Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
2. vyd.
Praha : Septima, 2005
93 s. : il.

ISBN 80-7216-213-6 (brož.)
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie
Bibliografie na s. 92-93
Děti postižené sluchově - věk předškolní - rehabilitace - příručky
000087305
OBSAH // 1. URČENÍ DIAGNÓZY ... 6 // 2. RODINA ... 7 // 3. VOLBA REHABILITAČNÍ METODY ... 8 // Orálně auditívni metoda ... 9 // Principy orálně auditívni metody ... 9 // Čím odůvodňují užívání orálně auditívni metody odborníci? 10 // 4. REHABILITACE ...1... 12 // Faktory ovlivňující rehabilitaci ... 12 // Nadání dítěte pro řeč ... 13 // Dýchání ... 13 // Celková motorika ... 14 // Motorika mluvidel ... 14 // Paměť ... 15 // Hlas ... 15 // Modulační faktory řeči ... 16 // 5. HLAVNÍ SLOŽKY REHABILITACE ... 17 // Sluchová výchova ... 17 // Několik slov k užívání sluchadel ... 17 // Jak pracovat? ... 18 // Příklady konkrétních úkolů ... 20 // Příklady k nácviku rozlišování okolních zvuků ... 24 // Odezírání ... 25 // Podmínky pro dobré odezírání ... 26 // Co odezírání znesnadňuje?... 26 // Řečová výchova ... 27 // Vývoj řeči ... 27 // Jak mluvit na dítě? ... 28 // Co říkat? ... 29 // Slovní zásoba ... 29 // 6. ZÁSADY PRO PRÁCI S DÍTĚTEM ... 33 // 7. KDE PRACOVAT A JAK SEDĚT?... 33 // 4 // 8. JAK ZAČÍT PRACOVAT S MALÝM DÍTĚTEM? // 34 // 9. PŘEHLED NORMÁLNÍHO VÝVOJE DÍTĚTE ... 35 // 10. ÚKOLY K REHABILITAČNÍ PRÁCI ... 42 // Tvoření jednoduchých vět ... 51 // Rozumění řeči ... 53 // Využití přirozených situací ... 55 // Příležitosti ke konverzaci ... 56 // Činnosti vhodné k rozvíjení řeči ... 56 // Deník ... 57 // Co je důležité! ... 58 // 1 l.KOCHLEÁRNÍ
IMPLANTÁTY ... 59 // Co je kochleární implantát? ... 59 // Výběr kandidátů ke kochleární implantaci ... 61 // Kritéria výběru ... 62 // Období před kochleární implantací ... 62 // Predoperační logopedická příprava ... 64 // Operace ... 66 // Programování řečového procesoru ... 67 // 12. REHABILITACE PO KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACI ... 69 // Rehabilitační postupy ... 70 // Detekce (zjištění přítomnosti zvuku) ... 71 // Diskriminace (rozlišování dvou podnětů) ... 72 // Identifikace (určování) ... 73 // Rozumění ... 75 // 13. POKROKY DÍTĚTE S KOCHLEÁRNÍM IMPLANTÁTEM ... 77 // 14. VÝSLEDKY V CENTRU KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTACÍ // U DĚTÍ ... 79 // SLOVO NA ZÁVĚR ... 80 // KAZUISTIKY ... 81 // DOPORUČENÍ PRO RODlCE ... 90 // LITERATURA ... 92 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC