon /60 // Martin Pilař: Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvícím světě /67 // Martin C. Putna: Kánon katolické literatury v evropsko-českém srovnání (první polovina 20. století) /75 // Mojmír Grygar: Obrana ohrození /88 // [5] // Česká literatura mezi literaturami jinými // Jelena Kovtun: Česká literatura ve slovanském kontexcu. // Ze zkušeností přednášení o dějinách slovanských literatur na Moskevské univerzitě /103 // Jean Grosu: Česká literatura je v Rumunsku jako doma. // Krátká zpráva o stavu české literatury v Rumunsku /112 // Oleg Malevič: Dobrodružství české literatury v Rusku /114 // Blanka Karlsson: Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od roku 1630 do roku 2000 /133 // Jan Malura: Česká hymnografie raného novověku ve středoevropském kontextu /141 // Katica Ivankovič: Stereotypy o Češích a české
kultuře a recepce české literatury 20. století v Chorvatsku ’155 // Igor Melnyčenko: Recepce Máchova díla na Ukrajině /165 // Petr Holman: Otokar Březina nejen v Čechách /170 // Libor Martinek: Česká literatura na stránkách přílohy Giosu Ludu Szyndzioly /183 // Józef Zarek: František Halas v polském kontextu /191 // Lenka Vítová: Recepce a překlady Hrabalova díla v polské literatuře /202 // Masako U. Fidler: Univerzálnost zvukomalebného symbolismu Bohumila Hrabala. Literárně-kognitivní analýza a protlematika překladu /215 // [6] // Birgit Krehl: ? individuálnímu stylu Jana Skácela se zřetelem ? německým překladům /225 // Veronika Forková: Skupina 42 - nové básnické symboly v polské recepci po roce 1989 /234 // Alfrun Kliems: O recepci české exilové literatury. // Několik poznámek ? německojazyčné reflexi českého exilu /243 // Pražská škola v kontaktu se světem // Zdeněk Mathauser: Pražská škola - avantgarda -fenomenologie /257 // Bohumil Fořt: Jana Mukařovského autoři, čtenáři, individua a subjekty /265 // Ondřej Sládek: Proměny pražského strukturalismu v exilu /271 // Problémy a postavy z dějin české literatury // Miroslav Červenka: Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše /233 // Květa Sgallová: Databáze českých meter 1795-1825 /299 // Zofía Tarajlo-Lipowska: „Vítězný humor“. ? některým projevům komična v české literatuře /305 // Jiří Hošna: Kánon české středověké
literatury /311 // Radko Štastný: Staročeská Dalimilova kronika a její překlady jako kancnbká díla evropské literatury (literáměhistorický pohled) /320 // [7] // Michaela Soleiman pour Hashemi: Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně /330 // Zdeněk Hrbata - Martin Procházka: Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptívni poezie a estetiky malebna /337 // Aleš Haman: Žena vražedkyně v Čechách a ve Francii v polovině 19. století. Frontino Karoliny Světlé a Zolova Tereza Raquinová /346 // Jiří Pelán: Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Susta /357 // Roar Lishaugen: Za humny společenské konvence. // Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer /372 // Alexander Wöll: Mezi apoteózou a tabu. // Přehled bádání o Jakubu Demlovi /381 // Veronika Ambros: Na pokraji kánonu. Daleká cesta Alfréda Radoka a Žalozpěv za 77 297 ober/Jiřího Weila aneb velké náhrobky „malým mrtvým“ /399 // Kenichi Abe: Recepce Nikolaje Terleckého v Čechách /414 // Marcel Arbeit: Adoptivní syn české literatury - Afroameričan Langston Hughes /424 // Holt Meyer: Sebekanonizace masových písní: stopy a jejich absence v archivu /436 // Kees Mercks: Kain a Hrabal /450 // Joanna Czapliňska: Česká literatura a polská literární teorie /463 // [8] // Lenka Jungmannová: Svět v dramatice Václava Havla /473 // Katérina Hala: Jean-Paul Sartre a Milan Kundera. // Drama
Majitelé klíčů /485 // Mima Šolič: Zapomenutá středoevropská variace: // Majitelé klíčů Milana Kundery /493 // Kyu-chin Kim: Analýza motivů a témat v Kunderově románu Valčík na rozloučenou /499 // Bronislava Volková: Smrt jako sémiotická událost: Čapek versus Kundera /512 // Lubomír Machala: Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze /520 // Jiří Urbanec: Ota Filip Evropan? /533 // Ivo Harák: Pecka Karel a Pecka Dominik, Motáky nezvěstnému a Z deníku marnosti /541 // Alexander Bobrakov-Timoškin: Proměny pražského textu v české literatuře 20. století /549 // Leszek Engelking: „V mládí jsem občas chtěl být Polák...“ Polsko, polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola /562 // Alexander Kratochvil: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše /575 // Jana Hoffmannová: Vliv cool dramatiky a „drsný“ jazyk současných českých her /588 // [9] // Alena Zachová: Hodnotové dominanty v současné literatuře psané ženami /599 // Elena Sokol: Feministický (či genderový) pohled na romány Daniely Hodrové /605 // Alena Scheinostová: „Čí Bůh je lepší?“ Kanonizace hodnot v obrozenské literatuře /614 // Daniel Soukup: Stereotypy, imagologie a literárni hodnoty /622 // Záverečné poznámky (O III. kongresu svetové literárněvědné bohemistiky - O sborníku příspěvků z kongresu - Ediční poznámka k 1. svazku) /631
// Zpráva o jednání kulatého stolu (Alice Jedličková) /635 // Účastníci kongresu /637 // Program jednání kongresu /644 // Jmenný rejstřík /650 // Obrazová příloha /671 // [io]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC