Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
154 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1808-8 (brož.)
Manažer. Komunikace
němčina
Přeloženo z němčiny
000087752
Obsah // O autorovi...7 // Úvod...9 // 1. Jednotlivé žánry: Co je to prezentace?...11 // Projev, přednáška, krátký proslov // 2. Struktura: Jaké části má prezentace v angličtině?...13 // Úvod, hlavní část, závěr, dotazy // 3. Úvod: Jak američtí přednášející probouzejí zájem publika?...17 // Pozdravení, představení se, uvedení tématu, relevantnost tématu, přehled jednotlivých částí prezentace, časový rámec, způsob kladení dotazů // 4. Úvod pro pokročilé: Jak můžeme úvod obměňovat?...31 // Rétorické otázky, problém jako úvod do tématu, informace vyvolávající údiv // 5. Hlavní část: Jak pracovat s pozorností publika?...37 // Body, odkaz na téma, shrnutí, přechody // 6. Závěr: Jak američtí přednášející působí na paměť posluchačů?...51 // Náznak závěru prezentace, shrnutí, prognózy, poděkování, dotazy // 7. Krátké proslovy: Jak lze využít prvky úvodu a závěru // v běžné komunikaci?...59 // Příspěvky do diskuse na mítinku, při jednání nebo v neformálních situacích, „cold-calling“ - situace na telefonu // 8. Diskuse: Jak se vypořádat s nečekanými situacemi? ...65 // Kdy přijdou na řadu dotazy a jak to bude vypadat? Jak nabžits nepřátelsky laděnými dotazy? Jak se chová posluchač při diskusi? // 9. Příprava: Jak si mám přednášku rozplánovat a nacvičit?...77 // Jednotlivé kroky přípravy, čtení versus mluvení spatra, nácvik // 10. Řeč těla:
Jak se dá anglická přednáška ovlivnit beze slov?...85 // Gestikulace, mimika, oční kontakt, proxemika (chování v prostoru) // 11. Využívání obrazu: Co lze znázornit vizuálně?...93 // Vytváření snímků, interakce s obrazovým materiálem - PowerPoint, grafy, video // 12. Kulturní kompetence: Přednášejí Američané jinak než ostatní?...111 // Struktura, interakce s publikem, řeč tela, práce s obrazovým materiálem // 13. Mítink: Je americká technika prezentace také technikou // vhodnou pro moderování?...117 // Pozdravení, zahájení, vedení diskuse, koordinace dotazů, resumé // 14. Psaní textů: Pomůže nám americký způsob prezentace // při tvorbě písemných projevů?...125 // Struktura úvodu, stati a závěru; executive summary // 15. Jazykový trénink: Cvičení...131 // Příloha: Klíč ke cvičením // 153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC