Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.1) Půjčeno:166x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
319 s.

ISBN 80-7178-274-2 (brož.)
Originál: The psychology of ageing
Obsahuje úvod, závěr, slovníček pojmů
Bibliografie: s. 293-319
Psychologie stárnutí - výklady populární
000087580
Obsah // Poděkování...9 // Úvod ...11 // 1 Co je stárnutí?...13 // Šednoucí populace...13 // Individuální rozdíly ve střední délce života ...16 // Definice stárnutí...18 // Biologické stárnutí ...22 // Stárnoucí tělo...25 // Stárnoucí smyslové orgány...27 // Zrak...27 // Sluch ...30 // Ostatní smysly...33 // Přehled ...35 // Základy anatomie nervového systému ...35 // Neuron ...36 // Anatomie nervového systému...36 // Anatomie PNS ...37 // Anatomie CNS ...37 // Změny neuronů ve stáří ...39 // Shrnutí a přehled...43 // Doporučená četba ...46 // 2 Stárnutí a intelekt...47 // Úvod ...47 // Obecné představy o stárnutí a inteligenci ...47 // Krystalická a fluidní inteligence...49 // Změny obecné inteligence (g) v důsledku stárnutí...50 // Změny fluidní a krystalické inteligence v důsledku stárnutí . . 54 // 5 // Model terminálni degradace...58 // Teorie nepoužívání ...61 // Reakční časy...63 // Úroveň inteligence a její vztah // ke konkrétním schopnostem intelektu...72 // Úbytky pozornosti ve stáří ...74 // Organizace pojmů...77 // Tvořivost ve stáří ...80 // Piagetovské zachování ...84 // Shrnutí...87 // Doporučená četba ...88 // 3 Stárnutí a paměť...89 // Úvod ... 89 // Stárnutí a krátkodobá paměť (KDP) ...93 // Stárnutí a dlouhodobá paměť (DDP) ...98 // Vzdálená paměť ...98 // Nezprostředkovaná paměť ...103 // Vybavení textu ...104 // Sémantická paměť ...104
// Implicitní paměť...106 // Autobiografická paměť a stárnutí...108 // Prospektivní paměť...111 // Metapaměť a stárnutí...114 // Shrnutí a přehled - jaký vliv má stárnutí na paměť? ...119 // Doporučená četba ...122 // 4 Stárnutí a jazyk...123 // Úvod ...123 // Jaké místo má čtení v životě starých lidí? ...126 // Fyziologická omezení ...127 // Rozpoznávání slov...129 // Zpracování syntaxe...132 // Porozumění příběhu ...136 // Obecná hlediska ...136 // 6 // Výběr subjektů ...136 // Způsob předkládání materiálu...137 // Interakce mezi typem subjektu // a typem literárního materiálu ...141 // Ekologická validita...145 // Shrnutí a přehled ...146 // Doporučená četba ...147 // 5 Stárnutí, osobnost a životní styl...149 // Úvod ...149 // Modely charakterových rysů...150 // Psychoterapie a stárnoucí osobnost ...153 // Kontinuita osobnosti v průběhu života...157 // Sebeobraz a životní spokojenost ve stáří ...161 // Obecné změny...161 // Příčiny změny sebeobrazu ...162 // Práce a odchod na odpočinek ...162 // Ovdovění ... 163 // Ostatní faktory...164 // Osobnost a nemoc...165 // Manželství...168 // Sexualita a stárnutí ...168 // Preferovaný životní styl ...170 // Úloha rodiny...171 // Mezikulturní rozdíly ve stárnutí . . k...174 // Shrnutí ...175 // Doporučená četba ... 176 // 6 Demence ...177 // Úvod ...177 // Klasifikace demencí ...179 // Stanovení postižení...179 // Demence
Alzheimerova typu (DAT)...183 // Multiinfarktová demence (MID)...189 // Pickova choroba ...192 // 7 // Creutzfeldt-Jacobova nemoc (CJN)...193 // Huntingtonova choroba...194 // Ostatní demence...194 // Kortikální a subkortikální demence...195 // Onemocnění zaměnitelná s demencemi ...196 // Problémy s diagnózou...197 // Specifické psychologické deficity při demenci...199 // Běžné testové baterie ...199 // Neurobiologické koreláty ...201 // Psychomotorické dovednosti...202 // Paměť ... 203 // Zrakově-prostorové schopnosti ...213 // Jazykové schopnosti ...215 // Problematika výzkumných metod...218 // Dopady na psychiku těch, kdo o dementní osoby pečují ... 221 // Shrnutí a přehled...222 // Doporučená četba ...223 // 7 Jaká je budoucnost gerontológie? ... . 225 // Úvod ...225 // Pohled zvenčí ...225 // Jsou psychologické testy skutečnými měřítky // praktických dovedností?...228 // Zůstanou psychologické testy stále těmi // nejlepšími měřítky?...234 // Změní se v budoucnu psychické vlastnosti starých lidí? ... 235 // Jaké to bude být starý?...235 // Staří lidé a technologická společnost ...237 // Závěr...244 // Slovníček pojmů ...247 // Bibliografie ...293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC