Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2005
127 s.

ISBN 80-7007-213-X (brož.)
Obsahuje anglické resumé, rejstřík
Bibliografie na s. 119-121
000087438
Předmluva autora 9 // I. SÉMIOTICKÉ DIMENZE ZNALOSTI // 1. Znalost jako epistemická funkce 13 // 2. Znalost a komunikace 16 // 3. Problém kvality znalosti 23 // 4. Syntaktické dimenze znalosti 28 // II. SÉMIOT1CKÉ FUNKCE KONCEPTUÁLNÍHO RÁMCE // 1. Výchozí poznámky 31 // 2. Pojem „koncepluálniho rámce“ 34 // 3. Oloha koncepluálniho rámce při tvorbé obrazu domény 38 // 4. Konceptuálni rámec a struktura domény 41 // 5. Konceptuálni rámec a racionálni činnost 44 // III. ALTERNATIVY A KREATIVNÍ ČINNOST JAKO HLEDÁNÍ // 1. O pojmu .alternativa" 49 // 2. Poznáni jako hledáni nových znalostních alternativ 51 // 3. Technologická kreativita jako tvorba dokonalejších alternativ 57 // 4. Kulturní a umělecká kreativita a alternativy 62 // IV. DIMENZE KREATIVNÍ ČINNOSTI // 1. Svět artefaktů 67 // 2. Geneze artefaktu jako soustava racionálního jednáni 69 // 3. Tvorba nových artefaktů jako hledáni dokonalejších // alternativ 73 // 4. Tvorba artefaktu jako účelné zřetězeni entit a procesů // přírody a lidských výtvorů 77 // 5. Tvorba artefaktu a problém proveditelnosti 82 // V. GENEZE A OSUDY TECHNOLOGICKÉHO ARTEFAKTU // 1. Tradiční pojetí problému vzniku nového dila 85 // 2. Význam problémových situací pro genezi technologických // artefaktů 88 // 3. Problémy osudů technologických artefaktů 92 // 4. Nové obory a problémové okruhy, které v současnosti // ovlivňují technické myšleni 97 //
VI. VÝZNAM STRUKTUR JAKOŽTO VYTVOŘENÝCH CELKŮ V RACIONÁLNÍ ČINNOSTI // 1. Pojem „struktury“ jakožto vytvořeného celku s novými // vlastnostmi a funkcemi 103 // 2. Znalost struktury činnosti a jejich očekávaných výsledků // jako předpoklad startu racionální činnosti 106 // 3. Zřetězení a struktury v komunikačních procesech 107 // 4. Struktury a artefakty 110 // 5. Význam pravidel v tvorbé nových struktur 113 // Literatura 119 // Věcný rejstřík 123 // Abstracts of chapters 125

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC