Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Brno : Cerm, 1996
142 s. : il.

ISBN 80-7204-013-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 131-133
Dějiny světové - stol. 20., pol. 2. - učebnice
000087633
OBSAH :   PŘEDMLUVA 3 // ÚVOD 5 // I. NOVÁ ZÁPADNÍ EVROPA 10 // 1.1. Evropská myšlenka - úspechy a obtíže 15 // II. BRITSKÁ CIVILIZACE 21 // III. FRANCOUZSKÁ CIVILIZACE 24 // III.1 Čtvrtá republika (1946-1958) 24 // III.2. Pátá republika. Ústava 4. října 1958 25 // IV. NĚMECKÁ CIVILIZACE 27 // IV.1. Život uprostřed trosek 28 // IV.2. Německý zázrak 30 // IV. 3. Protestní hnutí 34 // V. CIVILIZACE ANGLOSASKÉ AMERIKY 35 // V.1. Anglosaská Amerika 35 // V.2. Státy 36 // V.3. Kompetence státu 36 // V. 4. Americká spolecnost 39 // V.4.1. Rozšírení zahradních měst 40 // V.4.2. Vzestup středních vrstev 41 // V.4.3. Obtíže menšin 41 // V. 4.4. Americké vědomí 44 // VI. SOVĚTSKÁ CIVILIZACE 45 // VI.1 Ideologie jako způsob myšlení 45 // VI.2. Od Stalinak Chrušcovovi 49 // / VI.3. "Glasnosť a Perestrohja” 51 // VII. SOCIALISTICKÉ EVROPSKÉ ZEMĚ 56 // VII.1. Vzniká vývoj lidových demokracií 56 // VII.2. Přechodné období 57 // VII. 3. Rozpad sovětského bloku 63 // VIII. OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ 67 // VIII.1. Itálie 67 // VIII.2. Země Beneluxu: Belgie, Nizozemsko, Lucembursko 68 // VIII.3. Skandinávie 70 // VIII.4. Řecko 72 // VIII.5. Španělsko 73 // VIII.6. Portugalsko 75 // IX. ČÍNSKÁ CIVILIZACE 76 // X. JAPONSKÁ CIVILIZACE 81 // XI. INDICKÁ CIVILIZACE 83 // XII. SOUMRAK KOLONIALISMU (DEKOLONIZACE) 87 // XII.1. Rozvoj z vlastních
či cizích zdrojů? Hrozba přelidnění? 90 // XIII. POVÁLEČNÁ OHNISKA NAPĚTÍ 92 // XIII.1. Korejská krize 92 // XIII.2. Blízký a Střední východ 93 // X111.2.1. Arabsko-izraelský konßikt 94 // XIII.2.2. "Islámská revoluce ” v Íránu" 95 // XIII.2.3. První válka v Perském zálivu 96 // XIII.2.4 Afghánistán! 96 // XIII.2.5. Druhá válka v Perském zálivu 97 // XIII.3. Ohniska napětí na americkém kontinentu, doktrína “zatlačování světového komunismu” 98 // XIII.4. Jihovýchodní Asie 99 // XIV.JEDNOTA A ROZDĚLENÍ POVÁLEČNÉHO SVĚTA 101 // XIV.1. Nové mezinárodní uspořádání: Organizace spojených národů 101 // XIV.2. Politické a vojenské antagonismy 103 // XIV.2.1. Atlantická organizace 103 // XIV.2.2. Sovětský blok 105 // XIV.2.3. Neutralita a hnutí neangažovaných 108 // XIV.2.4. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 109 // XV. CESTY KULTURY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 113 // XVI. VĚDECKÝ A TECHNICKÝ POKROK 123 // XVII. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY NAŠÍ DOBY 126 // ZÁVĚR 128 // LITERATURA 131 // JMENNÝ REJSTŘÍK 135 // OBSAH 141
JMENNÝ REJSTŘÍK :   A // Aalto, Aiivar, 117; 120 Abélard, Pierre, 128 Abernathy, Rolph, 43 Adamov, Arthur, 116 Adenauer, Konrád, 30; 31; 33 Akbar Veliký, 86 Albee, Edward, 121 Albertz, Heinrich, 33 Aldrich, Robert, 122 Alia, Ramiz, 66 Allende, Salvador, 98; 99 Amin, 97 // Andropov, Jurij Vladimirovic, 45; 51 Andrzejewski, Jerzy, 113; 117 Aristoteles, 7; 129 Asimov, Issac, 121 Astruk, Alexandr, 119 Aurelius Augustinus, 128 Auriol, Vincent, 25 Autant-Lara, Claude, 114 Aylvin, Patricio, 99 Aznar, José Maria Lopez, 74 // ? // Bacon, Francis, 8 // Baezová, Joan, 121 // Balzac, Honoré de, 129 // Barrault, Jean, 114 // Bartók, Béla, 121 // Basie, Count, 121 // Batista, Fulgencio, 98 // Beauvoirová, Simone de, 114; 116 // Beckett, Samuel, 116 // Begin, Menachem, 95 // Bellow, Saul, 121 // Belmondo, Jean-Paul, 81 // Beneš, Eduard, 59 // Berija, Lavrentij P., 49; 60 // Berisha, Salih, 66 // Berlinguer, Emico, 68 // Berov, Ljuben, 66 // Beyen, Johan Wilhelm, 68 // Bismarck, Otto von, 30 // Boll, Heinrich, 33 // Bondarcuk, Sergej Fjodorovic, 117 // Bradbury, Ray, 121 . // Brandt, Willy, 31; 32; 33 // Brandys, Kazimierz, 113; 115 Brecht, Bertolt, 113; 115 Breuer, Marcel, 120 // Brežnev, Leonid Iljic, 33; 38; 50; 51; 53; 62; 63 // Brosio, Manlio, 104 // Broskiewicz, Jerzy, 117 // Bulganin, Nikolaj Alexandrovic, 49 // Bush, George, 35; 39; 97 // C // Gaetano, Marcelo, 75 Camus, Albert, 114 Capote, Truman, 121 Carlos, Juan Bombonský, 74 Carnč, Marcel, 114 Carter, Jimmy, 39; 42; 44; 94 Castro, Ruz Fidel, 37; 98 Ceau escu, Elena, 65 Ceau§escu, Nicolae, 65 Cervantes, Miguel de, 128 Clamont, René, 114 Clay, Lucius, 30 Cocteau, Jean, 114 Cooper, James F., 120 Copland, Aaron, 121 Coty, René, 25 Courtier, M. A., 117 Coward, Noel, 114 Creusonová, Edith, 26 Curtis, Michael, 122 Cybulski, Zbygniew, 118 // C // Cemenko, Konstantin Ustinovic, 45; 51 Cu Rong-dži, 80 // Cuchraj, Grigorij Naumovic, 117 //
D // d’Estaing, Giscard, 26 Darwin, Charles, 120; 129 Desaie, Morardží, 85 Descartes, René, 7; 8 Dini, Lamberto, 68 Diop, Alioun, 119 Disney, Walt, 122 Dobozy, Imre, 118 // Dostojevskij, Fjodor Michajlovic, 129 Dovženko, Alexandr Petrovic, 117 // 135 // Drda, Jan, 113 // Dreiser, Theodor, 120 // Dubcek, Alexandr, 62; 64 // Dudincev, Vladimir Dmitrij evic, 117 // Dulles, John Foster, 98 // Durasová, Margueritte, 114 // Dutschke, Harry, 32 // Dylan, Bob, 121 // Dzodze, Koci, 59 // Džinnáh, Muhammad AH, 84 // E // Eden, Anthony, 22 // Einstein, Albert, 129 // Eisenhower, Dwight, 35; 37; 44; 92; 98 // Eliot, Thomas Steams, 120 // Ellington, Duke M., 121 // Engels, Bedrich, 22 // Erenburg, Ilja Grigorijevic, 117 // Erhard, Ludwig, 30; 31 // Estaing, Giscard de, 26 // Eudoxos, 6 // F // Fairbanks, Douglas, 122 Fallada, Hans, 115 Fanik, 94 // Faulkner, William, 120 Fellini, Frederico, 114 Filip IT, 74 // Fiimbogadottirová, Vigdis, 70 Fitzgerald, Francis Scott, 120 Ford, John, 122 Franco, Francisco, 18; 73; 74 Fucík, Julius, 113 // G // Gagarin, Jurij Alexejevic, 55 Gándhí, Mahátma (vi. jm. Móhandás Karamcand Gándhí), 83; 85 Gándhí, Rádži v, 86 Gándhiová, Indirŕ, 83; 85 Gándhiová, Sonia, 86 Gard, Roger Martin du, 113 Gasperi, Alcide de, 67 Gaulle, Charles de, 18; 24; 25; 26 Genscher, Hans Dietrich, 32; 34 Gershwin, George, 121 Gierek, Eduard, 61; 62 Gillespie, Dizzie, 121 Ginsberg, Allan, 120 Goethe, Johan Wolfgang, 113; 129 Gomulka, Wladyslaw, 59; 61; 107 // Gonzales, Felipo, 74 Goodman, Beimy, 121 // Gorbacov, Michail Sergejevic, 45; 47; 49; 51; // 53; 63; 64; 65; 70; 79; 97 Gottwald, Klement, 59 Griffitt, David W„ 122 Gropius, Walter, 120 Grosz, Káraly, 64 Guthsie, Woody, 121 Gutusso, Renato, 116 Gysi, Gregor, 65 // H // Hamilton, Alexander, 35 // Hammel, Dashiell, 121 // Harich, Wolfgang, 118 // Hašimoto, Rjútaró, 82 // Havel, Václav, 64 // Hawkins, Nathanael, 120 // Hawks, Howard, 122 //
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 5; 81 // Heinemann, Gustav, 32 // Hemingway, Ernst, 120 // Hendrix, Jimmy, 121 // Herriot, Edouarde, 11 // Herzl, Theodor, 93 // Herzog, Roman, 34 // Hindemith, Paul, 121 // Hipparchos, 6 // Hirohito, 81 // Hitckcock, Alfred, 122 // Hitler, Adolf, 28; 30; 113 // Hlásko, Marek, 117 // Ho Ci Min, 99 // Hodža, Enver, 66 // Hodžová, Nedžmije, 66 // Homér, 128 // Hoimecker, Erick, 33; 60; 65 Hrabal, Bohumil, 118 Husajn, Saddám, 96; 97 Husák, Gustav, 59 Husserl, Edmund, 119 // Ch // Chaban-Delmas, Jacques, 25 Chamorrová, Violetta, 99 Chandler, Raymond, 121 Chaplin, Charly, 122 Charles, Ray, 121 // Charlotta, arcivévodkyne lucemburská, 69 Che Guevara Ernesto, 125 Chirac, Jacques, 26 Chmelnyckij, Bohdan, 115 Chomejní, vl. jm. Ruhalláh Hendí, 95; 96 // Chrušcov, Nikita Sergejevic, 38; 45; 49; 50; 59; 60; 61; 108 Chu Jin-tao, 80 Churchill, Winston, 11; 15; 22 // I // Ibárruri, Dolores, 74 ffiescu. Ion, 66 Illés, Bčlla, 115 Ionesco, Eugene, 116 Iredyiiski, Ireniusz, 117 Ismay, Lord, 104 Ives, Charles, 121 // J // Janajev, Gennadij, 53; 107 Jaruzelski, Wojciech, 63 Jaspers, Karl, 129 Jean, arcivévoda lucemburský, 69 Jelcin, Boris, 53 Ježíš Kristus, 128 Johnson, Lyndon, 38; 100 Jones, LeRoi, 121 Juppé, Alain, 26 // ? // Kádáfí, Muammar, 96 Kádár, János, 62; 64 Kafka, Franz, 129 // Kalatozov, Michail Konstantinovic, 117 // Kant, Immanuel, 5; 128 // Karamanlis, Konstantin, 72 // Katajev, Valentin Petrovic, 113 // Keaton, Buster, 122 // Kekkonen, Urzho Kaleva, 71 // Kellermann, Bernhard, 115 // Keimedy, John Fitzgerald, 37; 38; 44; 98; 108 // Keimedy, Robert, 43 // Kerouak, Jack, 120 // Kiesinger, Kurt-Georg, 31 // King, Martin Luther, 43 // King, Stephan, 121 // Kingsley, Charles, 114 // Kissinger, Henry, 38 // Kohl, Helmut, 33; 34 // Kolakowski, Leszek, 118 // Konev, Ivan St., 107 // Konfucius, 77 // Konstantin, recký král, 72; 73 Kooniny, Willy de, 120
Kostov, Trajco, 59 // Kosygin, Alexej Tichonov, Alexej, 50 Kravcuk, Leonid, 53 // Krenz, Egon, 65 // Krjuckov, Vladimír Alexandrovic, 53 Kruczkowski, Adam, 117 Krenek, Ernst, 121 Kubrick, Stanley, 122 // L // Le Corbusier, vl. jm. Charles Edouard Jeanneret, 116; 117; 120 le Roye, Mervyn, 122 Lenin, Vladimír Iljic, 45; 49; 50 Lewis, Sincllar, 120 Li Pcheng, 80 Lichtenstein, Roy, 120 Lin Piao, 79 Lloyd, George, 22 Lubitsche, Ernst, 122 Ludvík XIV., 125 Luns, Joseph, 104 Lysenko, Trofim Dénisovic, 48 // M // MacMahon, Marie Edmé Patrice Maurice markýz de, 85 Macmillan, Harold, 22; 23 Machiavelli, Niccolo, 128 Mailer, Norman, 121 Maiziér, Lothar de, 65 Malamud, Bernard, 121 Malenkov, Georgij M., 49 Malenkov, Georgij M., 49 Malraux, André, 113 Mann, Thomas, 113 Mao Ce-timg, 76; 77; 78; 79; 108; 125 Marchais, Georges, 26 Marshall, George Catlett, 72 Marshall, George Catlett, 10; 11; 22; 30; 37; 92 // Marudeli, Vano, 115 Marx, Karel, 22; 129 Masaryk, Tomáš Garigue, 64 Massue, Jacques, 26 Masur, Kurt, 65 Mauriac, Francois, 113 Mayor, John, 23 Mazowiecki, Tadeusz, 63 McCarthy, J.R, 37 Meinhofová, Ulrika, 32 Melville, Herman, 120 Menon, Krišna, 83 Michener, James, 121 Mikolajczyk, Stanislav, 59 Miler, Glen, 121 Milhaud, Darius, 121 // 137 // Miller, Arthur, 121 Miller, Henry, 120 Minelli, Vincent, 122 Mitchellovŕ, Margaret, 121 Mitterrand, Francois, 25; 26 Modrovv, Hans, 65 Molet, Guy, 26 // Molotov, Vjaceslav Michajlovic, 49 Monroe, James, 103 Montherlant, Henri de, 113 Moro, Aldo, 68 Mountbatten, Louis, 84 Mozart, Wolfgang Amadeus, 81 Mro’/.ek, Slawomir, 117 Mucha, Jirí, 118 Munk, Andrzej, 118 Murajama, Tomiici, 82 // N // Nabokov, Vladimír, 120 Nadžíbulláh, 97 Nagy, Imre, 61; 62; 64 Nalkowska, olla, 113 Násir, Gamál Abdul, 94; 98 Néhrú, Džavahárlál, 83; 84; 85; 109 Neimi, Pietro, 68 Newton, Issac, 129 Ngho Dinli Diem, 99; 100 Nietzche, Friedrich, 113 Nixon, Richard, 35; 38; 39; 44
Nkrumah, Kwame, 88 Norris, Frank, 120 Novotný, Antonín, 62 Nowakowski, Marek, 117 // O // O’Neill, Eugene, 121 Oldenbury, Claes, 120 Ortega, Daniel, 39; 99 Osborne, John, 114 // P // Paasikivi Juho Kusti, 71 Palliavi, Rezá, 95 Palme, Olaf, 71 Papadopulus, Georgios, 73 Papagos, Alexandr, 72 Papandreu, Andreas, 72; 73 Papandreu, Georgio Andreas, 72 Passos, John Dos, 120 Paukerová, Amia, 59 Perikies, 6; 10 Petöfi, Sándor, 118 // Philippe, Gerárd, 114 Pcheng Te-Chuaj, 78 Picasso, Pablo, 81 ; 116 Pickfordová, Mary, 122 Pinochet, Augusto, 99 Platon, 7; 128 // Podgomyj, Nikolaj Viktorovic, 50 Poe, Edgar Alan, 120 Polevoj, Boris, 115 Pollock, Jackson, 120 Pompidou, Georges, 25; 26 Porter, Edwin S., 122 Pound, Erra, 120 Pruszynski, Ksaweri, 113 Ptolemaios, 6 Pujmanová, Marie, 115 Putrament, Jerzy, 117 // R // Rádhakrišnán, Savropoli, 83 Raegan, Ronald, 35; 39 Rajk, László, 59 Rákosí, Matyáš, 61 Rao, Narasimha, 86 Ray, Nicolas, 122 Reagan, Ronald, 70 Robbe-Grillet, Alain, 119 Rohe, Mies van der, 120 Rokosovskij, Konstantin, 61 Roosevelt, Franklin Delano, 37; 39 Roschenbery, Robert, 120 Rothko, Mark, 120 Rousseau, Jean Jacques, 37 Roy, Jules, 113 Rudnickij, Lucjan, 115 Rushdie, Salman, 96 // s // Sabah, as-Sálim as-Sabah, 97 Sadat, Anvar, 94; 95 Saganová, Fran9oise, 116 Sacharov Vladimir, 47 Sacharov, Andrej, 92 Salazar, Antonio de Oliveira, 75 Salinger, Jerome D., 120 Sartre, Jean Paul, 114; 116; 125 Seghersovŕ, Arma, 113; 115 Seifert, Jaroslav, 118 Semper, Gottfried, 61 Seneca, 7 // Senghor, Sédhar, 119 Shakespeare, William, 128 Schaff, Adam, 118 Schell, Walter, 32 //Schinkel, Karl Friedrich, 61 Schmidt, Helmut, 32; 33; 34 Schönberg, Arnold, 121 Schubertová, Doris, 29 Schumacher, Kurt, 30 Schuman, Robert, 15 Sica, Vittorio de, 114 Sinclair, Upton, 120 Singer, Issac ?., 121 Slánský, Rudolf, 59 Smith, Adam, 129 Sofokles, 128 // Solženicyn, Alexandr, 47; 51 Spaak, Paul-Henri, 16; 68; 104
Spinola, Antonio de, 75 Springer, Alex, 32 // Stalin, Josef Vissarionovic, 28: 37; 45; 47; 48: 49; 50; 53; 59; 60; 61; 80; 107 Steinbeck, John, 120 Steinová, Gertruda, 120 Stem, Fritz, 33 Stikker, Dirk, 104 Stoweová, Harriet-Beacher, 121 Stravinskij, Igor Fjodorovic, 121 Sukarno, Ahmed, 99 Sullivan, Luise, 120 // Sunjatsen, Sun I-sien, Sun Cung-šan (vl. jm. // Sun Ti-siang), 76 Stissmuthová, Rita, 34 Szmaglewska, Seweryna, 113 // Š // Šástrí, Lál Bahadur, 85 // Škvorecký, Josef, 118 // Šolochov, Michail Alexandrovic, 117 // T // Tacitus, 27 // Teng Siao-pching, 78; 79 Thatcherová, Margareth, 22; 23 Thom, Gaston, 68 Tindemans, Leo, 68 Tito, Josef Broz, 49; 59; 61; 107 Tolstoj, Alexej Nikolajevic, 113 Toynbee, Arnold, 6 Truman, Harry, 11; 37; 44; 58 Twain, Mark, 120 // tiang Ce-min, 80 Tiang-cching, 79 // U // Ulbricht, Walter, 60; 62 // V // Vácäriou, Nicolae, 66 // Vailland, Roger, 113 // Vercors, vl. jm. Jean-Marcel Bruller, 113 // Veres, Peter, 115 // Videnov, Žan, 66 // Vinci, Leonardo da, 8; 117 // Visconti, Luigi, 114 // Vo Nguyen Giap, 99 // Voltaire, vl. jm. Francois Marie Arouet, 128 // W // Walesa, Lech, 63 Wain, John, 114 Wajda, Andrzej, 118 Wallace, Lewis, 121 Warhol, Andy, 120 Watt, James, 9 Weizsäcker, Richard von, 34 Welles, Orson, 122 Whitman, Walt, 120 Wiesel, Elie, 121 Williams, Termessee, 121 Wilson, Flarold, 22 Wojty a, Karol Jozéf, 63 Wright, Frank D., 120 Wright, Richard, 121 Wyler, Wiliam, 122 Wyszynski, Stefan, 61 // Z // Zappa, Frank, 121 Zavattini, Antonio, 114 Zeeland, Van, 11 Zweig, Arnold, 115 // Ż // Żólkowski, Stefan, 118 Żukrowski, Wojciech, 113 // Ž // Željev,Želju, 66 Živkov, Todor, 66

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC